ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Construction Sealants(Page2)

Days to Ship
 • ALL
 • 1 Day or less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • Foamed polyethylene round bar (10m) EA930PB-8

  Foamed polyethylene round bar (10m) EA930PB-8

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Backup material for sealant ・Length-10m ・Dia.…8mm ・Joint W.…5 to 7mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Silicone Sealant EA930-1

  Silicone Sealant EA930-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Sealant with silicone ・Content-330ml ・Category temperature range: -60 to 200℃ ・For joint seal, crack, exterior water prevention of building ・Color…White

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Silicone Sealant EA930-2

  Silicone Sealant EA930-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Sealant with silicone ・Content-330ml ・Category temperature range: -60 to 200℃ ・For joint seal, crack, exterior water prevention of building ・Color…Clear

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Silicone Sealant EA930-3

  Silicone Sealant EA930-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Sealant with silicone ・Content-330ml ・Category temperature range: -60 to 200℃ ・For joint seal, crack, exterior water prevention of building ・Color…Gray

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Silicone Sealant EA930-4

  Silicone Sealant EA930-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Sealant with silicone ・Content-330ml ・Category temperature range: -60 to 200℃ ・For joint seal, crack, exterior water prevention of building ・Color…Ivory

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Modified silicone sealant EA930AE-11

  Modified silicone sealant EA930AE-11

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Modified silicone resin ・Content-333ml ・Excellent adhesion to broad range of materials including PVC steel sheet. ・For crack of interior/exterior joints in general buildings ・For sealing a gap between wall and facilities in the bathroom, kitchen, wash place. ・Color…Beige

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Modified silicone sealant EA930AE-12

  Modified silicone sealant EA930AE-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Modified silicone resin ・Content-333ml ・Excellent adhesion to broad range of materials including PVC steel sheet. ・For crack of interior/exterior joints in general buildings ・For sealing a gap between wall and facilities in the bathroom,kitchen, wash place. ・Color…Black

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Modified silicone sealant EA930AE-13

  Modified silicone sealant EA930AE-13

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Modified silicone resin ・Content-333ml ・Excellent adhesion to broad range of materials including PVC steel sheet. ・For crack of interior/exterior joints in general buildings ・For sealing a gap between wall and facilities in the bathroom, kitchen, wash place. ・Color…White

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Modified silicone sealant EA930AE-14

  Modified silicone sealant EA930AE-14

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Modified silicone resin ・Content-333ml ・Excellent adhesion to broad range of materials including PVC steel sheet. ・For crack of interior/exterior joints in general buildings ・For sealing a gap between wall and facilities in the bathroom, kitchen, wash place. ・Color…Gray

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Butyl caulking EA930AE-16

  Butyl caulking EA930AE-16

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Butyl rubber solvent ・Content-330ml ・For sealing a joint line of colored steel sheet, galvanized plate, tin plate, folded sheet ・For sealing metallic joint of roof material ・Superior elasticity, watertight and airproof properties. ・Color…Gray

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Oil-based butyl caulking EA930AE-18

  Oil-based butyl caulking EA930AE-18

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Oil-based ・Unpaintable ・Content-330ml ・Measures against rain leakage and air-proof of roof, wall ・For matching face of slate, crack of mortar joint, etc. ・Inside not cured ・Superior airproof property. ・Color-Gray

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Modified silicone caulking EA930AE-5A

  Modified silicone caulking EA930AE-5A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-110ml ・Modified silicone resin ・Weather and heat resistant ・With mold-proof agent ・Quick-drying, possible to coat this ・For inside/outside joint of general buildings, joint of PVC steel sheet and color steel plate, galvanized plate, pipe, concrete, etc. ・Color…White

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Modified silicone caulking EA930AE-6A

  Modified silicone caulking EA930AE-6A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-110ml ・Modified silicone resin ・Weather and heat resistant ・With mold-proof agent ・Quick-drying, possible to coat this ・For inside/outside joint of general buildings, joint of PVC steel sheet and color steel plate, galvanized plate, pipe, concrete, etc. ・Color…Gray

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Bond Caulking EA930AF-1

  Bond Caulking EA930AF-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-500g ・For filling a joint of ALC plates and gap ・Acrylic resin ・Capable of coating ・Color…White

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Bond Caulking EA930AF-2

  Bond Caulking EA930AF-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-500g ・For filling a joint of ALC plates and gap ・Acrylic resin ・Capable of coating ・Color…Ivory

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wall caulking EA930AF-21

  Wall caulking EA930AF-21

  ESCO

  【Product Specifications】 ・For repairing crack in inner wall, crack of joint and mortar in ALC sheet. Possible to coat this. ・For cloth finish (excellent in bond with wallpaper) ・Content…500g ・Color…White

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wall caulking EA930AF-22

  Wall caulking EA930AF-22

  ESCO

  【Product Specifications】 ・For repairing crack in inner wall, crack of joint and mortar in ALC sheet. Possible to coat this. ・For cloth finish (excellent in bond with wallpaper) ・Content…500g ・Color…Beige

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wall caulking EA930AF-25

  Wall caulking EA930AF-25

  ESCO

  【Product Specifications】 ・For repairing crack in inner wall, crack of joint and mortar in ALC sheet. Possible to coat this. ・For cloth finish (excellent in bond with wallpaper) ・Content…340g ・Color…Clear

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Silicone sealant EA930AG-1

  Silicone sealant EA930AG-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-330ml ・Category temperature range: -40 to 130℃ ・For glass, sash, metal, mortar, stone material, plastics. ・Excellent durability and weather resistance. ・Color…White ・Qty per unit…1 pc

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Silicone sealant EA930AG-2

  Silicone sealant EA930AG-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-330ml ・Category temperature range: -40 to 130℃ ・For glass, sash, metal, mortar, stone material, plastics. ・Excellent durability and weather resistance. ・Color…Clear ・Qty per unit…1 pc

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Silicone sealant EA930AG-3

  Silicone sealant EA930AG-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-330ml ・Category temperature range: -40 to 130℃ ・For glass, sash, metal, mortar, stone material, plastics. ・Excellent durability and weather resistance. ・Color…Gray ・Qty per unit…1 pc

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Silicone sealant EA930AG-4

  Silicone sealant EA930AG-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-330ml ・Category temperature range: -40 to 130℃ ・For glass, sash, metal, mortar, stone material, plastics. ・Excellent durability and weather resistance. ・Color…Ivory ・Qty per unit…1 pc

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Urethane Caulking EA930AL-1

  Urethane Caulking EA930AL-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-320ml ・For sealing the gaps of the joints of buildings, such as mortar, concrete, and aluminum sash ・Polyurethane resin ・Category temperature range: -20 to 70℃ ・Color…White

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Urethane Caulking EA930AL-2

  Urethane Caulking EA930AL-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-320ml ・For sealing the gaps of the joints of buildings, such as mortar, concrete, and aluminum sash ・Polyurethane resin ・Category temperature range: -20 to 70℃ ・Color…Ivory

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Sealant for Fireproof Joint EA930AM-1

  Sealant for Fireproof Joint EA930AM-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Joint seal for fireproof buildings ・Content-333ml ・Fireproof duration-2hrs ・Modified silicone resin ・Color…White

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Sealant for Fireproof Joint EA930AM-2

  Sealant for Fireproof Joint EA930AM-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Joint seal for fireproof buildings ・Content-333ml ・Fireproof duration-2hrs ・Modified silicone resin ・Color…Gray

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Powerful Adhesive for Roof Tile EA930AM-30

  Powerful Adhesive for Roof Tile EA930AM-30

  ESCO

  【Product Specifications】 ・For bonding bricks, round roof tiles, and for stopping displacement of flat roof tile ・Easy to coat with cement and plaster ・Content-330ml ・Hardened in about 1 to 2dates.

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Sealant EA930AS-1

  Sealant EA930AS-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-150ml ・For sealing lock seam of medium to high pressure air-conditioning ducts ・After drying, the form becomes like rubber rich in flexibility. ・Excellent in water, heat, oil, and weather resistance ・Provides excellent sealing effects for zinc steel plates, aluminum, cold-rolled steel plates, glass, FRP, etc.

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Silicone sealant EA930M-1

  Silicone sealant EA930M-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-100g ・De. oxime-type ・Liquid gasket ・Silicone sealant ・Heat-proof temperature: -50 to 200℃ ・Stick well to glass, metal, plastics. ・Color…White ・Qty per unit…1 pc

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Silicone sealant EA930M-1B

  Silicone sealant EA930M-1B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-100g ・De. oxime-type ・Liquid gasket ・Silicone sealant ・Heat-proof temperature: -50 to 200℃ ・Stick well to glass, metal, plastics. ・Color…White ・Qty per unit…20 pcs

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Silicone sealant EA930M-2

  Silicone sealant EA930M-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-100g ・De. oxime-type ・Liquid gasket ・Silicone sealant ・Heat-proof temperature: -50 to 200℃ ・Stick well to glass, metal, plastics. ・Color…Clear ・Qty per unit…1 pc

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Silicone sealant EA930M-2B

  Silicone sealant EA930M-2B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-100g ・De. oxime-type ・Liquid gasket ・Silicone sealant ・Heat-proof temperature: -50 to 200℃ ・Stick well to glass, metal, plastics. ・Color…Clear ・Qty per unit…20 pcs

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Silicone Sealant EA930MA-1

  Silicone Sealant EA930MA-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Flame proof (UL standard certified product) ・Content-150g ・For bonding and sealing. After hardening, unparalleled self-extinguishing property is obtained. ・Category temperature range: -50 to 250℃ ・De. oxime-type ・Color-White

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Bond Caulking EA930MK-1G

  Bond Caulking EA930MK-1G

  ESCO

  【Product Specifications】 ・For preventing leaking of rain in general buildings ・Content-180ml ・Color…Gray

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Bath bond EA930MK-5

  Bath bond EA930MK-5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-50ml ・For waterproof of bathroom, glass, and repairing plastic acrylic bathtub. ・Color…White

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Bath bond EA930MK-6

  Bath bond EA930MK-6

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-50ml ・For waterproof of bathroom, glass, and repairing plastic acrylic bathtub. ・Color…Clear

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Bath bond EA930MK-7

  Bath bond EA930MK-7

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-50ml ・For waterproof of bathroom, glass, and repairing plastic acrylic bathtub. ・Color…Ivory

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Bath bond EA930MK-9

  Bath bond EA930MK-9

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-50ml ・For waterproof of bathroom, glass, and repairing plastic acrylic bathtub. ・Color…Aluminum

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • Heat-resistant spray sealant EA933AK-1

  Heat-resistant spray sealant EA933AK-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Increase the coherence of metallic gasket to prevent leakage ・Category temperature range: -45℃ to 260℃ ・Content-255g

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Muffler tail pipe sealant EA934E-1

  Muffler tail pipe sealant EA934E-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Heat resistant, incombustible ・Content-85g ・Heat-proof temperature-1000℃ ・For sealing hole and leak point in muffler, tail pipe, joint.

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [For car stop] Silicone adhesive EA934KB-57

  [For car stop] Silicone adhesive EA934KB-57

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Bond concrete block for car stop powerfully with concrete and asphalt grounds. ・Excellent in impact and water resistance, elastic adhesive. ・One-liquid epoxy modified silicone resin adhesive ・Color-Light gray ・Cure time-24hrs ・Content…333ml ・Spec.…Cartridge

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Fire & heat resistant repair putty EA934KN-14

  Fire & heat resistant repair putty EA934KN-14

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-150g ・Heat-proof temperature-1100℃ ・Color-Gray ・Inorganic putty material ・Similar to exhaust pipe at high temperature including muffler, suitable for repairing the places where heat resistance is required. For metals, mortar, etc. ・Full Cure time-24hrs (by heating speed up)

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Butyl Caulking EA935KF-1

  Butyl Caulking EA935KF-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・For sealing the gap of metallic roof, wall surface ・Hardened to excellent water and weather, resistant, and water/air-proof rubber. ・Content-180ml ・Color-Gray

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Elastic Sealant Backup Material, Corner Backer with Tape
  Days to Ship
  4 Day(s) or more

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

Brands

Brand

MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close