ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Couplers, One-Touch Joints(Page26)

Caster
Screw Fitting
Days to Ship
 • ALL
 • Same day
 • 1 Day or less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • Male Thread Claw Coupling EA462B-4

  Male Thread Claw Coupling EA462B-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Brass ・Compatible with EA462A-4 to -10 ・Withstanding pressure-0.59MPa (6kg/cm2) ・Application-Water, air ・Thread…PF1/2

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Male Thread Claw Coupling EA462B-6

  Male Thread Claw Coupling EA462B-6

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Brass ・Compatible with EA462A-4 to -10 ・Withstanding pressure-0.59MPa (6kg/cm2) ・Application-Water, air ・Thread…PF3/4

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Female Thread [Aluminum] EA462BA-12

  Plug with Female Thread [Aluminum] EA462BA-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…32(1.1/4) ・Thread…PT1.1/4

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Female Thread [Aluminum] EA462BA-14

  Plug with Female Thread [Aluminum] EA462BA-14

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…40(1.1/2) ・Thread…PT1.1/2

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Female Thread [Aluminum] EA462BA-20

  Plug with Female Thread [Aluminum] EA462BA-20

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…50(2) ・Thread…PT2

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Female Thread [Aluminum] EA462BA-24

  Plug with Female Thread [Aluminum] EA462BA-24

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…65(2.1/2) ・Thread…PT2.1/2

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • Plug with Female Thread [Aluminum] EA462BA-30

  Plug with Female Thread [Aluminum] EA462BA-30

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…80(3) ・Thread…PT3

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Female Thread [Aluminum] EA462BA-4

  Plug with Female Thread [Aluminum] EA462BA-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…15(1/2) ・Thread…PT1/2

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Female Thread [Aluminum] EA462BA-6

  Plug with Female Thread [Aluminum] EA462BA-6

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…20(3/4) ・Thread…PT3/4

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Female Thread [Aluminum] EA462BA-8

  Plug with Female Thread [Aluminum] EA462BA-8

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…25(1) ・Thread…PT1

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Male Thread [Aluminum} EA462BB-12

  Plug with Male Thread [Aluminum} EA462BB-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…32(1.1/4) ・Thread…PT1.1/4

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Male Thread [Aluminum} EA462BB-14

  Plug with Male Thread [Aluminum} EA462BB-14

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…40(1.1/2) ・Thread…PT1.1/2

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Male Thread [Aluminum} EA462BB-20

  Plug with Male Thread [Aluminum} EA462BB-20

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…50(2) ・Thread…PT2

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Male Thread [Aluminum} EA462BB-24

  Plug with Male Thread [Aluminum} EA462BB-24

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…65(2.1/2) ・Thread…PT2.1/2

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Male Thread [Aluminum} EA462BB-30

  Plug with Male Thread [Aluminum} EA462BB-30

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…80(3) ・Thread…PT3

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Male Thread [Aluminum} EA462BB-4

  Plug with Male Thread [Aluminum} EA462BB-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…15(1/2) ・Thread…PT1/2

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Male Thread [Aluminum} EA462BB-6

  Plug with Male Thread [Aluminum} EA462BB-6

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…20(3/4) ・Thread…PT3/4

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Male Thread [Aluminum} EA462BB-8

  Plug with Male Thread [Aluminum} EA462BB-8

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…25(1) ・Thread…PT1

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Hose [Aluminum] EA462BC-12

  Plug with Hose [Aluminum] EA462BC-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--6 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--6 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…32(1.1/4) ・Hose ID…32mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Hose [Aluminum] EA462BC-14

  Plug with Hose [Aluminum] EA462BC-14

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--6 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--6 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…40(1.1/2) ・Hose ID…40mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Hose [Aluminum] EA462BC-20

  Plug with Hose [Aluminum] EA462BC-20

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--6 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--6 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…50(2) ・Hose ID…50mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Hose [Aluminum] EA462BC-24

  Plug with Hose [Aluminum] EA462BC-24

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--6 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--6 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…65(2.1/2) ・Hose ID…65mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Hose [Aluminum] EA462BC-30

  Plug with Hose [Aluminum] EA462BC-30

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--6 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--6 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…80(3) ・Hose ID…80mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Hose [Aluminum] EA462BC-6

  Plug with Hose [Aluminum] EA462BC-6

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--6 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--6 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…20(3/4) ・Hose ID…20mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plug with Hose [Aluminum] EA462BC-8

  Plug with Hose [Aluminum] EA462BC-8

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--6 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--6 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・Nominal dia.…25(1) ・Hose ID…25mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Coupling with Female Thread [Aluminum] EA462BD-12

  Coupling with Female Thread [Aluminum] EA462BD-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…32(1.1/4) ・Thread…PT1.1/4

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Coupling with Female Thread [Aluminum] EA462BD-14

  Coupling with Female Thread [Aluminum] EA462BD-14

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…40(1.1/2) ・Thread…PT1.1/2

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Coupling with Female Thread [Aluminum] EA462BD-20

  Coupling with Female Thread [Aluminum] EA462BD-20

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…50(2) ・Thread…PT2

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Coupling with Female Thread [Aluminum] EA462BD-24

  Coupling with Female Thread [Aluminum] EA462BD-24

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…65(2.1/2) ・Thread…PT2.1/2

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Coupling with Female Thread [Aluminum] EA462BD-30

  Coupling with Female Thread [Aluminum] EA462BD-30

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…80(3") ・Thread…PT3

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Coupling with Female Thread [Aluminum] EA462BD-4

  Coupling with Female Thread [Aluminum] EA462BD-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…15(1/2) ・Thread…PT1/2

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Coupling with Female Thread [Aluminum] EA462BD-6

  Coupling with Female Thread [Aluminum] EA462BD-6

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…20(3/4) ・Thread…PT3/4

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Coupling with Female Thread [Aluminum] EA462BD-8

  Coupling with Female Thread [Aluminum] EA462BD-8

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…25(1) ・Thread…PT1

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Male Thread Coupling [Aluminum] EA462BE-12

  Male Thread Coupling [Aluminum] EA462BE-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…32(1.1/4) ・Thread…PT1.1/4

  Days to Ship
  Quote
 • Male Thread Coupling [Aluminum] EA462BE-14

  Male Thread Coupling [Aluminum] EA462BE-14

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…40(1.1/2) ・Thread…PT1.1/2

  Days to Ship
  Quote
 • Male Thread Coupling [Aluminum] EA462BE-20

  Male Thread Coupling [Aluminum] EA462BE-20

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…50(2) ・Thread…PT2

  Days to Ship
  Quote
 • Male Thread Coupling [Aluminum] EA462BE-24

  Male Thread Coupling [Aluminum] EA462BE-24

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…65(2.1/2) ・Thread…PT2.1/2

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • Male Thread Coupling [Aluminum] EA462BE-30

  Male Thread Coupling [Aluminum] EA462BE-30

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…80(3") ・Thread…PT3

  Days to Ship
  Quote
 • Male Thread Coupling [Aluminum] EA462BE-4

  Male Thread Coupling [Aluminum] EA462BE-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…15(1/2) ・Thread…PT1/2

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Male Thread Coupling [Aluminum] EA462BE-8

  Male Thread Coupling [Aluminum] EA462BE-8

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…25(1) ・Thread…PT1"

  Days to Ship
  Quote
 • Coupling for Hose [Aluminum] EA462BF-12

  Coupling for Hose [Aluminum] EA462BF-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--6 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--6 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…32(1.1/4) ・Hose ID…32mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Coupling for Hose [Aluminum] EA462BF-14

  Coupling for Hose [Aluminum] EA462BF-14

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--6 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--6 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…40(1.1/2) ・Hose ID…40mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Coupling for Hose [Aluminum] EA462BF-20

  Coupling for Hose [Aluminum] EA462BF-20

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--6 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--6 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…50(2) ・Hose ID…50mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Coupling for Hose [Aluminum] EA462BF-24

  Coupling for Hose [Aluminum] EA462BF-24

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--6 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--6 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…65(2.1/2) ・Hose ID…65mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Coupling for Hose [Aluminum] EA462BF-30

  Coupling for Hose [Aluminum] EA462BF-30

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material--6 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6) ・Operating pressure--6 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2) ・Service temperature--30℃ to 70℃ ・It can be easily connected and disconnected by operating levers on the coupler. ・Nominal dia.…80(3) ・Hose ID…80mm

  Days to Ship
  4 Day(s)

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

Brands

Brand

MISUMI's own Brand-Name Product Business
 • C-Value
MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close