วิธีการค้นหาสินค้าในช่องค้นหา (Search)

วิธีการใช้ช่องค้นหา เพื่อให้การค้นของท่านมีประสิทธิภาพและได้ผลตรงตามความต้องการ

วิธีการใช้ช่องค้นหา

สามารถค้นหาสินค้าได้จากเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการค้นหาสินค้า
  • ค้นหาด้วยชื่อสินค้า เช่น round connector
  • ค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด เช่น pneumatic
  • ค้นหาด้วยรหัสสินค้า (Part Number) เช่น MSCNL4-1
  • ค้นหาด้วยแบรนด์ เช่น 3M
    (สามารถใช้ได้ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก)

การใช้งานช่องค้นหา (Search)

เมื่อใส่คำค้นหาลงในช่องค้นหา ระบบจะเริ่มแนะนำสินค้าที่ใกล้เคียงกับคำค้นหาที่กรอก โดยแสดงรายการด้านล่างกล่องของกล่องค้นหา
สามารถเลือกสินค้าได้จากรายการดังกล่าวหรือกด search เพื่อดูผลการค้นหาทั้งหมด
การใช้งานช่องค้นหา

ข้อควรระวังในการค้นหาสินค้า
  1. ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น
    การค้นหาสินค้า

Search Tips

หากค้นหาสินค้าที่ต้องการไม่พบ ลองใช้รหัสสินค้าที่สั้นลง โดยเริ่มลบรหัสสินค้า
จากตำแหน่งท้ายสุด เพื่อแสดงผลลัพธ์ในการค้นหาเพิ่มเติม หรือตรวจสอบตัวสะกดอีกครั้ง
Search Tips