วิธีการค้นหาสินค้าในช่องค้นหา (Search)

วิธีการใช้ช่องค้นหา เพื่อให้การค้นของท่านมีประสิทธิภาพและได้ผลตรงตามความต้องการ

วิธีการใช้ช่องค้นหา

สามารถค้นหาสินค้าได้จากเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • ค้นหาด้วยชื่อสินค้า เช่น round connector
  • ค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด เช่น pneumatic
  • ค้นหาด้วยรหัสสินค้า (Part Number) เช่น MSCNL4-1
  • ค้นหาด้วยแบรนด์ เช่น 3M
  • (สามารถใช้ได้ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก)

การใช้งานช่องค้นหา (Search)

เมื่อใส่คำค้นหาลงในช่องค้นหา ระบบจะเริ่มแนะนำสินค้าที่ใกล้เคียงกับคำค้นหาที่กรอก โดยแสดงรายการด้านล่างกล่องของกล่องค้นหา
สามารถเลือกสินค้าได้จากรายการดังกล่าวหรือกด search เพื่อดูผลการค้นหาทั้งหมด

การใช้งานช่องค้นหา (Search)
ข้อควรระวังในการค้นหาสินค้า
  1. 1. ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น
  2. 2. ไม่มีช่องว่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังของชื่อหรือรหัสสินค้า
  3. 3. เลือกเงื่อนไขในการค้นหาเพียงอย่างเดียว เช่น ค้นหาด้วยชื่อสินค้าหรือรหัสสินค้าเท่านั้น

Search Tips

หากค้นหาสินค้าที่ต้องการไม่พบ ลองใช้รหัสสินค้าที่สั้นลง โดยเริ่มลบรหัสสินค้าจากตำแหน่งท้ายสุด
เพื่อแสดงผลลัพธ์ในการค้นหาเพิ่มเติม หรือตรวจสอบตัวสะกดอีกครั้ง