• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

Plastic Mold Components

* เนื่องจากสินค้ามีจำนวนจำกัด ทางมิซูมิจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวอย่างสินค้าที่ร่วมรายการ

Pin Components

Guide & Peripheral

Mold Opening Controller

C-VALUE Product for Mold

* กรุณาตรวจสอบรายชื่อสินค้าที่ร่วมรายการทุกครั้งก่อนการสั่งซื้อ

MISUMI 5 Benefit