ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Simple Repair Agents

Days to Ship
 • ALL
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 13 Day(s) or Less
 • Sun Sheet

  Sun Sheet

  AS ONE

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Conductive Patty Non-Hardened Type Clay 50G

  Conductive Patty Non-Hardened Type Clay 50G

  AS ONE

  【Product Specifications】 ・Model number: CPT-1211ND-50 ・Capacity: 50g ・Compatible material: General plastic/metal in general ・Component: Binder/special olefin resin, Metal filler/silver coat copper ・Resistance value: 0.2Ω or less ・Surface resistivity: 0.5Ω/sq or less ・Volume resistivity: 0.05Ω・cm ・Color: Ash brown color ・Allowable temperature limit: 200℃ (may soften)

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Conductive Patty Non-Hardened Type Clay 1kg

  Conductive Patty Non-Hardened Type Clay 1kg

  AS ONE

  【Product Specifications】 ・Model number: CPT-1211ND-1000 ・Capacity: 1kg ・Compatible material: General plastic/metal in general ・Component: Binder/special olefin resin, Metal filler/silver coat copper ・Resistance value: 0.2Ω or less ・Surface resistivity: 0.5Ω/sq or less ・Volume resistivity: 0.05Ω・cm ・Color: Ash brown color ・Allowable temperature limit: 200℃ (may soften)

  Days to Ship
  10 Day(s)
 • Vaporizing Rust Prevention Tablet 100 Tablets

  Vaporizing Rust Prevention Tablet 100 Tablets

  AS ONE

  【Product Specifications】 ・Model number: Core pack tablet ・Quantity: 100 tablets ・Weight: 0.85g/tablet

  Days to Ship
  13 Day(s)
 • Osmotic Lubrication Vaporizing Rust Prevention Spray 420mL

  Osmotic Lubrication Vaporizing Rust Prevention Spray 420mL

  AS ONE

  【Product Specifications】 ・Model number: VpCl-325 ・Capacity (mL): 420 ・Anti-rust coating: Oil form (12.5μm) ・Flash point: 77℃ (class three petroleums 168mL/hazardous rank III)

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Vaporizing Rust Prevention Porch 64 x 70 x 15mm 50 Pcs

  Vaporizing Rust Prevention Porch 64 x 70 x 15mm 50 Pcs

  AS ONE

  【Product Specifications】 ・Model number: 1Mul ・Size (mm): 64 x 70 x 15 ・Anti-rust volume (L): Approx 28/piece ・Quantity: 1 package (50 pieces) ・Shape: Vaporized anti-rust porch with Tyvek

  Days to Ship
  13 Day(s)
 • Fas Stick EA934DM-3A

  Fas Stick EA934DM-3A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-114g ・Ultra-fast hardening -Set-up time: 15 to 30min ・With aluminum powder ・Repair, fill a gap in, and adhere an equipment, etc. ・Usable time-3 to 5min (25℃) ・Compliant with the food sanitation act (No. 370) ・Color (aftermixing)-Gray

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wood Putty EA935KA-17

  Wood Putty EA935KA-17

  ESCO

  【Product Specifications】 ・For a crack of wooden furniture and fixtures and bumped bruise. ・For filling a hole after a nail and screw is pulled out. ・Color…Tamo white ・Content…120ml

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wood Putty EA935KA-18

  Wood Putty EA935KA-18

  ESCO

  【Product Specifications】 ・For a crack of wooden furniture and fixtures and bumped bruise. ・For filling a hole after a nail and screw is pulled out. ・Color…Lauan ・Content…120ml

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Gun for spray can EA942DM-100

  Gun for spray can EA942DM-100

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Size-115x20x113(H)mm ・Since it does not smear your hand or fatigue your fingers, it will raise the work efficiency. ・Usable as spray gun by being attached to spray can.

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-1

  Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Repair FRP molded goods-Repair, process, and patch a crack, deficient part, dent, etc. ・Create FRP molded goods-Create stationary article, model, various parts. ・Always use a hardener and glass fibers together. ・FRP does not rust likeiron or deteriorate like wood. ・Color…Light brown ・Content…0.5kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Polyester resin hardener for FRP EA942ES-11

  Polyester resin hardener for FRP EA942ES-11

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Hardening agent to be added to polyester resin. ・Make sure to measure the hardener with a scale. ・For EA942ES-1 to -18 ・Content…100g

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Polyester resin hardener for FRP EA942ES-12

  Polyester resin hardener for FRP EA942ES-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Hardening agent to be added to polyester resin. ・Make sure to measure the hardener with a scale. ・For EA942ES-1 to -18 ・Content…200g

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Polyester resin hardener for FRP EA942ES-13

  Polyester resin hardener for FRP EA942ES-13

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Hardening agent to be added to polyester resin. ・Make sure to measure the hardener with a scale. ・For EA942ES-1 to -18 ・Content…400g

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-16

  Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-16

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Repairment of FRP molded goods-Repair, process, and patch a crack, deficient part, dent, etc. ・Creation of FRP molded goods-Create stationary article, model, various parts ・Always use a hardener and glass fibers together. ・FRP does not rustlike iron or deteriorate like wood. ・Content-0.5kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-17

  Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-17

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Repairment of FRP molded goods-Repair, process, and patch a crack, deficient part, dent, etc. ・Creation of FRP molded goods-Create stationary article, model, various parts ・Always use a hardener and glass fibers together. ・FRP does not rustlike iron or deteriorate like wood. ・Content-1kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-18

  Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-18

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Repairment of FRP molded goods-Repair, process, and patch a crack, deficient part, dent, etc. ・Creation of FRP molded goods-Create stationary article, model, various parts ・Always use a hardener and glass fibers together. ・FRP does not rustlike iron or deteriorate like wood. ・Content-2kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-2

  Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Repair FRP molded goods-Repair, process, and patch a crack, deficient part, dent, etc. ・Create FRP molded goods-Create stationary article, model, various parts. ・Always use a hardener and glass fibers together. ・FRP does not rust likeiron or deteriorate like wood. ・Color…Light brown ・Content…1kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Polyester resin detergent for FRP EA942ES-21

  Polyester resin detergent for FRP EA942ES-21

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Make sure to use this before the mixed liquid hardens.※ This may not clean an object cleanly after hardening. ・Use this to clean tools used and remove FRP dirt (wax, oil, etc.) ・Content…0.4L

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Polyester resin detergent for FRP EA942ES-22

  Polyester resin detergent for FRP EA942ES-22

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Make sure to use this before the mixed liquid hardens.※ This may not clean an object cleanly after hardening. ・Use this to clean tools used and remove FRP dirt (wax, oil, etc.) ・Content…1L

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Polyester resin detergent for FRP EA942ES-23

  Polyester resin detergent for FRP EA942ES-23

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Make sure to use this before the mixed liquid hardens.※ This may not clean an object cleanly after hardening. ・Use this to clean tools used and remove FRP dirt (wax, oil, etc.) ・Content…4L

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-3

  Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Repair FRP molded goods-Repair, process, and patch a crack, deficient part, dent, etc. ・Create FRP molded goods-Create stationary article, model, various parts. ・Always use a hardener and glass fibers together. ・FRP does not rust likeiron or deteriorate like wood. ・Color…Light brown ・Content…2kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • FRP forming glass cloth EA942ES-30

  FRP forming glass cloth EA942ES-30

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Dim.-1 x 1m ・Pattern…Vertical/horizontal (glass cloth)

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • FRP forming glass cloth EA942ES-31

  FRP forming glass cloth EA942ES-31

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Dim.-1 x 1m ・Pattern…Fine (glass cloth)

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-4

  Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Repair FRP molded goods-Repair, process, and patch a crack, deficient part, dent, etc. ・Create FRP molded goods-Create stationary article, model, various parts. ・Always use a hardener and glass fibers together. ・FRP does not rust likeiron or deteriorate like wood. ・Color…Light brown ・Content…4kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • FRP forming glass cloth EA942ES-41

  FRP forming glass cloth EA942ES-41

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Dim.-1 x 1m ・Pattern…Random (mat)

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-6

  Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-6

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Repair FRP molded goods-Repair, process, and patch a crack, deficient part, dent, etc. ・Create FRP molded goods-Create stationary article, model, various parts. ・Always use a hardener and glass fibers together. ・FRP does not rust likeiron or deteriorate like wood. ・Color…White ・Content…0.5kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-7

  Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-7

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Repair FRP molded goods-Repair, process, and patch a crack, deficient part, dent, etc. ・Create FRP molded goods-Create stationary article, model, various parts. ・Always use a hardener and glass fibers together. ・FRP does not rust likeiron or deteriorate like wood. ・Color…White ・Content…1kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-8

  Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-8

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Repair FRP molded goods-Repair, process, and patch a crack, deficient part, dent, etc. ・Create FRP molded goods-Create stationary article, model, various parts. ・Always use a hardener and glass fibers together. ・FRP does not rust likeiron or deteriorate like wood. ・Color…White ・Content…2kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-9

  Polyester resin for FRP (major agent) EA942ES-9

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Repair FRP molded goods-Repair, process, and patch a crack, deficient part, dent, etc. ・Create FRP molded goods-Create stationary article, model, various parts. ・Always use a hardener and glass fibers together. ・FRP does not rust likeiron or deteriorate like wood. ・Color…White ・Content…4kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • FRP forming roller EA942ET-1

  FRP forming roller EA942ET-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・This roller is used for defoaming when applying the mixture of EA942ES-1 to -3 (main agent) and -11 to -13 (hardening agent) to EA942ES-30 to -43 (glass fiber). ・Prevent strength degradation because the air mixes into FRP. ・Material-Roller: steel, Handle: wood ・Dim.-90 x 265 x 25mm

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • FRP forming roller EA942ET-2

  FRP forming roller EA942ET-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Used when applying the mixture of EA942ES-1 to -3 (main agent) and -11 to -13 (hardening agent) to EA942ES-30 to -43 (glass fiber). ・Used for applying and defoaming polyvest resin, effective to impregnate resin uniformly. ・Material-Roller: steel, wool, Handle: wood ・Dim.-120 x 29mm ・Specification…Handle + roller

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • FRP forming roller EA942ET-2A

  FRP forming roller EA942ET-2A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・for EA942ET-2 Spare Roller

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Molding silicone rubber EA942GA

  Molding silicone rubber EA942GA

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-1kg(with 10g of hardening agent separately) ・Category temperature range: -60 to 250℃ ・Cure time-8hrs (25℃) ・Available time-30min (25℃)

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Multipurpose Repair Putty
  Days to Ship
  3 Day(s)

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

 • Product Type

  • Repair agent for concrete
  • Simple repair agent
  • Repair agent for metal
  • Construction/interior repair agent
  • Underwater repair agent
  • Sealant
  • Other
 • Color

Brands

Brand

MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close