• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 15/12/2019 to 6:00 16/12/2019. We apologize for the inconvenience.
 • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 คลิก
  MISUMI's Holiday for New Year during 29th December 2019 - 2nd January 2020 click

สาย HDMI สำหรับต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สาย HDMI
สาย HDMI

สาย HDMI ย่อมาจาก High Definition Multimedia Interface
หมายถึง การเชื่อมต่อสื่อที่มีหลายๆ องค์ประกอบและมีความละเอียด
สูง ซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวกลางส่งสัญญาณทั้งภาพและเสียงแบบดิจิตอล
โดยไม่มีการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง ทำให้ภาพที่ได้มีความคมชัด
และเสียงมีความสมบูรณ์เหมือนต้นฉบับ โดยถูกพัฒนามาจากระบบ
อนาล็อก (Analog) ทำให้ระบบ HDMI จึงเป็นได้รับการยอมรับและมี
บทบาทสำคัญในงานหลายประเภท เช่น งานกราฟฟิก งานสื่อ งาน
ด้าน IT งานในสายอุตสาหกรรม โดยสามารถนำสาย HDMI ต่อเข้ากับ
ช่องต่อของคอมพิวเตอร์ จอโทรทัศน์ หรือมอนิเตอร์เพื่อแสดงผล เช่น
การดูแบบก่อนการผลิตในโรงงาน เป็นต้นด

แบรนด์แนะนำ

SANWA SUPPLY

ผู้นำด้านเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น SANWA
SUPPLY ตอบโจทย์สินค้าสำหรับเทคโนโลยีของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการเกี่ยวกับนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งการออกแบบระบบและการเลือกใช้
อุปกรณ์รวมทั้งการพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมไอที

ACROS

แบรนด์ชั้นนำที่เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบ
สนองความต้องการที่หลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์สำหรับงานไอที รวมถึงสินค้าอุปกรณ์
เทคโนโลยีต่างๆ พร้อมที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพสูงและมีมาตรฐานให้กับผู้ใช้งาน

CANAREDENKI

นับตั้งแต่ก่อตั้งมาอย่างยาวนาน
CANAREDENKI ได้รับการยอมรับในตลาดในฐานะ
ผู้ผลิตสายเคเบิลต่างๆ ที่มีมาตรฐานสำหรับการใช้
งาน เช่น อุปกรณ์ สาย HDMI สาย VGA เป็นต้น
โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมุมมองของผู้บริโภค
ให้ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานที่หลากหลาย

สาย HDMI ที่ MISUMI จำหน่าย

 • Photo
 • List

ประเภทของสาย HDMI

ประเภทของสาย HDMI

สาย HDMI แบ่งตามความคมชัดของไฟล์ที่ได้ออกเป็น 5 ประเภทดังนี้

 1. 1.Standard HDMI รับข้อมูลสัญญาณได้ตั้งแต่ 720P หรือ 1080i เหมาะกับกล่องเคเบิ้ลทีวี กล่องดาวเทียม
 2. 2.Standard HDMI with Ethernet ข้อมูลได้คล้ายกับแบบ Standard ต่างที่สามารถใช้ Ethernet Channel
  ได้โดยต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-HEC
 3. 3.Standard Automotive HDMI รับข้อมูลได้แบบ Standard แต่นำไปใช้ในรถยนต์ได้
 4. 4.High Speed HDMI รับสัญญาณภาพได้ตั้งแต่ 1080p ขึ้นไปจนถึง 3D และ 4K โดยจะใช้งานกับเครื่องเล่น
  แบบบลูเรย์
 5. 5.High Speed HDMI with Ethernet รับสัญญาณได้คล้ายกับสาย High Speed แต่สามารถใช้
  Ethernet Channel ได้

การเลือกซื้อสาย HDMI

การเลือกซื้อสาย HDMI

สาย HDMI มีหลายแบบให้เลือกใช้ ซึ่งควรพิจารณาจากการลักษณะการใช้งานเป็นหลัก โดยเลือกจาก
ปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 1. 1.ความยาวของสาย เพราะความยาวมีผลต่อการขนาดของสัญญาณยิ่งสายที่สั้นจะยิ่งทำให้ส่งสัญญาณ
  ได้เร็วยิ่งขึ้น
 2. 2.วัสดุที่ใช้ผลิตเพราะวัสดุที่มีความต้านทานต่ำและมีขนาดใหญ่จะทำให้ส่งสัญญาณได้ไกล
 3. 3.ขนาดของไฟล์งานเพราะในปัจจุบันมีหลายคุณภาพให้ได้เลือกใช้ตั้งแต่ 720p ไปจนถึง 4K

ประโยชน์ของสาย HDMI

การเลือกซื้อสาย HDMI

สาย HDMI สามารถเชื่อมต่อและส่งสัญญาณทั้งภาพและเสียงได้ไว้ภายในสายเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้สายส่ง
สัญญาณแยกกันระหว่างภาพและเสียง ทำให้มีความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งเป็นสายที่มีความบกพร่องทาง
สัญญาณน้อย (Lossless) จึงไม่จำเป็นต้องบีบอัดไฟล์ในระหว่างการทำงาน ทำให้ได้สัญญาณภาพและเสียง
ที่คมชัด และยังรองรับการทำงานกับอุปกรณ์ที่หลากหลายทั้ง โทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD มอนิเตอร์ หรือแม้แต่
คอมพิวเตอร์

สินค้าแนะนำสำหรับโรงงาน

MISUMI 5 Benefit