ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Socket Wrenches(Page37)

Days to Ship
 • ALL
 • Same day
 • 1 Day or less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • (3/8") Socket Wrench Set EA617CC-54

  (3/8") Socket Wrench Set EA617CC-54

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Ratchet handle ・Spinner handle ・Extension bar-75, 150mm ・Universal joint ・Socket and deep socket (Hex)-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4", 3/8") Socket Wrench Set EA617CC-55

  (1/4", 3/8") Socket Wrench Set EA617CC-55

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Pass-thru socket-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 ・Quick release socket adapter-1/4, 3/8 ・Gear ratchet handle (Pass-thru) ・Pass-thru extension bar-76mm ・Regular socket can be used by setting an adapter.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket Wrench Set EA617CC-56

  Socket Wrench Set EA617CC-56

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Set details-14 item ・Penetration type socket-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm ・Quick release socket adapter-1/4・3/8 ・Gear ratchet handle(Penetration head) ・Penetration type extension bar-76mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (3/8"") Socket Wrench Set EA617CC-58

  (3/8"") Socket Wrench Set EA617CC-58

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Set details-20 item ・Square drive-3/8 ・Socket (6P)-3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8 ・Deep socket (6P)-3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16 ・Ratchet handle-202mm ・Extension bar-75mm・150mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (3/8"") Socket Wrench Set EA617CC-59

  (3/8"") Socket Wrench Set EA617CC-59

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Set details-44 item ・Square drive-3/8 ・Socket and deep socket (6P)-8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16(13/16 is only deep socket) ・Ratchet handle-202mm ・Spinner handle-200mm ・Extension Bar-75mm, 150mm ・Universal joint

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket (Penetration type) EA617CD-10

  Socket (Penetration type) EA617CD-10

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Penetrating ratchet handle dedicated ・Although The Product Is Made Of Thin Material, It Is As Strong As General Socket Products ・Across Flats(mm) …10 ・Dia.(mm) …14.5 ・Length(mm) …32 ・Unnecessary of penetrating the deep socket

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket (Penetration type) EA617CD-101

  Socket (Penetration type) EA617CD-101

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Penetrating ratchet handle dedicated ・Although The Product Is Made Of Thin Material, It Is As Strong As General Socket Products ・Across Flats(mm) …3/8 ・Dia.(mm) …13.5 ・Length(mm) …32 ・Unnecessary of penetrating the deep socket

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket (Penetration type) EA617CD-102

  Socket (Penetration type) EA617CD-102

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Penetrating ratchet handle dedicated ・Although The Product Is Made Of Thin Material, It Is As Strong As General Socket Products ・Across Flats(mm) …1/16 ・Dia.(mm) …15.5 ・Length(mm) …32 ・Unnecessary of penetrating the deep socket

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket (Penetration type) EA617CD-103

  Socket (Penetration type) EA617CD-103

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Penetrating ratchet handle dedicated ・Although The Product Is Made Of Thin Material, It Is As Strong As General Socket Products ・Across Flats(mm) …1/2 ・Dia.(mm) …17.5 ・Length(mm) …32 ・Unnecessary of penetrating the deep socket

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket (Penetration type) EA617CD-104

  Socket (Penetration type) EA617CD-104

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Only for Penetration Ratchet Handles ・It is thin specification, but it is equivalent strength as penetration socket of a general deep socket unnecessary type. ・Across Flats(Mm) …9/16 ・Outside Dia.(Mm) …19 ・Length(Mm) …32

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket (Penetration type) EA617CD-105

  Socket (Penetration type) EA617CD-105

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Penetrating ratchet handle dedicated ・Although The Product Is Made Of Thin Material, It Is As Strong As General Socket Products ・Across Flats(mm) …5/8 ・Dia.(mm) …21.5 ・Length(mm) …32 ・Unnecessary of penetrating the deep socket

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket (Penetration type) EA617CD-106

  Socket (Penetration type) EA617CD-106

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Penetrating ratchet handle dedicated ・Although The Product Is Made Of Thin Material, It Is As Strong As General Socket Products ・Across Flats(mm) …11/16 ・Dia.(mm) …23.0 ・Length(mm) …32 ・Unnecessary of penetrating the deep socket

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket (Penetration type) EA617CD-107

  Socket (Penetration type) EA617CD-107

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Penetrating ratchet handle dedicated ・Although The Product Is Made Of Thin Material, It Is As Strong As General Socket Products ・Across Flats(mm) …3/4 ・Dia.(mm) …25.0 ・Length(mm) …33 ・Unnecessary of penetrating the deep socket

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket (Penetration type) EA617CD-11

  Socket (Penetration type) EA617CD-11

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Penetrating ratchet handle dedicated ・Although The Product Is Made Of Thin Material, It Is As Strong As General Socket Products ・Across Flats(mm) …11 ・Dia.(mm) …15.5 ・Length(mm) …32 ・Unnecessary of penetrating the deep socket

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket (Penetration type) EA617CD-12

  Socket (Penetration type) EA617CD-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Penetrating ratchet handle dedicated ・Although The Product Is Made Of Thin Material, It Is As Strong As General Socket Products ・Across Flats(mm) …12 ・Dia.(mm) …16.5 ・Length(mm) …32 ・Unnecessary of penetrating the deep socket

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket (Penetration type) EA617CD-13

  Socket (Penetration type) EA617CD-13

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Penetrating ratchet handle dedicated ・Although The Product Is Made Of Thin Material, It Is As Strong As General Socket Products ・Across Flats(mm) …13 ・Dia.(mm) …18 ・Length(mm) …32 ・Unnecessary of penetrating the deep socket

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket (Penetration type) EA617CD-14

  Socket (Penetration type) EA617CD-14

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Penetrating ratchet handle dedicated ・Although The Product Is Made Of Thin Material, It Is As Strong As General Socket Products ・Across Flats(mm) …14 ・Dia.(mm) …19 ・Length(mm) …32 ・Unnecessary of penetrating the deep socket

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket (Penetration type) EA617CD-15

  Socket (Penetration type) EA617CD-15

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Penetrating ratchet handle dedicated ・Although The Product Is Made Of Thin Material, It Is As Strong As General Socket Products ・Across Flats(mm) …15 ・Dia.(mm) …20 ・Length(mm) …32 ・Unnecessary of penetrating the deep socket

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket (Penetration type) EA617CD-16

  Socket (Penetration type) EA617CD-16

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Only for Penetration Ratchet Handles ・It is thin specification, but it is equivalent strength as penetration socket of a general deep socket unnecessary type. ・Across Flats(Mm) …16 ・Outside Dia.(Mm) …21 ・Length(Mm) …32

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket (Penetration type) EA617CD-17

  Socket (Penetration type) EA617CD-17

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Only for Penetration Ratchet Handles ・It is thin specification, but it is equivalent strength as penetration socket of a general deep socket unnecessary type. ・Across Flats(Mm) …17 ・Outside Dia.(Mm) …22.5 ・Length(Mm) …32

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket (Penetration type) EA617CD-18

  Socket (Penetration type) EA617CD-18

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Penetrating ratchet handle dedicated ・Although The Product Is Made Of Thin Material, It Is As Strong As General Socket Products ・Across Flats(mm) …18 ・Dia.(mm) …24.0 ・Length(mm) …32 ・Unnecessary of penetrating the deep socket

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket (Penetration type) EA617CD-19

  Socket (Penetration type) EA617CD-19

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Penetrating ratchet handle dedicated ・Although The Product Is Made Of Thin Material, It Is As Strong As General Socket Products ・Across Flats(mm) …19 ・Dia.(mm) …25.0 ・Length(mm) …33 ・Unnecessary of penetrating the deep socket

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Extension Bar (Penetration) EA617CD-201

  Extension Bar (Penetration) EA617CD-201

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Penetration Socket (2 Pcs) Exclusive Use ・Full length …76mm ・Easy To Tighten/loosen Nuts Attached At The Tip Of The Long Bolts Or Nuts Attached Within A Deep Hole.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket Adapter (for Penetration ratchet Handle) EA617CD-202

  Socket Adapter (for Penetration ratchet Handle) EA617CD-202

  ESCO

  【Product Specifications】 ・General Sockets Will Be Available By Using The Product For A Pierced Type Ratchet Handle. ・Square Drive …1/4 ・Full length …27mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Socket Adapter (for Penetration ratchet Handle) EA617CD-203

  Socket Adapter (for Penetration ratchet Handle) EA617CD-203

  ESCO

  【Product Specifications】 ・General Sockets Will Be Available By Using The Product For A Pierced Type Ratchet Handle. ・Square Drive …3/8 ・Full length …31mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Gear ratchet Handle(Penetration) EA617CD-251

  Gear ratchet Handle(Penetration) EA617CD-251

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Penetration Socket (2 Pcs) Exclusive Use ・Number Of Gears …72Gear ・When Inserted Further To The End, The Head Will Take Thin Form, Which Will Be Perfect For Working In An Extremely Narrow Area. ・Full length …205mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4") Socket Wrench Set EA617CJ-1

  (1/4") Socket Wrench Set EA617CJ-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Square drive-1/4" ・Socket(6P)-4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14mm ・Deep socket(6P)-6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13mm ・Ratchet handle-142mm ・Driver handle-150mm ・Extension bar-75 , 150mm ・Universal joint

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4") Gear Wrench & Screwdriver Set EA617CJ-10

  (1/4") Gear Wrench & Screwdriver Set EA617CJ-10

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Socket square drive-1/4" ・Socket(6P)-8 , 10 , 12 , 13 , 14mm , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 9/16" ・Gear wrench-130mm(5/16"Hex×1/4"Hex) ・(+)Bit-#1 , #2 , #3 ・(-)Bit-4×0.8 , 5.5×1.0 , 6.5×1.2mm ・Hex bit-3 , 4 , 5 , 6mm ・Socket adapter-22mm(5/16"Hex×1/4"sq) ・Gear wrench is 15°type、right/left switch type. ・Possible to use socket with adapter.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4") Socket Wrench Set EA617CJ-2

  (1/4") Socket Wrench Set EA617CJ-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Square drive-1/4" ・Socket(6P)-3.5 , 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14mm ・(+)Bit-#1 , #2 ・(-)Bit-4 , 5.5 , 6.5mm ・Hex bit-3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10mm ・Hex lobe bit-T10 , 15 , 20 , 25 , 30 , 40 ・Pozi bit-#1 , #2 ・Ratchet handle-142mm ・Driver handle-150mm ・Extension bar-100mm ・Bit Adapter-(Hexagonal shank:1/4") ・Universal joint

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4"") Socket Wrench Set EA617CJ-3

  (1/4"") Socket Wrench Set EA617CJ-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Set details-36 item ・Square drive-1/4 ・Socket (6P)-4・5・6・7・8・9・10・11・12mm・5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・1/2 ・(+) Bit-#1, #2, #3 ・(-)Bit-4・5.5・7mm ・Hex bit-1/8・5/32・3/16 ・TORX bit-T10・15・20 ・Square bit -2.3・2.9・3.4mm ・Ratchet handle-142mm ・Driver handle-150mm ・Bit adapter-(hexagonal shank:1/4)

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4"") Hex Bit Socket Set EA617CJ-8

  (1/4"") Hex Bit Socket Set EA617CJ-8

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Set details-25 item ・Square drive-1/4 ・Bit hexagonal shaft-1/4 ・Socket (6P)-8・10・12・13・14mm ・(+) Bit-#1, #2, #3 ・(-)Bit-4x0.8・5.5x1・6.5x1.2mm ・Hex bit-3・4・5・6・7・8mm ・TORX bit-T10・15・20・25・30・40 ・Socket adapter -male 1/4 x female3/8(sq) ・Bit adapter-male 10mm x female 1/4(Hex) ・The case has a belt clip convenient for carrying.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4") Ratchet Handle EA617CK-1

  (1/4") Ratchet Handle EA617CK-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Length-143mm ・Mirror finish ・Square drive-1/4 ・Right/left switch type ・Push-off type

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4") Extension Bar EA617CK-100

  (1/4") Extension Bar EA617CK-100

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Square drive-1/4" ・Length-100mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4"") Ratchet Handle EA617CK-11

  (1/4"") Ratchet Handle EA617CK-11

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Square drive-1/4 ・The number of the gears-45 ・Length-145mm ・Push type ・Right/left switch type

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4"") Ratchet Handle EA617CK-12

  (1/4"") Ratchet Handle EA617CK-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・The number of the gears-60 ・Square drive-1/4 ・Push type ・Right/left switch type ・Ultra-small head type(head width:19mm) ・Overall length-126mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4"") Ratchet Handle (Short) EA617CK-13

  (1/4"") Ratchet Handle (Short) EA617CK-13

  ESCO

  【Product Specifications】 ・The number of the gears-60 ・Square drive-1/4 ・Push type ・Right/left switch type ・Ultra-small head type(head width:19mm) ・Length-98mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4"") Ratchet Handle (Long) EA617CK-14

  (1/4"") Ratchet Handle (Long) EA617CK-14

  ESCO

  【Product Specifications】 ・The number of the gears-60 ・Square drive-1/4 ・Push type ・Right/left switch type ・Ultra-small head type(head width:19mm) ・Length-178mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4") Extension Bar EA617CK-150

  (1/4") Extension Bar EA617CK-150

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Square drive-1/4 ・Length…150mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4") Extension Bar EA617CK-250

  (1/4") Extension Bar EA617CK-250

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Square drive-1/4" ・Length-250mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4") Spinner Handle EA617CK-3

  (1/4") Spinner Handle EA617CK-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Length-150mm ・Square drive-1/4

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4") Extension Bar EA617CK-350

  (1/4") Extension Bar EA617CK-350

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Square drive-1/4" ・Length-350mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4") Extension Bar EA617CK-50

  (1/4") Extension Bar EA617CK-50

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Square drive-1/4 ・Length…50mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4") Screwdriver Handle EA617CK-6

  (1/4") Screwdriver Handle EA617CK-6

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Square drive-1/4" ・Length-150mm ・Since includes a square drive of 1/4" on the rear end of the handle , possible to use with T-type handle.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4") T-Type Slide Handle EA617CK-7

  (1/4") T-Type Slide Handle EA617CK-7

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Square drive-1/4" ・Length-105mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • (1/4") Extension Bar EA617CK-75

  (1/4") Extension Bar EA617CK-75

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Square drive-1/4 ・Length…75mm

  Days to Ship
  6 Day(s)

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close