News

บริษัทมิซูมิ (ไทยแลนด์) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเวอร์ชั่นใหม่กับเก่าของโปรแกรมช่วยออกแบบ Mold EX-Press

MISUMI Website Information

02/08/2019

เรียน ลูกค้าคนพิเศษ
เรื่อง บริษัทมิซูมิ (ไทยแลนด์) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเวอร์ชั่นใหม่กับเก่าของโปรแกรมช่วยออกแบบ
Mold EX-Press [MISUMI Website Information 02/08/2019]

บริษัทมิซูมิ (ไทยแลนด์) ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างของโปรแกรมช่วยออกแบบ Mold EX-Press ระหว่างเวอร์ชั่นใหม่และเก่า
สำหรับกลุ่มสินค้าพันช์ที่ขึ้นรูปตัวอักษร ที่ขึ้นต้นด้วยรหัส TCPA,TCPB,CPBT,TCPBS,TCPBW,TCPCT,TCPBWT,TCPCTT,TCPTS_M,
TCPTL_M, KMCP, KMCPW, KMCPWF, HCP, HCF, HCM, HCP_M,HCF_M, HCM_M,OCP_M,BCP_M,VCF_M,VCM_M, HCFS4
ในกรณีที่ลูกค้าใช้ข้อมูลจากโปรแกรมเวอร์ชั่นเก่า 3.6 หรือต่ำกว่า มิซูมิขอแจ้งว่าข้อมูลนั้นไม่สามารถนำมาอ้างอิงกับชิ้นงานจริงได้ เนื่องจากรูปแบบตัวอักษร
จะไม่ตรงกัน ลูกค้าสามารถอ้างอิงรูปแบบตัวอักษรที่ถูกต้องได้จากแคตตาล็อกหรือโปรแกรม
Mold EX-Press เวอร์ชั่น 4.0 เท่านั้น
ซึ่งลูกค้าสามารถขอแคตตาล็อคหรือ CD CAD file ได้ที่เว็บไซต์มิซูมิ คลิก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะเข้าไปติดตั้งโปรแกรมให้กับลูกค้า

2019-08-02_11-05-24_rev.png

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะเข้าใจในข้อมูลสินค้าที่แจ้งนี้ และขอขอบคุณที่ยังคงสนับสนุนสินค้าจากมิซูมิ
เราจะมุ่งมั่นรักษามาตรฐานที่ดีและปรับปรุงพัฒนาการบริการเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้าทุกท่านต่อไป
หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ Customer Service โทร. 038-959-200 กด 1

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันขอแสดงความนับถือ

บริษัทมิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด