การขอราคาและสั่งซื้อ

วิธีขอราคาและสั่งซื้อโดยไม่มีรหัสสินค้า

กระบวนการการขอราคาและสั่งซื้อ กรณีไม่ทราบรหัสสินค้า

กระบวนการการขอราคาและสั่งซื้อ

ขอราคา/สั่งซื้อผ่านตะกร้าสินค้า

หลังจากเลือกรหัสสินค้าจนครบสมบูรณ์แล้ว (ดูวิธีเลือกรหัสสินค้า)
จะปรากฏรายละเอียดต่างๆของสินค้า และกล่องเช็คราคา/วันจัดส่ง (Check price/Ship date)
คลิกปุ่ม 'Add to cart' ในกรณีที่ต้องการเลือกสินค้าอื่นๆเพิ่มเติม หรือ คลิก 'Order Now' เพื่อเข้าสู่การสั่งซื้อในระบบ WOS
(ดูรายละเอียดและวิธีใช้ระบบ WOS)

Add to cart

หน้าตระกร้าสินค้า

หลังจากคลิก 'Add to cart' เลือกคำสั่ง 'View cart'
ระบบจะนำลูกค้าเข้าสู่หน้าตะกร้าสินค้า

โดยสามารถเลือกประเภทและรูปแบบการจัดส่งสินค้าได้ เช่น ส่งด่วน, ส่งสินค้าพร้อมกันทุกรายการ, ส่งสินค้าแยกตามวันจัดส่งของแต่ละรายการ ทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าได้ที่นี่ ในช่อง Quantity แล้วกด Update

คลิกเครื่องหมายถูกหน้าสินค้าและจำนวนที่ต้องการ แล้วคลิก 'Order' ในกรณีที่ต้องการสั่งซื้อ หรือ 'Quote' ในกรณีที่ต้องการขอราคา ระบบจะส่งสินค้าเข้าขั้นตอนการยืนยันคำสั่งอีกครั้ง จึงจะเสร็จสมบูรณ์

Add to cart

เมื่อลูกค้าคลิกเลือก 'Order' หรือ 'Quote' ระบบจะพาไปยังหน้าสรุปรายละเอียดเพื่อทำการยืนยันข้อมูล

ยืนยันใบเสนอราคา

ยืนยันใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคาเสร็จสมบูรณ์

ขอใบเสนอราคาเสร็จสมบูรณ์

ยืนยันการสั่งซื้อ

ยืนยันการสั่งซื้อ

การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์