• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Fuji Electric ผู้สร้างเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้ากำลังชั้นนำ

Fuji Electric ผู้สร้างเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้ากำลังชั้นนำ
พัฒนาการสร้างสรรค์พลังงาน การประหยัดพลังงาน และการจัดการพลังงาน
ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์และการแก้ไขปัญหาออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

โดดเด่นด้วยสินค้ากลุ่ม Electrical & Controls
จำหน่ายบนเว็บไซต์มิซูมิ กว่า 40,000 รายการ

สินค้าแนะนำแบรนด์ Fuji Electric

Circuit Breaker Circuit Breaker

Push Button Switch Push Button Switch

สินค้าแนะนำอื่นๆ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง