ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Clamping Parts (Screw Accessories)(Page9)

Days to Ship
 • ALL
 • Same day
 • 1 Day or less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 32 Day(s) or Less
 • 33 Day(s) or Less
 • [Light Load] Short Plunger EA948DA-41

  [Light Load] Short Plunger EA948DA-41

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Steel (zinc plating) ・For light load ・A…M4 ・B…1.8 ・C…9 ・D…1.5 ・Pressure (N)Min to Max…3 to 10

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Light Load] Short Plunger EA948DA-42

  [Light Load] Short Plunger EA948DA-42

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Steel (zinc plating) ・For light load ・A…M5 ・B…2.4 ・C…12 ・D…2 ・Pressure (N)Min to Max…3 to 10

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Light Load] Short Plunger EA948DA-43

  [Light Load] Short Plunger EA948DA-43

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Steel (zinc plating) ・For light load ・A…M6 ・B…2.7 ・C…14 ・D…2 ・Pressure (N)Min to Max…4 to 10

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Light Load] Short Plunger EA948DA-44

  [Light Load] Short Plunger EA948DA-44

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Steel (zinc plating) ・For light load ・A…M8 ・B…4 ・C…16 ・D…2 ・Pressure (N)Min to Max…7 to 15

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Light Load] Short Plunger EA948DA-45

  [Light Load] Short Plunger EA948DA-45

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Steel (zinc plating) ・For light load ・A…M10 ・B…4.5 ・C…19 ・D…2.5 ・Pressure (N)Min to Max…9 to 16

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Light Load] Short Plunger EA948DA-46

  [Light Load] Short Plunger EA948DA-46

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Steel (zinc plating) ・For light load ・A…M12 ・B…6 ・C…22 ・D…3.5 ・Pressure (N)Min to Max…14 to 26

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Light Load] Short Plunger EA948DA-47

  [Light Load] Short Plunger EA948DA-47

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Steel (zinc plating) ・For light load ・A…M16 ・B…8.5 ・C…24 ・D…4.5 ・Pressure (N)Min to Max…22 to 50

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Stainless Steel] Mini Ball Plunger EA948DA-5

  [Stainless Steel] Mini Ball Plunger EA948DA-5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: SUS303Ball: SUS440C ・For light load ・Thread…M8 ・Length…17.5 ・Ball dia.…5.0

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heavy Load] Short Plunger EA948DA-51

  [Heavy Load] Short Plunger EA948DA-51

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Steel ・For heavy load ・A…M4 ・B…1.8 ・C…9 ・D…1.5 ・Pressure (N)Min to Max…6 to 20

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heavy Load] Short Plunger EA948DA-52

  [Heavy Load] Short Plunger EA948DA-52

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Steel ・For heavy load ・A…M5 ・B…2.4 ・C…12 ・D…2 ・Pressure (N)Min to Max…6 to 20

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heavy Load] Short Plunger EA948DA-53

  [Heavy Load] Short Plunger EA948DA-53

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Steel ・For heavy load ・A…M6 ・B…2.7 ・C…14 ・D…2 ・Pressure (N)Min to Max…7 to 20

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heavy Load] Short Plunger EA948DA-54

  [Heavy Load] Short Plunger EA948DA-54

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Steel ・For heavy load ・A…M8 ・B…4 ・C…16 ・D…2 ・Pressure (N)Min to Max…15 to 30

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Heavy Load] Short Plunger EA948DA-55

  [Heavy Load] Short Plunger EA948DA-55

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Steel ・For heavy load ・A…M10 ・B…4.5 ・C…19 ・D…2.5 ・Pressure (N)Min to Max…20 to 35

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heavy Load] Short Plunger EA948DA-56

  [Heavy Load] Short Plunger EA948DA-56

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Steel ・For heavy load ・A…M12 ・B…6 ・C…22 ・D…3.5 ・Pressure (N)Min to Max…30 to 55

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Heavy Load] Short Plunger EA948DA-57

  [Heavy Load] Short Plunger EA948DA-57

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Steel ・For heavy load ・A…M16 ・B…8.5 ・C…24 ・D…4.5 ・Pressure (N)Min to Max…45 to 100

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heavy Load] Short Plunger EA948DA-58

  [Heavy Load] Short Plunger EA948DA-58

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Steel ・For heavy load ・A…M20 ・B…10 ・C…30 ・D…6.5 ・Pressure (N)Min to Max…60 to 120

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-61

  [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-61

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material(main body,center pin)- steel SUM22L(alkaline blackening) ・For heavy load ・A…M3 ・B…1 ・C…10 ・D…1.5 ・Pressure (N)Min to Max…0.5 to 3

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-62

  [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-62

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material(main body,center pin)- steel SUM22L(alkaline blackening) ・For heavy load ・A…M4 ・B…1.5 ・C…15 ・D…1.5 ・Pressure (N)Min to Max…5 to 16

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-63

  [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-63

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material(main body,center pin)- steel SUM22L(alkaline blackening) ・For heavy load ・A…M5 ・B…2.4 ・C…18 ・D…2.3 ・Pressure (N)Min to Max…6 to 20

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-64

  [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-64

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material(main body,center pin)- steel SUM22L(alkaline blackening) ・For heavy load ・A…M6 ・B…2.7 ・C…20 ・D…2.5 ・Pressure (N)Min to Max…7 to 20

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-65

  [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-65

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material(main body,center pin)- steel SUM22L(alkaline blackening) ・For heavy load ・A…M8 ・B…3.5 ・C…22 ・D…3 ・Pressure (N)Min to Max…9 to 35

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-66

  [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-66

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material(main body,center pin)- steel SUM22L(alkaline blackening) ・For heavy load ・A…M10 ・B…4 ・C…22 ・D…3 ・Pressure (N)Min to Max…9 to 35

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-67

  [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-67

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material(main body,center pin)- steel SUM22L(alkaline blackening) ・For heavy load ・A…M12 ・B…6 ・C…28 ・D…4 ・Pressure (N)Min to Max…10 to 55

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-68

  [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-68

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material(main body,center pin)- steel SUM22L(alkaline blackening) ・For heavy load ・A…M16 ・B…7.5 ・C…32 ・D…5 ・Pressure (N)Min to Max…45 to 100

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-69

  [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-69

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material(main body,center pin)- steel SUM22L(alkaline blackening) ・For heavy load ・A…M20 ・B…10 ・C…40 ・D…7 ・Pressure (N)Min to Max…60 to 120

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Light Load] Spring Plunger EA948DA-71

  [Light Load] Spring Plunger EA948DA-71

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Nylon resin ・For light load ・A…M4 ・B…1.5 ・C…15 ・D…1.5 ・Pressure (N)Min to Max…2 to 7

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Light Load] Spring Plunger EA948DA-72

  [Light Load] Spring Plunger EA948DA-72

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Nylon resin ・For light load ・A…M5 ・B…2.4 ・C…18 ・D…2.3 ・Pressure (N)Min to Max…3 to 10

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Light Load] Spring Plunger EA948DA-73

  [Light Load] Spring Plunger EA948DA-73

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Nylon resin ・For light load ・A…M6 ・B…2.7 ・C…20 ・D…2.5 ・Pressure (N)Min to Max…3 to 9

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Light Load] Spring Plunger EA948DA-74

  [Light Load] Spring Plunger EA948DA-74

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Nylon resin ・For light load ・A…M8 ・B…3.5 ・C…22 ・D…3 ・Pressure (N)Min to Max…4 to 16

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Light Load] Spring Plunger EA948DA-75

  [Light Load] Spring Plunger EA948DA-75

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Nylon resin ・For light load ・A…M10 ・B…4 ・C…22 ・D…3 ・Pressure (N)Min to Max…4 to 16

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Light Load] Spring Plunger EA948DA-76

  [Light Load] Spring Plunger EA948DA-76

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Nylon resin ・For light load ・A…M12 ・B…6 ・C…28 ・D…4 ・Pressure (N)Min to Max…5 to 27

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-81

  [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-81

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Nylon resin ・For heavy load ・A…M4 ・B…1.5 ・C…15 ・D…1.5 ・Pressure (N)Min to Max…5 to 16

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-82

  [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-82

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Nylon resin ・For heavy load ・A…M5 ・B…2.4 ・C…18 ・D…2.3 ・Pressure (N)Min to Max…6 to 20

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-83

  [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-83

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Nylon resin ・For heavy load ・A…M6 ・B…2.7 ・C…20 ・D…2.5 ・Pressure (N)Min to Max…7 to 20

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-84

  [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-84

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Nylon resin ・For heavy load ・A…M8 ・B…3.5 ・C…22 ・D…3 ・Pressure (N)Min to Max…9 to 35

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-85

  [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-85

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Nylon resin ・For heavy load ・A…M10 ・B…4 ・C…22 ・D…3 ・Pressure (N)Min to Max…9 to 35

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-86

  [Heavy Load] Spring Plunger EA948DA-86

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel, Process: blackening ・Center pin material-Nylon resin ・For heavy load ・A…M12 ・B…6 ・C…28 ・D…4 ・Pressure (N)Min to Max…10 to 55

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • Plastic Ball Plunger EA948DB-1

  Plastic Ball Plunger EA948DB-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Service temperature: -30 to 50℃ ・Material-Delrin (polyacetal) ・Electric insulation ・Thread…M6 ・Length…15.0 ・Ball dia.…3.5

  Days to Ship
  Quote
 • Plastic Ball Plunger EA948DB-2

  Plastic Ball Plunger EA948DB-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Service temperature: -30 to 50℃ ・Material-Delrin (polyacetal) ・Electric insulation ・Thread…M8 ・Length…17.5 ・Ball dia.…5.0

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Plastic Ball Plunger EA948DB-3

  Plastic Ball Plunger EA948DB-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Service temperature: -30 to 50℃ ・Material-Delrin (polyacetal) ・Electric insulation ・Thread…M10 ・Length…21.0 ・Ball dia.…6.0

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger EA948DD-1

  Index Plunger EA948DD-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・The nose can be locked and unlocked by turning the handle 180°. ・With nut ・Nose lock type ・Nose mechanical strength-Nose dia. 5: 589N, dia.6: 848N,dia. 8: 1507N, da. 10: 2355N,dia. 12: 3393N ・Material…Steel SUM22L ・A…5 ・B…M12 ・D…46.8 ・E…30 ・L…19

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • Index Plunger EA948DD-2

  Index Plunger EA948DD-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・The nose can be locked and unlocked by turning the handle 180°. ・With nut ・Nose lock type ・Nose mechanical strength-Nose dia. 5: 589N, dia.6: 848N,dia. 8: 1507N, da. 10: 2355N,dia. 12: 3393N ・Material…Steel SUM22L ・A…6 ・B…M12 ・D…46.8 ・E…30 ・L…19

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • Index Plunger [Single Nut] EA948DD-21

  Index Plunger [Single Nut] EA948DD-21

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Short type ・Body material…Steel SUM22L ・A…5 ・B…M10 ・C…21 ・D…34.5 ・J…13

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger [Single Nut] EA948DD-22

  Index Plunger [Single Nut] EA948DD-22

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Short type ・Body material…Steel SUM22L ・A…6 ・B…M12 ・C…25 ・D…41.7 ・J…14

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger [Single Nut] EA948DD-23

  Index Plunger [Single Nut] EA948DD-23

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Short type ・Body material…Steel SUM22L ・A…8 ・B…M16 ・C…33 ・D…54 ・J…19

  Days to Ship
  5 Day(s)

Configure

Clear All

Brands

Brand

MISUMI's own Brand-Name Product Business
 • C-Value
MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close