eyebolt_banner

SWIVEL LIFTING EYE BOLTS

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

อายโบลท์ชนิดแกนหมุนพัฒนาออกแบบเพื่อเพิ่มฟระสิทธิภาพในการยก

eyebolt_specification

คุณสมบัติเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับ SWIVEL LIFTING EYE BOLTS ทั่วไป

  1. 1.ค่ารับน้ำหนักในการยกที่กำหนด

    สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ SWIVEL LIFTING EYE BOLTS ทั่วไปที่มีขนาดเกลียวเท่ากันดังนั้นจึงสามารถเลือกใช้เกลียวที่มีขนาดเส้นผ่านศุนย์กลางที่เล็กกว่าได้โดยรับน้ำหนักได้เท่ากัน

  2. 2. การปรับทิศทางเมื่อใช้ในการยก

    ตอบสนองการยกทุกประเภท ทั้งด้านข้าง หรือพลิกกลับด้าน ไม่จำเป็น ต้องปรับทิศทางตัวห่วง

SWIVEL LIFTING EYE BOLTS

eyebolt_table