ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Antivibration Materials(Page3)

Caster
Screw Fitting
Days to Ship
 • ALL
 • Same day
 • 1 Day or less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-115

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-115

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Height…63mm ・Screw dim.…M12 x 45mm ・Support load…2,300N ・Spring constant…450N/mm

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-116

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-116

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Height…40mm ・Screw dim.…M12 x 45mm ・Support load…3,240N ・Spring constant…1,040N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-117

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-117

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Height…55mm ・Screw dim.…M12 x 45mm ・Support load…2,600N ・Spring constant…580N/mm

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-118

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-118

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Height…50mm ・Screw dim.…M12 x 45mm ・Support load…3,900N ・Spring constant…1,030N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-119

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-119

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Height…76mm ・Screw dim.…M12 x 45mm ・Support load…2,900N ・Spring constant…510N/mm

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-12

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・With 2 spring washers and hexagonal nuts ・Height…13mm ・Screw dim.…M4 x 9mm ・Support load…34N ・Spring constant…22N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-120

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-120

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Height…50mm ・Screw dim.…M16 x 55mm ・Support load…5,900N ・Spring constant…1,440N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-121

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-121

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Height…70mm ・Screw dim.…M16 x 55mm ・Support load…3,580N ・Spring constant…800N/mm

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-122

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-122

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Height…60mm ・Screw dim.…M16 x 51mm ・Support load…7,940N ・Spring constant…1,810N/mm

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-13

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-13

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・With 2 spring washers and hexagonal nuts ・Height…16mm ・Screw dim.…M5 x 11mm ・Support load…78N ・Spring constant…41N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-131

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-131

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Easy installation ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines ・Height…15mm ・Screw dim.…M6 ・Support load…160N ・Spring constant…180N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-132

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-132

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Easy installation ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines ・Height…20mm ・Screw dim.…M6 ・Support load…98N ・Spring constant…88N/mm

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-133

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-133

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Easy installation ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines ・Height…18mm ・Screw dim.…M6 ・Support load…280N ・Spring constant…220N/mm

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-134

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-134

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Easy installation ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines ・Height…27mm ・Screw dim.…M6 ・Support load…160N ・Spring constant…110N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-135

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-135

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Easy installation ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines ・Height…18mm ・Screw dim.…M8 ・Support load…830N ・Spring constant…610N/mm

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-136

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-136

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Easy installation ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines ・Height…26mm ・Screw dim.…M8 ・Support load…370N ・Spring constant…180N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-137

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-137

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Easy installation ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines ・Height…26mm ・Screw dim.…M8 ・Support load…550N ・Spring constant…250N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-138

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-138

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Easy installation ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines ・Height…35mm ・Screw dim.…M8 ・Support load…450N ・Spring constant…150N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-139

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-139

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Easy installation ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines ・Height…25mm ・Screw dim.…M8 ・Support load…700N ・Spring constant…340N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-14

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-14

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・With 2 spring washers and hexagonal nuts ・Height…15mm ・Screw dim.…M5 x 12mm ・Support load…130N ・Spring constant…74N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-140

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-140

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Easy installation ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines ・Height…33mm ・Screw dim.…M8 ・Support load…560N ・Spring constant…200N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-141

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-141

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Easy installation ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines ・Height…34mm ・Screw dim.…M8 ・Support load…830N ・Spring constant…300N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-142

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-142

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Easy installation ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines ・Height…45mm ・Screw dim.…M8 ・Support load…690N ・Spring constant…190N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-143

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-143

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Easy installation ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines ・Height…27mm ・Screw dim.…M10 ・Support load…1,370N ・Spring constant…670N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-144

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-144

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Easy installation ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines ・Height…40mm ・Screw dim.…M10 ・Support load…880N ・Spring constant…270N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-145

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-145

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Easy installation ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines ・Height…40mm ・Screw dim.…M10 ・Support load…1,300N ・Spring constant…340N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-146

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-146

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Easy installation ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines ・Height…54mm ・Screw dim.…M10 ・Support load…1,100N ・Spring constant…240N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-147

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-147

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Easy installation ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines ・Height…30mm ・Screw dim.…M12 ・Support load…2,060N ・Spring constant…883N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-15

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-15

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・With 2 spring washers and hexagonal nuts ・Height…15mm ・Screw dim.…M6 x 13mm ・Support load…160N ・Spring constant…130N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-155

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-155

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Easy installation ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines ・Height…55mm ・Screw dim.…M12 ・Support load…2,600N ・Spring constant…580N/mm

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-156

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-156

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Easy installation ・One side has an embedded nut, which reduces the space for a securing bolt. ・Suitable for pumps, blowers, engines, generators, and compression machines ・Height…50mm ・Screw dim.…M12 ・Support load…3,900N ・Spring constant…1,030N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-16

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-16

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・With 2 spring washers and hexagonal nuts ・Height…20mm ・Screw dim.…M16 x 13mm ・Support load…98N ・Spring constant…78N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-17

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-17

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・With 2 spring washers and hexagonal nuts ・Height…18mm ・Screw dim.…M6 x 16mm ・Support load…250N ・Spring constant…200N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [V-type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-171

  [V-type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-171

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Designed to be suitable for supporting with reduction of complex vibrations. ・Rubber type-Natural rubber ・Height…35mm ・Screw dim.…M10 ・Support load…98N ・Spring constant…74N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [V-type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-172

  [V-type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-172

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Designed to be suitable for supporting with reduction of complex vibrations. ・Rubber type-Natural rubber ・Height…45mm ・Screw dim.…M12 ・Support load…440N ・Spring constant…230N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [V-type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-173

  [V-type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-173

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Designed to be suitable for supporting with reduction of complex vibrations. ・Rubber type-Natural rubber ・Height…60mm ・Screw dim.…M12 ・Support load…930N ・Spring constant…370N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-18

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-18

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・With 2 spring washers and hexagonal nuts ・Height…27mm ・Screw dim.…M6 x 16mm ・Support load…160N ・Spring constant…93N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Low Vibration Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-181

  [Low Vibration Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-181

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Height…30mm ・Screw dim.…M8 x 24mm ・Support load…140N ・Spring constant…55N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Low Vibration Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-182

  [Low Vibration Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-182

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Height…30mm ・Screw dim.…M8 x 24mm ・Support load…250N ・Spring constant…100N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Low Vibration Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-183

  [Low Vibration Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-183

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Height…30mm ・Screw dim.…M8 x 24mm ・Support load…400N ・Spring constant…160N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Low Vibration Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-185

  [Low Vibration Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-185

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Height…35mm ・Screw dim.…M10 x 30mm ・Support load…490N ・Spring constant…170N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Low Vibration Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-186

  [Low Vibration Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-186

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Height…35mm ・Screw dim.…M10 x 30mm ・Support load…780N ・Spring constant…270N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Low Vibration Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-187

  [Low Vibration Type] Anti-Vibration Rubber EA949HS-187

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・Height…50mm ・Screw dim.…M12 x 45mm ・Support load…620N ・Spring constant…150N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-19

  [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-19

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber type-Natural rubber ・With 2 spring washers and hexagonal nuts ・Height…18mm ・Screw dim.…M8 x 20mm ・Support load…450N ・Spring constant…310N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Anti-Vibration Rubber [for Light Weight] EA949HS-191

  Anti-Vibration Rubber [for Light Weight] EA949HS-191

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Suitable for vibration reduction of lightweight equipment ・Rubber type-Chloroprene rubber ・Height…11mm ・Hole dim.…4.5mm ・Support load…20N ・Spring constant…19N/mm

  Days to Ship
  4 Day(s)

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

Brands

Brand

MISUMI's own Brand-Name Product Business
 • C-Value
MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close