• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
  According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

ASACLEAN ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสกรูในเครื่องฉีดพลาสติก

Asaclean Detail

พลังการทำความสะอาด และลักษณะเศษตกค้าง ของ Asaclean แต่ละระดับ มีความสัมพันธ์กับประเภทของเรซิน ดังที่แสดงประสิทธิภาพอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะและเรซินที่ใช้

อุณหภูมิที่ใช้งานและการใช้งาน

Performance
Code Resin Type Resin Applicable Temp (℃) Changing Color Black Dot Retainable Hot Runner
newEX Universal ~ Engineering Plastic PP, PE, PMMA, PC, Commodity, Engineering resin 200-330 O X X
GL2 Engineering ~ Super Engineering Plastic Commodity, Engineering resin 180-330 O O O O
newE 160-300 O X O O

ดีเยี่ยม O ดี X ไม่สามารถใช้ได้

หมายเหตุ : ใช้ Code สินค้าในตาราง สำหรับขอราคาและสั่งซื้อ

ขั้นตอนมาตรฐานการทำความสะอาด

จุดหลักของขั้นตอนการทำความสะอาด

ความดันย้อนกลับ สูง (เพียงพอที่สกรูจะไม่เคลื่อนถอยหลัง)
ตำแหน่งสกรู ตำแหน่งเดินหน้าที่ไกลที่สุด
ความเร็วการหมุนสกรู ความเร็วการหมุนที่เหมือนกันกับการขึ้นรูปปกติ
อุณหภูมิ อุณหภูมิผลิตสำหรับเรซินก่อนหน้า

ขั้นตอนการทำความสะอาด

 1. 1.ไล่เรซินก่อนหน้าให้หมด

 2. 2.ทำความสะอาดกรวยก่อนป้อน Asaclean

 3. 3.ทำความสะอาดด้วยวิธีการหมุนสกรู

 4. 4.ตรวจสอบสีที่ได้จากการไล่ด้วยสายตา

 5. 5.ตั้งอุณหภูมิสำหรับเรซินต่อไปที่จะถูกผลิต

 6. 6.ทำความสะอาดกรวยก่อนการป้อนเรซินครั้งต่อไป

 7. 7.ไล่ Asaclean ด้วยการทำความสะอาดการหมุนสกรู

 8. 8.ตรวจสอบวัสดุ Asaclean ที่ขับออกมาด้วยสายตา

 9. 9.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูป
 • ประสิทธิภาพของการทำความสะอาดจะลดลง ถ้าเรซินที่ใช้งานก่อนหน้าตกค้างอยู่ทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลงเหลือในกรวยและท่อจ่าย
 • อ้างอิงที่ตารางข้างล่างและประเมินประมาณของ Asaclean ที่ใช้
 • ความดันย้อนกลับ: ตั้งค่าให้สูงขึ้น; ตำแหน่งสกรู: เดินหน้าไกลสุด;
  การหมุนสกรู: เหมือนกันกับการขึ้นรูป; อุณหภูมิ: เหมือนกับเรซินก่อนหน้า
 • ในกรณีที่หยุดเครื่องจักร, ทำขั้นตอนปิดผนึกดังแสดงในหน้า 4
 • เปลี่ยนอุณหภูมิหากจำเป็น
 • ทำให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดหลงเหลือภายในกรวยและท่อจ่าย
 • ทำการในลักษณะเดียวกันกับกระบวนการทำความสะอาด
 • ทำให้แน่ใจว่า Asaclean ได้ถูกไล่ออกมาหมดจด
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป

ปริมาณ Asaclean ที่แนะนำ

(1) โดยขนาดของเครื่องจักร

[สภาวะทดสอบ]

อุณหภูมิคำความสะอาด: 240 ℃; เรซินที่ทำความสะอาด: ABS

ขนาด (ตัน) ปริมาณของ Asaclean GL2 (kg)
80 0.4
125 0.6
550 2.5
800 5.0
1,250 7.0
3,000 16.0

(2) โดยอุณหภูมิที่ใช้งาน

[สภาวะทดสอบ]

ขนาด: 125 ตัน

อุณหภูมิทำการขึ้นรูป (℃) ปริมาณของ Asaclean GL2 (kg) เรซิน (ตัวอย่าง)
180~230 0.4 PPS, PP, PMMA, POM และอื่นๆ
230~250 0.6 ABS, SAN และอื่นๆ
250~310 0.8 PA, PPE, PC, PBT, และอื่นๆ

วิธีการทำความสะอาดสำหรับส่วนที่เข้าถึงยาก

ส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ปลายหัวฉีด, หัวสกรู, หัวฉีดยาว, หัวฉีดยาว, หัวฉีดวาล์ว, วาล์วไหลย้อน, แหวนตรวจสอบ และอื่น ๆ นั้นโดยปกติแล้วจะยากต่อการทำความสะอาด
การทำความสะอาดที่ไม่เพียงพอของส่วนเหล่านี้อาจก่อให้เกิดสิ่งตกค้างของเรซินก่อนหน้า หรือสีซึ่งจะนำไปสู่การปนเปื้อนและความบกพร่องของผลิตภัณฑ์

ในกรณีดังกล่าวแนะนำให้ใช้ “วิธีการทำความสะอาดแบบสั้น”

dimension

ส่วน A: จุดบอด

ส่วน B: ทำให้เย็นโดยแม่พิมพ์และอากาศโดยรอบ

เนื่องจากส่วน A เป็นส่วนที่มีความเร็วต่ำ และง่ายสำหรับเรซินที่จะติดอยู่ บริเวณดังกล่าวจึงยากต่อการทำความสะอาด

จุดหลักของขั้นตอนการทำความสะอาด

แรงดันย้อนกลับ 0 (ศูนย์)
ปริมาตรที่วัด ระยะเดินหน้าและถอยหลัง 20 มม. (Stroke)
ความเร็วการหมุนสกรู เหมือนกับการทำงานขึ้นรูป
ความเร็วการฉีด เพิ่มความเร็วฉีด 20-30% มากกว่าปกติ
อุณหภูมิ เพิ่มอุณหภูมิหัวฉีด 20-30 ℃

ขั้นตอนการทำความสะอาด

 1. 1.เพิ่มอุณหภูมิหัวฉีด 20-30℃

 2. 2.วัดปริมาณ 20 มม.

 3. 3.ทำการทำความสะอาดแบบฉีดที่ความเร็วสูง

 4. 4.ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 ด้านบน 15-20 ครั้ง
 • ทำให้วัสดุก่อนหน้าที่ค้างอยู่ที่จุดบอดอ่อนตัวลง เพื่อที่วัสดุนั้นจะถูกขจัดได้ง่าย
 • โดยการวัดปริมาตรน้อย ๆ เพิ่มความถี่การใช้ Asaclean เพื่อไล่เศษตกค้างที่สะสมอยู่ให้ออกไป
 • เมื่อการฉีดทีละน้อยถูกใช้ร่วมกับวิธีหมุดสกรู การทำความสะอาดจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้จนกระทั่งเรซินก่อนหน้านี้ถูกขจัดออกทั้งหมด

ข้อสังเกต:

ข้อความต่อไปนี้คือวิธีการทำความสะอาดที่ได้รับการแนะนำมากที่สุด

1) "การทำความสะอาดแบบหมุนสกรู" โดยการใช้ครึ่งหนึ่งของปริมาตร Asaclean ที่แนะนำ

2) "การทำความสะอาดแบบจังหวะสั้น" โดยการใช้ส่วนที่เหลือของปริมาตร Asaclean ที่แนะนำ

วิธีการทำความสะอาดและปิดผนึก

เราแนะนำ "การทำความสะอาดและการปิดผนึก" เป็นการทำงานพร้อมกันของ "การทำความสะอาดเป็นประจำ" และ "ค้างไว้ในกระบอกฉีด" ซึ่งหมายถึง การปิดเครื่องจักรและใส่ Asaclean ในกระบอกฉีด

"การปิดผนึก" ด้วย Asaclean เป็นการป้องกันการเสื่อมสภาพของเรซิน และทำให้แน่ใจว่าเครื่องจักรอยู่ในสภาพที่สะอาด แม้ว่าจะมีเรซินปริมาณน้อยหลงเหลืออยู่ภายในเครื่องจักรระหว่างการปิดเครื่อง การเสื่อมสภาพจะเกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงและการเข้าไปของออกซิเจน ในการป้องกันสิ่งเหล่านี้ เราแนะนำวิธีการที่เครื่องจักรหยุดการทำงานโดยมี Asaclean อยู่ข้างในหลังจากการทำความสะอาดด้วย Asaclean

การเลือกเกรดของอาซาคลีนที่เหมาะสม

ใช้ NEWE ในการทำความสะอาด
(หมายเหตุ) เกรดของอาซาคลีน Asaclean (new EX) ที่มีส่วนผสมของใยแก้วจะไม่ใช้สำหรับการปิดผนึก

ขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการทำความสะอาดและการปิดผนึก

 1. 1.วัสดุขึ้นรูปทั้งหมดวรถูกถ่ายออกหลังจากการขึ้นรูปเสร็จสิ้น

 2. 2.ป้อน Asaclean และทำความสะอาดแบบการหมุนสกรู

 3. 3.ตรวจสอบด้วยสายตาว่าเรซินดังกล่าวถูกขจัดออกแล้ว

 4. 4.ป้อน Asaclean เพื่อที่จะปิดผนึกและระบายออกด้วยการทำความสะอาดแบบการหมุนสกรู

 5. 5.วัดปริมาณให้เต็ม

 6. 6.หยุดเครื่องจักร / ปิดเครื่องทำความร้อน (หรือลดอุณหภูมิลง)

  (ปิดผนึก)

 7. 7.เมื่อเริ่มงาน เปิดเครื่องทำความร้อน

 8. 8.ไล่เครื่องที่เต็มออก (ฉีดด้วยความเร็วต่ำ หรือค่อยๆฉีด)

 9. 9.ไล่ Asaclean ออก / ทำความสะอาดอีกครั้ง

 10. 10.ป้อนวัสดุครั้งต่อไป และไล่ออกโดยการทำความสะอาดแบบการหมุนสกรู

 11. 10.ป้อนวัสดุครั้งต่อไป และไล่ออกโดยการทำความสะอาดแบบการหมุนสกรู
 • ระบายอย่างหมดจดเพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ
 • ทำความสะอาดให้ทั่วเพื่อให้แน่ใจว่าเรซินทั้งหมดได้ถูกขจัดไป
 • ในกรณีที่ใช้ newEX CG หรือ PX2 ให้ไล่วัสดุดังกล่าวด้วยระดับการปิดผนึกที่เหมาะสม (non-GF grades)
 • ให้ปริมาณ Asaclean ไม่ต่ำกว่าระดับ Hopper
 • ปิดเครื่องจักรโดยปิดเครื่องทำความร้อนและทำให้เครื่องเย็นสิ่งตกค้างที่ติดกับสกรูและกระบอกฉีดจะหลุดออกมาจากพื้นผิวโลหะเนื่องจากการหดตัว
 • ในการที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการโหลดมากเกินไป เริ่มการหมุนของสกรูเมื่ออุณหภูมิอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานของระดับผลิตภัณฑ์ เปลี่ยน Asaclean เป็นวัสดุการผลิตถัดไปทันทีหลังจากอุณหภูมิถึงที่ตั้งไว้ในกรณีของการเริ่มการทำงานของเครื่องจักรหรือมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
 • ให้ใบหน้าอยู่ห่างจากหัวฉีดระหว่างการฉีด
 • ถ้า Asaclean ที่ถ่ายออกมาสกปรกมาก ป้อน Asaclean อีกครั้ง และทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง จนกระทั้งมีสีเป็นปกติ
 • ทำให้แน่ใจว่า Asaclean ได้ถูกถ่านออกมาหมด
 • ทำให้แน่ใจว่า Asaclean ได้ถูกถ่ายออกมาทั้งหมด

ความถี่การทำความสะอาด

ทุกครั้งที่เครื่องจักรขึ้นรูปหยุดการทำงาน