• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

หลอดทดลอง

หลอดทดลอง คุณภาพดี มีมาตรฐาน พร้อมความหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
หลอดทดลอง คุณภาพดี มีมาตรฐาน พร้อมความหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งาน

หลอดทดลอง เป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่นิยม
นำมาใช้ในห้องปฎิบัติการ เหมาะสำหรับใส่สารและ
ทดลองปฎิกิริยาทางเคมีระหว่างสารต่างๆ ในปริมาณ
น้อยๆ หลอดทดลองผลิตจากแก้วหรือพลาสติกสีใส
มีหลายชนิดและหลายขนาด ส่วนมากจะถูกนำมาใช้
ในกลุ่มนักเคมี นักวิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์

สินค้าหลอดทดลอง

AS ONE

แบรนด์ชั้นนำด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุน
ทุกงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมด้วยคุณภาพในกระบวนการผลิตและ
AS ONE ก็ยังมีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับอย่างสากล

TGK

TGK ร่วมสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผ่านการจัดหาอุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี
ในฐานะผู้บุกเบิกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้ใช้
ระดับเริ่มต้นและมืออาชีพทั่วโลก

NICHIDEN-RIKA GLASS

สินค้าที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน
และคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพและการสร้างระบบ
การผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

หลอดทดลองแต่ละประเภท

หลอดทดลอง (Test Tube / Tube)

หลอดทดลอง ใช้สำหรับบรรจุสารเคมีเพื่อให้ความร้อน ผสมสาร หรือทำปฎิกิริยาทางเคมีกัน และใช้สำหรับเก็บสารตัวอย่างเพื่อทำการทดลอง รูปร่างเป็นทรงกระบอก
มีทั้งแบบก้นกลมมน ก้นแบน หรือแบบทรงกรวย มีปากเปิดด้านบน ความยาวประมาณนิ้ว มีคุณสมบัติทนทานต่อความร้อนและทนต่อสารเคมีได้เป็นอย่างดี

  • Photo
  • List

หลอดเซนติฟิว (Centrifuge Tube)

หลอดเซนติฟิว เป็นอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการที่ต้องใช้งานร่วมกับเครื่องหมุนเหวี่ยงสารตกตะกอนด้วยความเร็วสูง ใช้สำหรับใส่สารตัวอย่างที่ปลอดเชื้อ โดยเฉพาะที่มีฤทธิ์
กัดกร่อนหรือสารกัมมันตรังสี มีฝาเกลียวสามารถเปิดและปิดได้ง่ายด้วยมือเดียว ช่วยป้องกันการรั่วไหลและการระเหยของสารตัวอย่าง พร้อมมีขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอด

  • Photo
  • List

ตะแกรงใส่หลอดทดลอง (Test Tube Stand)

ตะแกรงใส่หลอดทดลอง ใช้สำหรับเป็นที่วางหลอดทดลองให้ตั้งตรง ลักษณะเป็นแท่นวางมีทั้งทรงสูง และทรงเตี้ย มีช่องให้สามารถวางหลอดทดลองได้จำนวนหลายช่อง
และมีขนาดที่พอเหมาะกับขนาดของหลอดทดลอง สามารถใส่หลอดทดลองได้ครั้งละหลายหลอด ทำมาจากสแตนเลสคุณภาพดี ไม่เป็นสนิม แข็งแรงทนทาน สามารถ
ถอดประกอบเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย

  • Photo
  • List

หลอดทดลองแบบกรวย (Funnel)

หลอดแบบกรวย ใช้สำหรับกรอกสารเคมีหรือของเหลว ลักษณะแบบก้านยาวตัดปลาย มีทั้งชนิดที่เป็นแก้วและพลาสติก ปากด้านบนที่มีขนาดกว้าง จึงทำให้ง่ายต่อการ
กรอกสารหรือของเหลว มีคุณสมบัติทนทานต่อกรดด่าง ทนต่อสารเคมีและทนอุณหภูมิสูง สามารถนำเข้าเครื่องนึ่งที่มีแรงดันสูงเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้

  • Photo
  • List

การเลือกใช้หลอดทดลอง

หลอดทดลองมีหลายชนิด การเลือกใช้งานจึงควรเลือกให้ถูกต้องและเหมาะสม หลอดทดลองชนิดที่มีปากใช้ใส่สารเพื่อทดลอง และชนิดมีฝาครอบปิด เหมาะสำหรับใช้
ในการทดลองที่ต้องการป้องกันไอระเหยของสาร หลอดทดลองชนิดทนไฟ จะเหมาะสำหรับใช้ความร้อนในการเผาสารต่างๆ ด้วยเปลวไฟในอุณภูมิที่สูง การเพาะเชื้อจะ
ใช้หลอดทดลองทีมีขนาดใหญ่และหนากว่าหลอดทดลองชนิดธรรมดา ซึ่งจะเหมาะสำหรับทดลองปฎิกิริยาทางเคมีระหว่างสาร ขนาดของหลอดทดลองนั้นมีหลากหลาย
ขนาดโดยมีความกว้างตั้งแต่ 10 - 20 มิลลิเมตร และมีความยาวตั้งแต่ 50 - 200 มิลลิเมตร

ตารางแสดงปริมาณความจุ แต่ละขนาดของหลอดทดลอง

ความยาว * เส้นผ่าศูนย์กลางริมนอก (มิลิเมตร) ความจุ(มิลิเมตร)
75 * 11 4
100 * 12 8
120 * 15 14
120 * 18 18
150 * 16 20
150 * 18 27

การใช้งานหลอดทดลอง

เทคนิคการให้ความร้อนเมื่อของเหลวอยู่ในหลอดทดลอง

เทคนิคการให้ความร้อนเมื่อของเหลวอยู่ในหลอดทดลอง

การใส่ของเหลวลงไปในหลอดทดลองปริมาณของเหลวต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของหลอดทดลอง เพื่อป้องกัน
ของเหลวพุ่งออกมาเมื่อถูกความร้อน ซึ่งในขณะที่หลอดทดลองได้รับความร้อนโดยตรงจากเปลวไฟ ให้หลีก
เลี่ยงการจับหลอดทดลองด้วยมือเปล่า ควรใช้ที่จับหลอดทดลองโดยเฉพาะ ควรใช้เปลวไฟอ่อนๆ และเอียง
หลอดทดลองเล็กน้อยพร้อมเขย่าหลอดทดลองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ของเหลวภายในได้รับความร้อนที่เท่า
เทียมกัน และที่สำคัญคือจะต้องหันปากหลอดทดลองออกจากตัวเราและผู้อื่น และไม่ก้มดูของเหลวในหลอด
ทดลองขณะให้ความร้อนแก่ของเหลวอย่างเด็ดขาด เพราะเมื่อของเหลวเดือดจัด อาจจะพุ่งออกมานอกหลอด
ทดลองซึ่งอาจทำเป็นอันตรายต่อใบหน้าและร่างกายได้

สินค้าแนะนำสำหรับโรงงาน

MISUMI 5 Benefit