IDEC ผู้ผลิตสวิตช์สำหรับงานอุตสาหกรรมชื่อดัง มีจำหน่ายที่มิซูมิแล้ววันนี้

Switches

IDEC ผู้ผลิตสวิตช์สำหรับงานอุตสาหกรรมชื่อดัง
มีจำหน่ายที่มิซูมิ กว่า 300 รายการ มีให้เลือกมากมายตรงตามการใช้งาน
ไม่ว่าจะเป็น สวิตช์แบบเลือกค่า (Selector Switch) สวิตช์ปุ่มกด (Push Buttons Switch)
สวิตช์หยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop Switch / Safety Switch) และสวิตช์อื่นๆอีกมากมาย

Selector Switches Selector Switches

ทำงานโดยอาศัยการบิดด้วยมือ เพื่อให้หน้า Contact ที่อยู่ภายในตัวซีเล็คเตอร์สวิตช์เปลี่ยนสถานะการทำงานในแต่ละตำแหน่ง มีทั้งลักษณะบิดค้าง
บิดแล้วเด้งกลับ และแบบที่มีกุญแจ

Push Buttons Switches Push Buttons Switches

สวิตซ์ปุ่มกด เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการนำมาใช้งานร่วมกับระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าหรือติดตั้งไว้ภายในตู้ ทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรทางไฟฟ้า และใช้ในการ
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ เป็นเหมือนอุปกรณ์พื้นฐาน ใช้ได้กับอุตสาหกรรมทั่วไป มีทั้งแบบมีไฟ และทึบแสง หลักการทำงานจะใช้นิ้วมือกดที่ปุ่ม
เป็นการควบคุมให้ระบบทำงานและหยุดทำงานได้ทันที

Emergency Stop Switches Emergency Stop Switches

สวิตช์หยุดฉุกเฉิน เป็นสวิตซ์ที่มีขนาดหัวใหญ่กว่าสวิตซ์แบบธรรมดา นิยมใช้กับปุ่มหยุดเครื่องจักรต่างๆ เพื่อรองรับกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
ทันทีที่กดปุ่มสวิตช์หยุดฉุกเฉิน เครื่องจักรทุกอย่างที่มีปุ่มจะหยุดการทำงานทันที เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
สินค้าแนะนำจากแบรนด์ IDEC

MISUMI 5 Benefit