ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Antivibration Materials(Page4)

Caster
Screw Fitting
Days to Ship
 • ALL
 • Same day
 • 1 Day or less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • Anti-Vibration Rubber [for Light Weight] EA949HS-194

  Anti-Vibration Rubber [for Light Weight] EA949HS-194

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Suitable for vibration reduction of lightweight equipment ・Rubber type-Chloroprene rubber ・Height…11mm ・Hole dim.…M4 ・Support load…25N ・Spring constant…21N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Anti-Vibration Rubber [for Light Weight] EA949HS-195

  Anti-Vibration Rubber [for Light Weight] EA949HS-195

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Suitable for vibration reduction of lightweight equipment ・Rubber type-Chloroprene rubber ・Height…15mm ・Hole dim.…M6 ・Support load…59N ・Spring constant…31N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-20

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-20

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・With 2 spring washers and hexagonal nuts ・Height…26mm ・Screw dim.…M8 x 20mm ・Support load…300N ・Spring constant…140N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Stopper EA949HS-201

  [Round] Stopper EA949HS-201

  ESCO

  【Product Specifications】 ・With 1 hexagonal nut, and 1 spring washer ・The contact is soft, and the spring constant increases with flexion, allowing smooth absorption and reduction of a large shock. ・Withstanding a heavy load, and virtually no wear. Noiseless at contact. ・Mounting is very easy, maintenance is not required. ・Height…25mm ・Screwdim.…M6 x 16mm ・Rubbertype…High damping rubber

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Stopper EA949HS-202

  [Round] Stopper EA949HS-202

  ESCO

  【Product Specifications】 ・With 1 hexagonal nut, and 1 spring washer ・The contact is soft, and the spring constant increases with flexion, allowing smooth absorption and reduction of a large shock. ・Withstanding a heavy load, and virtually no wear. Noiseless at contact. ・Mounting is very easy, maintenance is not required. ・Height…31mm ・Screwdim.…M8 x 20mm ・Rubbertype…High damping rubber

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Stopper EA949HS-203

  [Round] Stopper EA949HS-203

  ESCO

  【Product Specifications】 ・With 1 hexagonal nut, and 1 spring washer ・The contact is soft, and the spring constant increases with flexion, allowing smooth absorption and reduction of a large shock. ・Withstanding a heavy load, and virtually no wear. Noiseless at contact. ・Mounting is very easy, maintenance is not required. ・Height…36mm ・Screwdim.…M8 x 25mm ・Rubbertype…High damping rubber

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Stopper EA949HS-204

  [Round] Stopper EA949HS-204

  ESCO

  【Product Specifications】 ・With 1 hexagonal nut, and 1 spring washer ・The contact is soft, and the spring constant increases with flexion, allowing smooth absorption and reduction of a large shock. ・Withstanding a heavy load, and virtually no wear. Noiseless at contact. ・Mounting is very easy, maintenance is not required. ・Height…45mm ・Screwdim.…M12 x 35mm ・Rubbertype…High damping rubber

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-21

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-21

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・With 2 spring washers and hexagonal nuts ・Height…26mm ・Screw dim.…M8 x 20mm ・Support load…490N ・Spring constant…240N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Stopper EA949HS-211

  [Round] Stopper EA949HS-211

  ESCO

  【Product Specifications】 ・With 1 hexagonal nut, and 1 spring washer ・The contact is soft, and the spring constant increases with flexion, allowing smooth absorption and reduction of a large shock. ・Withstanding a heavy load, and virtually no wear. Noiseless at contact. ・Mounting is very easy, maintenance is not required. ・Height…30mm ・Screwdim.…M8 x 20mm ・Rubbertype…Natural rubber

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Stopper EA949HS-212

  [Round] Stopper EA949HS-212

  ESCO

  【Product Specifications】 ・With 1 hexagonal nut, and 1 spring washer ・The contact is soft, and the spring constant increases with flexion, allowing smooth absorption and reduction of a large shock. ・Withstanding a heavy load, and virtually no wear. Noiseless at contact. ・Mounting is very easy, maintenance is not required. ・Height…35mm ・Screwdim.…M8 x 25mm ・Rubbertype…Natural rubber

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Stopper EA949HS-213

  [Round] Stopper EA949HS-213

  ESCO

  【Product Specifications】 ・With 1 hexagonal nut, and 1 spring washer ・The contact is soft, and the spring constant increases with flexion, allowing smooth absorption and reduction of a large shock. ・Withstanding a heavy load, and virtually no wear. Noiseless at contact. ・Mounting is very easy, maintenance is not required. ・Height…40mm ・Screwdim.…M10 x 25mm ・Rubbertype…Natural rubber

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Stopper EA949HS-214

  [Round] Stopper EA949HS-214

  ESCO

  【Product Specifications】 ・With 1 hexagonal nut, and 1 spring washer ・The contact is soft, and the spring constant increases with flexion, allowing smooth absorption and reduction of a large shock. ・Withstanding a heavy load, and virtually no wear. Noiseless at contact. ・Mounting is very easy, maintenance is not required. ・Height…50mm ・Screwdim.…M12 x 35mm ・Rubbertype…Natural rubber

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Stopper EA949HS-215

  [Round] Stopper EA949HS-215

  ESCO

  【Product Specifications】 ・With 1 hexagonal nut, and 1 spring washer ・The contact is soft, and the spring constant increases with flexion, allowing smooth absorption and reduction of a large shock. ・Withstanding a heavy load, and virtually no wear. Noiseless at contact. ・Mounting is very easy, maintenance is not required. ・Height…65mm ・Screwdim.…M12 x 45mm ・Rubbertype…Natural rubber

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Stopper EA949HS-216

  [Round] Stopper EA949HS-216

  ESCO

  【Product Specifications】 ・With 1 hexagonal nut, and 1 spring washer ・The contact is soft, and the spring constant increases with flexion, allowing smooth absorption and reduction of a large shock. ・Withstanding a heavy load, and virtually no wear. Noiseless at contact. ・Mounting is very easy, maintenance is not required. ・Height…85mm ・Screwdim.…M16 x 55mm ・Rubbertype…Natural rubber

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-22

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-22

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・With 2 spring washers and hexagonal nuts ・Height…35mm ・Screw dim.…M8 x 20mm ・Support load…370N ・Spring constant…150N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-221

  [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-221

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・This hanging type anti-vibration rubber is ideal for hanging piping, ducts, and equipment from the ceiling. ・Can be used as a hanging support for cooling/heating equipment, package type air-conditioners, fan coilunits, ventilation devices, pumps, and blowers ・Realize anti-vibration effect at 15Hz vibration or more. ・Operation improved dramatically due to uniform structure between anti-vibration rubber and hanger. ・B…32 ・L…70 ・D…11 ・d2…10 ・Allowableload (N)…230 ・Spring constant(N/mm)…59

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-222

  [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-222

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・This hanging type anti-vibration rubber is ideal for hanging piping, ducts, and equipment from the ceiling. ・Can be used as a hanging support for cooling/heating equipment, package type air-conditioners, fan coilunits, ventilation devices, pumps, and blowers ・Realize anti-vibration effect at 15Hz vibration or more. ・Operation improved dramatically due to uniform structure between anti-vibration rubber and hanger. ・B…44 ・L…65 ・D…11 ・d2…14 ・Allowableload (N)…430 ・Spring constant(N/mm)…140

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-223

  [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-223

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・This hanging type anti-vibration rubber is ideal for hanging piping, ducts, and equipment from the ceiling. ・Can be used as a hanging support for cooling/heating equipment, package type air-conditioners, fan coilunits, ventilation devices, pumps, and blowers ・Realize anti-vibration effect at 15Hz vibration or more. ・Operation improved dramatically due to uniform structure between anti-vibration rubber and hanger. ・B…55 ・L…75 ・D…15 ・d2…14 ・Allowableload (N)…860 ・Spring constant(N/mm)…240

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-224

  [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-224

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・This hanging type anti-vibration rubber is ideal for hanging piping, ducts, and equipment from the ceiling. ・Can be used as a hanging support for cooling/heating equipment, package type air-conditioners, fan coilunits, ventilation devices, pumps, and blowers ・Realize anti-vibration effect at 15Hz vibration or more. ・Operation improved dramatically due to uniform structure between anti-vibration rubber and hanger. ・B…66 ・L…80 ・D…15 ・d2…16 ・Allowableload (N)…1,100 ・Spring constant(N/mm)…510

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-23

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-23

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・With 2 spring washers and hexagonal nuts ・Height…25mm ・Screw dim.…M8 x 25mm ・Support load…930N ・Spring constant…340N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-24

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-24

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・With 2 spring washers and hexagonal nuts ・Height…33mm ・Screw dim.…M8 x 25mm ・Support load…540N ・Spring constant…220N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Mountain-shaped] Anti-Vibration Rubber EA949HS-241

  [Mountain-shaped] Anti-Vibration Rubber EA949HS-241

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Height(mm)…22 ・Hole dim.…4.0mm ・Support load…49N ・Spring constant…34N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Mountain-shaped] Anti-Vibration Rubber EA949HS-242

  [Mountain-shaped] Anti-Vibration Rubber EA949HS-242

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Height(mm)…22 ・Hole dim.…4.0mm ・Support load…98N ・Spring constant…54N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Mountain-shaped] Anti-Vibration Rubber EA949HS-243

  [Mountain-shaped] Anti-Vibration Rubber EA949HS-243

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Height(mm)…22 ・Hole dim.…4.0mm ・Support load…195N ・Spring constant…79N/mm

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Mountain-shaped] Anti-Vibration Rubber EA949HS-246

  [Mountain-shaped] Anti-Vibration Rubber EA949HS-246

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Height(mm)…30 ・Hole dim.…M8 ・Support load…290N ・Spring constant…98N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Mountain-shaped] Anti-Vibration Rubber EA949HS-247

  [Mountain-shaped] Anti-Vibration Rubber EA949HS-247

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Height(mm)…40 ・Hole dim.…M10 ・Support load…580N ・Spring constant…165N/mm

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-25

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-25

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・With 2 spring washers and hexagonal nuts ・Height…34mm ・Screw dim.…M8 x 25mm ・Support load…830N ・Spring constant…290N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-251

  [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-251

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Height(mm)…11 ・Hole dim.(mm)…9 ・Support load…145N ・Spring constant…185N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-252

  [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-252

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Height(mm)…14 ・Hole dim.(mm)…11 ・Support load…685N ・Spring constant…480N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-253

  [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-253

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Height(mm)…17 ・Hole dim.(mm)…14 ・Support load…1,050N ・Spring constant…585N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-254

  [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-254

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Height(mm)…23 ・Hole dim.(mm)…17 ・Support load…1,750N ・Spring constant…785N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-255

  [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-255

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Height(mm)…29 ・Hole dim.(mm)…17 ・Support load…2,550N ・Spring constant…1,100N/mm

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-256

  [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-256

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Hole dim.-11mm ・Downward support load-390N ・Rubber type-Natural rubber ・Spec.…Single ・Height…88mm ・Spring constant…145N/mm

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-258

  [Hanging Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-258

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Height-33mm ・Screw dim.-W3/8 ・Downward support load-195N ・Downward spring constant-81N/mm ・Rubber material-Natural rubber

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-26

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-26

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・With 2 spring washers and hexagonal nuts ・Height…45mm ・Screw dim.…M8 x 25mm ・Support load…650N ・Spring constant…170N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Hybrid] Air Damper EA949HS-261

  [Hybrid] Air Damper EA949HS-261

  ESCO

  【Product Specifications】 ・For vibration reduction of fixed machinery ・This tool reduces the amplitude of resonance by the damping effect of air. ・Height-55mm ・Hole dim.-9mm ・Rubber type-High damping rubber ・Support load…110 to 230N ・Spring constant…20N/mm

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Hybrid] Air Damper EA949HS-262

  [Hybrid] Air Damper EA949HS-262

  ESCO

  【Product Specifications】 ・For vibration reduction of fixed machinery ・This tool reduces the amplitude of resonance by the damping effect of air. ・Height-55mm ・Hole dim.-9mm ・Rubber type-High damping rubber ・Support load…150 to 310N ・Spring constant…30N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Hybrid] Air Damper EA949HS-263

  [Hybrid] Air Damper EA949HS-263

  ESCO

  【Product Specifications】 ・For vibration reduction of fixed machinery ・This tool reduces the amplitude of resonance by the damping effect of air. ・Height-55mm ・Hole dim.-9mm ・Rubber type-High damping rubber ・Support load…190 to 430N ・Spring constant…50N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Hybrid] Air Damper EA949HS-265

  [Hybrid] Air Damper EA949HS-265

  ESCO

  【Product Specifications】 ・For vibration reduction of fixed machinery ・This tool reduces the amplitude of resonance by the damping effect of air. ・Height-55mm ・Hole dim.-9mm ・Rubber type-High damping rubber ・Support load…220 to 630N ・Spring constant…100N/mm

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Hybrid] Air Damper EA949HS-266

  [Hybrid] Air Damper EA949HS-266

  ESCO

  【Product Specifications】 ・For vibration reduction of fixed machinery ・This tool reduces the amplitude of resonance by the damping effect of air. ・Height-55mm ・Hole dim.-9mm ・Rubber type-High damping rubber ・Support load…270 to 830N ・Spring constant…135N/mm

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-27

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-27

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・With 2 spring washers and hexagonal nuts ・Height…27mm ・Screw dim.…M10 x 25mm ・Support load…1,230N ・Spring constant…610N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Anti-Vibration Pad [Type A] EA949HS-271

  Anti-Vibration Pad [Type A] EA949HS-271

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Installation and transfer of a machine can be made easier just by inserting this pad under the machine. ・This pad can be usefully cut with a knife or scissors depending on the necessity. ・Allowable compressive stress-1N/mm2 ・-272 contains canvas with nylon and does not expand greatly under load. ・-273 has excellent wear resistance and strength. ・Dim. (mm)Length x Width x Height…300 x 300 x 8 ・Rubber type…CR

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Anti-Vibration Pad [Type A] EA949HS-272

  Anti-Vibration Pad [Type A] EA949HS-272

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Installation and transfer of a machine can be made easier just by inserting this pad under the machine. ・This pad can be usefully cut with a knife or scissors depending on the necessity. ・Allowable compressive stress-1N/mm2 ・-272 contains canvas with nylon and does not expand greatly under load. ・-273 has excellent wear resistance and strength. ・Dim. (mm)Length x Width x Height…300 x 300 x 8 ・Rubber type…CR

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Anti-Vibration Pad [Type A] EA949HS-273

  Anti-Vibration Pad [Type A] EA949HS-273

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Installation and transfer of a machine can be made easier just by inserting this pad under the machine. ・This pad can be usefully cut with a knife or scissors depending on the necessity. ・Allowable compressive stress-1N/mm2 ・-272 contains canvas with nylon and does not expand greatly under load. ・-273 has excellent wear resistance and strength. ・Dim. (mm)Length x Width x Height…305 x 305 x 20 ・Rubber type…SBR

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Anti-Vibration Pad [Type A] EA949HS-276

  Anti-Vibration Pad [Type A] EA949HS-276

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Installation and transfer of a machine can be made easier just by inserting this pad under the machine. ・This pad can be usefully cut with a knife or scissors depending on the necessity. ・Dim.-300 x 300 x 8(H)mm ・Allowable compressive stress-0.8N/mm2 (0.6N/mm2 with double pads) ・Rubber type-Chloroprene rubber ・This pad contains canvas with nylon and does not expand greatly under load. ・The type-B surface provides high flexion when the pads are used on top of another and provides ahigh cushioning effect.

  Days to Ship
  4 Day(s)

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

Brands

Brand

MISUMI's own Brand-Name Product Business
 • C-Value
MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close