ค้นหาสินค้าตามหมวดสินค้า

เลือกจากหมวดสินค้า

1.ค้นหาจากกลุ่มสินค้า:เลือกกลุ่มสินค้าที่ต้องการบนแถบแสดงหมวดสินค้าหลักด้านซ้ายบนหน้าเว็บไซต์ แล้วเลือกกลุ่มสินค้ารองที่ต้องการ

เลือกกลุ่มสิ้นค้า

เมื่อเข้าสู่หน้ารายการสินค้ารอง ทางด้านซ้ายของเว็บไซต์จะปรากฎรายชื่อสินค้ารอง

กลางหน้าจอจะแสดงรูปและชื่อสินค้า ในกลุ่มสินค้ารอง

เลือกกลุ่มสิ้นค้า

เลือกสินค้าโดยระบุสเปคที่เมนู Specification

2. เลือกสินค้าตามสเปค (Filter by Specification) : เมื่อเข้าสู่หน้ารายการสินค้าแล้ว สามารถเลือกให้แสดงสินค้าเฉพาะสเปคที่ต้องการด้วยการใช้แถบเครื่องมือเลือกสเปคสินค้า (Configure) กำหนดสเปคและขนาดสินค้าที่ต้องการ

เลือกกลุ่มสิ้นค้า

ปรับมุมมองการเรียงรายการสินค้า

3.หน้ารายการสินค้าสามารถเลือกปรับมุมมองได้ตามความถนัด ทั้งแบบ List (รายการ) Photo (รูปภาพ)หรือ Spec. Comparision (ฟังก์ชั่นเปรียบเทียบสเปค)

Tips : เปลี่ยนมุมมองการแสดงผลเป็นแสดงรูปภาพหรือเปรียบเทียบสเปค

เลือกกลุ่มสิ้นค้า

เลือกกลุ่มสิ้นค้า

เลือกกลุ่มสิ้นค้า