• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
  According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

แบรนด์ MITUTOYO เครื่องมือวัดคุณภาพระดับสากล

Vernier Calipers

Vernier Calipers

ใช้ในการวัดความกว้าง ความยาว และความลึก
ทั้งด้านนอกและด้านในชิ้นงาน

Vernier Calipers

Micrometers

Micrometers

ใช้วัดขนาดชิ้นงานทั้งด้านนอก และด้านใน
มีความละเอียดสูงกว่า Vernier Calipers

Micrometers

Dial Gauges

Dial Gauge

ใช้วัดขนาดชิ้นงานและความลึก รวมถึงใช้ปรับ
ตั้งเครื่องจักรให้ถูกต้องได้มาตรฐาน และตั้งค่า
ชิ้นงานสำหรับงานกลึง ไส และกัด

Dial Gauges

Vernier Calipers Vernier Calipers

Analog Vernier Calipers (Standard)

MITUTOYO จำหน่ายเวอร์เนีย 2 ประเภท

Analog Vernier Calipers (Standard)

Analog Vernier Calipers (Standard)
 • ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการอ่านค่าการวัด
 • ง่ายต่อการดูแลรักษา

Digital Vernier Calipers

Analog Vernier Calipers (Standard)
 • นิยมมากที่สุด
 • ค่าที่ได้ละเอียดมากกว่าแบบ Standard
 • ง่ายต่อการใช้งาน

Micrometers Micrometers

Analog Vernier Calipers (Standard)

MITUTOYO จำหน่ายไมโครมิเตอร์ 3 ประเภท

Analog Micrometers (Standard)

Analog Vernier Calipers (Standard)
 • ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการอ่านค่าการวัด
 • ง่ายต่อการดูแลรักษา

Digital Micrometers

Digital Micrometers
 • นิยมมากที่สุด
 • ค่าที่ได้ละเอียดมากกว่าแบบ Standard
 • ง่ายต่อการใช้งาน

Dial Micrometers

Analog Vernier Calipers (Standard)
 • แสดงผลการวัดแบบเข็มนาฬิกา
 • มีความถูกต้องและแม่นยำในการวัด

Dial Gauges Dial Gauges

Analog Vernier Calipers (Standard)

MITUTOYO จำหน่ายไดอัลเกจ 2 ประเภท

Standard Dial Gauges

Analog Vernier Calipers (Standard)
 • นิยมใช้มากที่สุด
 • แสดงผลการวัดแบบเข็มนาฬิกา
 • ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการอ่านค่าการวัด

Digital Dial Gauges

Analog Vernier Calipers (Standard)
 • ง่ายต่อการใช้งาน
 • สะดวกในการตั้งค่า
 • ไม่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการอ่านค่าการวัด
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
Discount Brand HOZAN 10%
Recommended Brand MITUTOYO
Recommended Brand TOYOGIKEN
Recommended Brand SUS

MISUMI 5 Benefits

หากคุณเคยประสบปัญหากับการสั่งซื้อ คลิกเลย ให้มิซูมิ แก้ไขปัญหาให้คุณ