การขอราคาและสั่งซื้อ

วิธีขอราคาและสั่งซื้อโดยไม่มีรหัสสินค้า

กระบวนการการขอราคาและสั่งซื้อ กรณีไม่ทราบรหัสสินค้า

หน้ารายละเอียดสินค้า
ตะกร้าสินค้า
MISUMI WOS
กรณีไม่ทราบ
รหัสสินค้า
ค้นหารหัสสินค้า
ตามเสปค
ขอใบเสนอราคา/
สั่งซื้อ

ขอราคา/สั่งซื้อผ่านตะกร้าสินค้า

หลังจากเลือกรหัสสินค้าจนครบสมบูรณ์แล้ว (ดูวิธีเลือกรหัสสินค้า)
จะปรากฏรายละเอียดต่างๆของสินค้า และกล่องเช็คราคา/วันจัดส่ง (Check price/Ship date)
คลิกปุ่ม 'Add to cart' ในกรณีที่ต้องการเลือกสินค้าอื่นๆเพิ่มเติม หรือ คลิก 'Order Now' เพื่อเข้าสู่การสั่งซื้อในระบบ WOS (ดูรายละเอียดและวิธีใช้ระบบ WOS)

หน้าตระกร้าสินค้า

หลังจากคลิก 'Add to cart' เลือกคำสั่ง 'View cart'
ระบบจะนำลูกค้าเข้าสู่หน้าตะกร้าสินค้า
โดยสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าได้ที่นี่ ในช่อง Quantity แล้วกด Update

คลิกเครื่องหมายถูกหน้าสินค้าและจำนวนที่ต้องการ แล้วคลิก 'Order' ในกรณีที่ต้องการสั่งซื้อ หรือ 'Quote' ในกรณีที่ต้องการขอราคา
ระบบจะส่งสินค้าเข้าไปในระบบ WOS ให้ลูกค้าเข้าไปยืนยันคำสั่งอีกครั้ง จึงจะเสร็จสมบูรณ์

การขอใบเสนอราคา

เมื่อลูกค้าคลิกเลือก 'Quote' หรือการขอราคา ระบบจะลิงค์ไปยังหน้า WOS เพื่อใส่ข้อมูลในการขอราคา

1. สร้างใบเสนอราคา

1เลขที่ PO ของลูกค้า
ใส่เลขที่ PO ที่ใช้อ้างอิงภายในบริษัทของท่านเป็นตัวเลือกถ้าต้องการ เลขที่อ้างอิงนี้(ไม่เกิน 25 ตัวอักษรและตัวเลข) จะแสดงไว้ในประวัติใบเสนอราคาหรือใบกำกับภาษี
2ข้อมูลใบกำกับภาษี
ใส่ข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับของ "ใบกำกับภาษี" หากต้องการ
3สถานที่จัดส่งสินค้า
ใส่ข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับของ "สถานที่จัดส่ง" หากต้องการ ข้อมูลนี้จะพิมพ์อยู่บนใบกำกับภาษี
คลิ๊กที่ปุ่ม"เปลี่ยนแปลงที่อยู่" เพื่อแปลงที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
4สินค้า
(ช่องสีขาวด้านบน) ใส่รายการอ้างอิงของลูกค้าสำหรับการใช้ภายในของท่านเองหากต้องการ
(ช่องสีส้มด้านล่าง) ใส่รหัสสินค้าของ MISUMI และจำนวน

Express เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและเราสามารถผลิตสินค้าในระยะเวลาที่สั้นกว่าเวลาปกติ กรุณาใช้บริการ Express หากท่านต้องการสินค้าเร่งด่วน
Express A: จัดส่งวันทำการที่ 5 ⇒ วันทำการที่ 3, Express B: จัดส่งวันทำการที่ 7 ⇒ วันทำการที่ 5

*กรณีที่ลูกค้าต้องกรอกรหัสสินค้าด้วยตัวเอง การใช้ฟังชั่น 'คัดลอก'หรือ 'ฟังก์ชั่น อัพโหลดไฟล์' จะช่วยลดเวลาของการป้อนข้อมูลให้สั้นลง


・ข้อมูล Excel เช่น BOM สามารถนำมาใช้สำหรับการขอใบเสนอราคาหรือการสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย ⇒ "ฟังก์ชั่น Copy & Paste"


・ไฟล์ CSV หรือไฟล์ TSV สามารถใช้สำหรับการขอใบเสนอราคาและการสั่งซื้อสินค้าโดยไม่ต้องแปลงไฟล์ดังกล่าวเป็นรูปแบบไฟล์อื่น ⇒ "ฟังก์ชั่นการอัปโหลดไฟล์"

2. ยืนยันใบเสนอราคา

3. ขอใบเสนอราคาเสร็จสมบูรณ์

การสั่งซื้อสินค้า

กรณีลูกค้ากดเลือก 'Order' หรือสั่งซื้อสินค้า ระบบจะลิงค์ไปยัง WOS เพื่อใส่ข้อมูลในการสั่งซื้อ

1. สร้างคำสั่งซื้อ

1เลขที่ PO ของลูกค้า
ใส่เลขที่ PO ที่ใช้อ้างอิงภายในบริษัทของท่านเป็นตัวเลือกถ้าต้องการ เลขที่อ้างอิงนี้(ไม่เกิน 25 ตัวอักษรและตัวเลข) จะแสดงไว้ในประวัติใบเสนอราคาหรือใบกำกับภาษี
2ข้อมูลใบกำกับภาษี
ใส่ข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับของ "ใบกำกับภาษี" หากต้องการ
3สถานที่จัดส่งสินค้า
ใส่ข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับของ "สถานที่จัดส่ง" หากต้องการ ข้อมูลนี้จะพิมพ์อยู่บนใบกำกับภาษี
คลิ๊ก"เปลี่ยนแปลงที่อยู่"เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง
4สินค้า
แก้ไข "รายการอ้างอิงของลูกค้า" หากต้องการ

2. กำหนดรูปแบบการจัดส่ง

1เลือกการจัดส่ง
ระบุเลือกการจัดส่งสินค้าที่ท่านต้องการจากตัวเลือกต่อไปนี้: จัดส่งสินค้าทุกรายการพร้อมกัน, จัดส่งสินค้าแยกกันหรือระบุวันที่จัดส่ง
ท่านไม่สามารถไปที่หน้าจอการยืนยันโดยไม่เลือกการจัดส่งสินค้า

หากท่านเลือก "จัดส่งทุกรายการพร้อมกัน" สินค้าทั้งหมดจะถูกจัดส่งไปด้วยกันพร้อมกันในครั้งเดียว
หากท่านเลือก "แยกจัดส่งตามรายการ" สินค้าแต่ละรายการจะจัดส่งตามวันที่จัดส่งได้เร็วสุดของแต่ละรายการ
หากท่านเลือก "ระบุวันที่จัดส่ง" สินค้าจะถูกจัดส่งออกจาก MISUMI ในวันที่ท่านระบุไว้
การเลือกการจัดส่งนี้จะไม่สามารถใช้ได้กับรายการที่รอดำเนินการอยู่และรายการที่ขอใช้บริการแบบ Express
กำหนดการวันที่จัดส่งจะแสดงในคอลัมน์วันที่จัดส่งเมื่อท่านได้เลือกการจัดส่งสินค้า
2วันที่จัดส่ง
ดังต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าวันที่จัดส่งจะปรากฏอย่างไรเมื่อท่านได้เลือกการจัดส่งแต่ละตัวเลือก
3ต้องการเร็วขึ้น?
การบริการแบบ Express สามารถใช้ได้มีลิงก์นี้แสดง
คลิ๊ก "ต้องการเร็วขึ้น?" หากท่านต้องการที่จะให้จัดส่งสินค้าใด ๆ ก่อนวันที่จัดส่งที่แสดงอยู่ขณะนี้
ระบุบริการ Express ในหน้าต่างอื่น

3. การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์