ประวัติการขอราคา/สั่งซื้อ

ตรวจสอบประวัติการขอราคา/สั่งซื้อ ผ่านเมนูสมาชิก

1. เข้าระบบ ที่ปุ่มด้านบนมุมขวาของเว็บไซต์

2. คลิกที่ 'Order History' หรือ 'Quote History' ด้านล่างชื่อบัญชีผู้ใช้

ประวัติการขอราคา/สั่งซื้อ

3. จะลิงค์เข้าสู่ระบบ WOS ลูกค้าสามารถค้นหาประวัติโดยระบุข้อมูลที่ต้องการ และแสดงประวัติที่กำหนด หรือคลิกปุ่ม 'Search' เพื่อแสดงประวัติทั้งหมด

ประวัติการขอราคา/สั่งซื้อ

ตรวจสอบประวัติการขอราคา/สั่งซื้อ ผ่าน Order Status Area

ลูกค้าสามารถตรวจสอบ "ประวัติการขอราคา" หรือ "ประวัติการสั่งซื้อ" ได้จาก หน้าหลัก บริเวณ Order Status area ใต้ Slide Banner

ประวัติการขอราคา/สั่งซื้อ

กรณี Order Status area ไม่แสดง ให้ลูกค้าคลิกที่ "Show my Order Status." ใต้เมนูข้อมูลการใช้งานของฉัน

ประวัติการขอราคา/สั่งซื้อ

ภาพรวมใบขอราคา/สั่งซื้อ

ประวัติการขอราคา/สั่งซื้อ