ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Vacuum Plumbing Parts (ICF Standard)

Caster
Screw Fitting
Days to Ship
 • ALL
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 12 Day(s) or Less
 • Gasket for ICF Flange

  Gasket for ICF Flange

  ADVANTEC

  A gasket for ICF flanges—manufactured by Advantec Co., Ltd. (vacuum piping), with a top-class track record in Japan in the field of vacuum components requiring high-performance seals. We have a large selection in stock, from small to large ICF diameter sizes.

  Days to Ship
  Same day or more

  “Same day” is available to ship or deliver STOCK Items on same day. Please check cut off time and how to request here.

 • ICF Flange

  ICF Flange

  ADVANTEC

  An ICF flange—manufactured by Advantec Co., Ltd. (vacuum piping), with a top-class track record in Japan in the field of vacuum components requiring high-performance seals. We have a large selection in stock, from small to large ICF diameter sizes.

  Days to Ship
  Same day or more

  “Same day” is available to ship or deliver STOCK Items on same day. Please check cut off time and how to request here.

 • ICF Flange Series, ICF Conversion Flange

  ICF Flange Series, ICF Conversion Flange

  ADVANTEC

  High quality. Quick delivery. Low cost.

  Days to Ship
  Same day or more

  “Same day” is available to ship or deliver STOCK Items on same day. Please check cut off time and how to request here.

 • ICF Flange Series, ICF View Port

  ICF Flange Series, ICF View Port

  ADVANTEC

  High quality. Quick delivery. Low cost.

  Days to Ship
  2 Day(s) or more
 • ICF Flange Series, ICF Mini Flange

  ICF Flange Series, ICF Mini Flange

  ADVANTEC

  High quality. Quick delivery. Low cost.

  Days to Ship
  2 Day(s) or more
 • ICF Standard Standards Conversion Nipple NW/KF-ICF

  ICF Standard Standards Conversion Nipple NW/KF-ICF

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA. [Features] · Conversion adapters of various standards such as NW/KF, ICF, and JIS-VF/VG standards, tube ends, and general-purpose joint end types are available as standard products.

  Days to Ship
  5 Day(s) or more
 • ICF Flange Series ICF Large-Aperture Flange

  ICF Flange Series ICF Large-Aperture Flange

  ADVANTEC

  High quality. Quick delivery. Low cost. [Features] · The flange is normally made of SUS304L. · Products made of SUS316L have "-6L" at end of the model number. · In the case of the rotation flange, the product will have "R" at the end of the model number. · For bolt holes, H=hole and T=type. · Products of special dimensions can be manufactured to order.

  Days to Ship
  17 Day(s) or more
 • ICF Standard Fixed Blank Flange

  ICF Standard Fixed Blank Flange

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA. [Features] · A standard flange for ultra-high vacuums. · The area that forms the seal has a knife-edge shape. The metal gasket is installed between the facing flanges such that it is sandwiched by this knife-edge area. Bolts are then used externally to ensure an airtight seal. · ICF34 to ICF253 available as standard products. · ICF305 and larger sizes are also available. · Able to provide both fixed flanges and rotation flanges, and offer blank flanges and flanges with holes for connecting standard pipes, including both hole-cut type and hole-tapped type. · Able to provide zero length flanges for size changes as well as same-size dual-surface edge flanges. · Also available in SUS316L.

  Days to Ship
  2 Day(s) or more
 • ICF Connection Part, ICF Nipple

  ICF Connection Part, ICF Nipple

  ADVANTEC

  High quality. Quick delivery. Low cost.

  Days to Ship
  71 Day(s)
 • ICF Flange Series ICF Rotating Flange

  ICF Flange Series ICF Rotating Flange

  ADVANTEC

  High quality. Quick delivery. Low cost. [Features] · Flange is normally made of SU304L. · SUS 316L is indicated by adding "-6L" to the end of the model number. · A rotating flange is indicated by adding "R" to the end of the model number. · The bolt holes should be indicated by H = hole, T = tap. · Products conforming to special dimensions can be fabricated

  Days to Ship
  4 Day(s) or more
 • ICF Standard Copper Gasket

  ICF Standard Copper Gasket【5 Pieces Per Package】

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA. [Features] · Various fittings are available. Cosmotec fittings available on MISUMI-VONA. · A gasket for ultra-high vacuum environments. · Materials: oxygen-free copper, oxygen-free copper with silver plating, aluminum, and four types of Viton® available. · You can choose a product that is appropriate for the operating temperature, pressure range and application. · ICF34 to ICF253 available as standard products. · The oxygen free copper + gold plating specification is also available.

  Days to Ship
  2 Day(s) or more
 • Flange with ICF Standard Mounting Holes

  Flange with ICF Standard Mounting Holes

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA. [Features] · A standard flange for supporting ultra-high vacuum. · A knife-edge shape is applied to the seal section. The metal gasket is installed between the opposing flanges and sandwiched between this knife-edge section. Bolts are then tightened externally to secure an air-tight seal. · ICF34 to ICF253 available as standard products. ·We also offer size ICF305 and larger. · Both fixed and rotating flanges are also available. We also offer blanking flanges and flanges with holes for connecting standard pipes—including both drilled and tapped hole types. · Zero-length flanges for size conversion, in addition to identical size dual-surface edge flanges, are also available. · We also off these in SUS316L stainless steel.

  Days to Ship
  2 Day(s) or more
 • ICF Standard View Port Kovar Glass

  ICF Standard View Port Kovar Glass

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA. [Features] · A wide variety of products are available, such as kovar glass type used to observe the inside of a vacuum chamber, single-crystal sapphire to be used for optical applications, fused quarts, synthetic quarts, magnesium fluoride, calcium fluoride, and lead glass for X-ray shielding. · The product may be AR-coated to improve the transparency of a specific wavelength. · Stainless view port protection covers and view port shutters are also available.

  Days to Ship
  2 Day(s) or more
 • Adapter Series ICF Flange + VCR Adapter

  Adapter Series ICF Flange + VCR Adapter

  ADVANTEC

  High-quality, fast delivery, and low-cost.

  Days to Ship
  2 Day(s) or more
 • ICF Standard Copper + Silver Plating Gasket

  ICF Standard Copper + Silver Plating Gasket【5 Pieces Per Package】

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA. [Features] · For Cosmotec fittings—visit MiSUMi-VONA. · A gasket for ultra-high vacuum. · Available in: oxygen-free copper, oxygen-free silver-plated copper, aluminum, and four types of Viton® materials. · Choose suitable products for supporting operating temperatures, pressure ranges, and applications. · ICF34 to ICF253 available as standard products. · Also available in oxygen-free gold-plated copper specification.

  Days to Ship
  5 Day(s) or more
 • ICF Standard, Swagelok Adapter

  ICF Standard, Swagelok Adapter

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.

  Days to Ship
  2 Day(s)
 • ICF Standard Nipple

  ICF Standard Nipple

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA. [Features] · Used to adjust the length of pipes, for example. · ICF34 to ICF253 available as standard products. ·Standard conversion nipples , standard. · A wide-type ICF70 connectable to a quadrupole mass analyzer comes standard. · .We respond quickly to a request for customization such as alteration in L dimension.

  Days to Ship
  5 Day(s) or more
 • ICF Standard Bolt, Nut, and washer

  ICF Standard Bolt, Nut, and washer【25 Pieces Per Package】

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA. [Features] · Bolts for securing ICF flanges. · ICF34 to ICF253 available as standard products. · In addition to bolts, nuts, and washers for standard flanges, also able to provide bolts and washers for tap holes in conversion flanges.

  Days to Ship
  6 Day(s) or more
 • ICF Standard, Standard-Converting Nipple, ICF-JIS VG

  ICF Standard, Standard-Converting Nipple, ICF-JIS VG

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.

  Days to Ship
  5 Day(s) or more
 • ICF Standard Dual-Face Edge Pierced Flange

  ICF Standard Dual-Face Edge Pierced Flange

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.

  Days to Ship
  5 Day(s) or more
 • ICF Connection Parts ICF Elbow

  ICF Connection Parts ICF Elbow

  ADVANTEC

  Available at high quality with quick delivery and at low cost.

  Days to Ship
  2 Day(s) or more
 • ICF Standard Gasket Holder

  ICF Standard Gasket Holder

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA. [Features] · Various fittings are available. Cosmotec fittings available on MISUMI-VONA. · When a gasket is mounted on a side surface flange, this can prevent the gasket from falling. · This can be used for sizes ICF70F and larger, which use the same size. · Use after securing to the leak groove of a flange.

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • ICF Standard Tee

  ICF Standard Tee

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA. [Features] · For ports of vacuum gauges (mounting ports, exhaust connection ports, etc.) · ICF34 to ICF235 available as standard products. · Replacement tees with one flange different in size from the other two are also available as standard products.

  Days to Ship
  5 Day(s) or more
 • ICF Standard Gauge Port

  ICF Standard Gauge Port

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA. [Features] · ICF34 to ICF70 available as standard products for φ15 and φ18, which are highly versatile. · We can quickly provide made-to-order products such as board-through type, milli sizes other than 15 and 18, inch sizes, etc.

  Days to Ship
  5 Day(s) or more
 • ICF Connection Part, ICF Tee

  ICF Connection Part, ICF Tee

  ADVANTEC

  High quality. Quick delivery. Low cost.

  Days to Ship
  71 Day(s)
 • ICF Standard Conversion Tee

  ICF Standard Conversion Tee

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA. [Features] · Various fittings are available. Cosmotec fittings available on MISUMI-VONA.

  Days to Ship
  23 Day(s)
 • ICF Standard Tube Adapter

  ICF Standard Tube Adapter

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA. [Features] · Fitting adapter · A highly versatile adapter that can be converted by a single action to a variety of inch fittings. · Tube ends (1/4, 3/8, 1/2 inch) and various types of general purpose fitting ends have been standardized to ICF34 and ICF70. · We offer a quick turnaround for special-order products, such as through-board types and millimeter dimension sizes, etc. · We also provide a rapid response to custom-made parts, such as mini-size tubes and overall length modifications, etc. · We also offer tubes for insertion into vacuums, etc.

  Days to Ship
  2 Day(s) or more
 • ICF Standard Zero-Length Conversion Flange

  ICF Standard Zero-Length Conversion Flange

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.

  Days to Ship
  5 Day(s) or more
 • ICF Standard, Water Cooling/Gas Intake Device, LF Swagelok/Swagelok

  ICF Standard, Water Cooling/Gas Intake Device, LF Swagelok/Swagelok

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.

  Days to Ship
  5 Day(s) or more
 • ICF Flange Series, ICF Dual-Face Edge Flange

  ICF Flange Series, ICF Dual-Face Edge Flange

  ADVANTEC

  High-quality, fast delivery, and low-cost.

  Days to Ship
  3 Day(s) or more
 • ICF Standard, Standard-Converting Nipple, ICF-JIS VF

  ICF Standard, Standard-Converting Nipple, ICF-JIS VF

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.

  Days to Ship
  5 Day(s) or more
 • ICF Standard Rotation Blank Flange

  ICF Standard Rotation Blank Flange

  COSMOTEC

  Choose from a wide array of fittings. Cosmotec fittings available on MISUMI-VONA. [Features] · A wide array of fittings is available. Cosmotec fittings available on MISUMI-VONA.

  Days to Ship
  6 Day(s) or more
 • ICF Standard Dual-Face Edge Radial Port Flange

  ICF Standard Dual-Face Edge Radial Port Flange

  COSMOTEC

  Choose from a variety of fittings. Cosmotec fittings are available on MISUMI-VONA.

  Days to Ship
  23 Day(s) or more
 • ICF Standard 90° Elbow

  ICF Standard 90° Elbow

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA. [Features] · Used to change the angle of pipes, for example. · ICF34 to ICF253 available as standard products. · We respond quickly to a request for customization such as change in dimensions.

  Days to Ship
  5 Day(s) or more
 • ICF Standard, VCR Female Adapter

  ICF Standard, VCR Female Adapter

  COSMOTEC

  Choose from a variety of fittings. Cosmotec fittings are available on MISUMI-VONA.

  Days to Ship
  2 Day(s) or more
 • ICF Standard Flexible Tube

  ICF Standard Flexible Tube

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA. [Features] · For connection to vacuum pumps; primarily used for high vacuum. · ICF34 to ICF152 available as standard products. · Tube ends (1/4, 3/8, 1/2) are also available, as well as various general purpose fitting end types as standard parts. · We are also able to provide types with a blade mounted on the outside that are compatible with high pressure lines. · We respond quickly to a request for customization such as change in dimensions.

  Days to Ship
  8 Day(s) or more
 • ICF Standard Straight Valve

  ICF Standard Straight Valve

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • ICF Standard, Water Cooling/Gas Intake Device, LF VCR Female/Tube End

  ICF Standard, Water Cooling/Gas Intake Device, LF VCR Female/Tube End

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.

  Days to Ship
  9 Day(s) or more
 • ICF Standards Conversion Nipple

  ICF Standards Conversion Nipple

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA. [Features] · Various fittings are available. Cosmotec fittings available on MISUMI-VONA.

  Days to Ship
  5 Day(s) or more
 • ICF Standard Cross 2 Side Rotation

  ICF Standard Cross 2 Side Rotation

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA. [Features] · For ports of vacuum gauges (mounting ports, exhaust connection ports, etc.) · ICF34 to ICF253 available as standard products. · Replacement crosses with two flanges different in size from the other two are also available as standard products. · Six-direction crosses can be used in various ways. · We respond quickly to a request for customization such as change in dimensions.

  Days to Ship
  6 Day(s) or more
 • ICF Standard View Port Shutter

  ICF Standard View Port Shutter

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.

  Days to Ship
  6 Day(s) or more
 • ICF Standard VCR Male Adapter

  ICF Standard VCR Male Adapter

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.

  Days to Ship
  3 Day(s) or more
 • ICF Connection Parts ICF Cross

  ICF Connection Parts ICF Cross

  ADVANTEC

  High-quality, fast delivery, and low-cost.

  Days to Ship
  71 Day(s)
 • ICF Standard Rotation Pierced Flange

  ICF Standard Rotation Pierced Flange

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.

  Days to Ship
  6 Day(s) or more
 • ICF Standard Aluminum Gasket

  ICF Standard Aluminum Gasket【5 Pieces Per Package】

  COSMOTEC

  Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA. [Features] · A gasket for ultra-high vacuum. · Available in: oxygen-free copper, oxygen-free silver-plated copper, aluminum, and four types of Viton® materials. · Choose suitable products for supporting operating temperatures, pressure ranges, and applications. · ICF34 to ICF253 available as standard products. · Also available in oxygen-free gold-plated copper specification.

  Days to Ship
  5 Day(s) or more

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

Brands

Brand

MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close