(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
 • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
  According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

อายุการใช้งานยาวนาน ปลอดภัยไร้สารตะกั่ว

ถ่านคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำ
อายุการใช้งานยาวนานแม้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
ในราคาถูกกว่าแบรนด์ชั้นนำ 50% !

Alkaline Battery

สินค้าคุณภาพในราคาประหยัดจาก misumi

ความคุ้มค่าที่อยากบอกต่อ

 • ราคาถูก คุณภาพสูง
 • ปลอดภัย ไร้สารปรอท
 • อายุการใช้งานยาวนานเทียบเท่าแบรนด์ชั้นนำ
 • เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
 • จัดส่งเร็วภายในวันที่สั่ง ไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อ

สามารถใช้ได้กับงานและอุปกรณ์ที่หลากหลาย

 • หลอดไฟ LED แบบพกพา
 • รีโมทคอนโทรล
 • กล้องดิจิตอล
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
info01
Part No. Type Voltage Using Temperature Price Qty Day to Ship
DECHA-3-4P AA 1.5 -18 ~ 50 °C 45.- 4 Pcs/Pack Stock
DECHA-3-20P 180.- 20 Pcs/Box Stock
Part No. Type Voltage Using Temperature Price Qty Day to Ship
DECHA-4-4P AAA 1.5 -18 ~ 50 °C 40.- 4 Pcs/Pack Stock
DECHA-4-20P 160.- 20 Pcs/Box Stock
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit