ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Clamping Parts (Screw Accessories)(Page10)

Days to Ship
 • ALL
 • Same day
 • 1 Day or less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 32 Day(s) or Less
 • 33 Day(s) or Less
 • Index Plunger [Single Nut] EA948DD-24

  Index Plunger [Single Nut] EA948DD-24

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Short type ・Body material…Steel SUM22L ・A…10 ・B…M20 ・C…33 ・D…61 ・J…22

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • Index Plunger EA948DD-3

  Index Plunger EA948DD-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・The nose can be locked and unlocked by turning the handle 180°. ・With nut ・Nose lock type ・Nose mechanical strength-Nose dia. 5: 589N, dia.6: 848N,dia. 8: 1507N, da. 10: 2355N,dia. 12: 3393N ・Material…Steel SUM22L ・A…8 ・B…M12 ・D…46.8 ・E…30 ・L…19

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • Index Plunger [Double Nut] EA948DD-31

  Index Plunger [Double Nut] EA948DD-31

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Short type ・Body material…Steel SUM22L ・A…5 ・B…M10 ・C…21 ・D…34.5 ・K…17

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger [Double Nut] EA948DD-32

  Index Plunger [Double Nut] EA948DD-32

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Short type ・Body material…Steel SUM22L ・A…6 ・B…M12 ・C…25 ・D…41.7 ・K…19

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger [Double Nut] EA948DD-33

  Index Plunger [Double Nut] EA948DD-33

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Short type ・Body material…Steel SUM22L ・A…8 ・B…M16 ・C…33 ・D…54 ・K…24

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger [Double Nut] EA948DD-34

  Index Plunger [Double Nut] EA948DD-34

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Short type ・Body material…Steel SUM22L ・A…10 ・B…M20 ・C…33 ・D…61 ・K…30

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • Index Plunger EA948DD-4

  Index Plunger EA948DD-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・The nose can be locked and unlocked by turning the handle 180°. ・With nut ・Nose lock type ・Nose mechanical strength-Nose dia. 5: 589N, dia.6: 848N,dia. 8: 1507N, da. 10: 2355N,dia. 12: 3393N ・Material…Steel SUM22L ・A…6 ・B…M16 ・D…60.4 ・E…40 ・L…24

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • Index Plunger EA948DD-5

  Index Plunger EA948DD-5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・The nose can be locked and unlocked by turning the handle 180°. ・With nut ・Nose lock type ・Nose mechanical strength-Nose dia. 5: 589N, dia.6: 848N,dia. 8: 1507N, da. 10: 2355N,dia. 12: 3393N ・Material…Steel SUM22L ・A…8 ・B…M16 ・D…60.4 ・E…40 ・L…24

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • Index Plunger EA948DD-6

  Index Plunger EA948DD-6

  ESCO

  【Product Specifications】 ・The nose can be locked and unlocked by turning the handle 180°. ・With nut ・Nose lock type ・Nose mechanical strength-Nose dia. 5: 589N, dia.6: 848N,dia. 8: 1507N, da. 10: 2355N,dia. 12: 3393N ・Material…Steel SUM22L ・A…10 ・B…M16D…60.4 ・E…40 ・L…24

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • Index Plunger [Single Nut] EA948DD-61

  Index Plunger [Single Nut] EA948DD-61

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L), Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・Manually operated spring plunger whose position can be easily unlocked by pulling the nose; the nose returns to the original condition by the internal spring when the knob isreleased. ・The nose lock type, -71 to -75, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・A…4 ・B…M8 ・C…18 ・D…38.5 ・J…10

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger [Single Nut] EA948DD-62

  Index Plunger [Single Nut] EA948DD-62

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L), Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・Manually operated spring plunger whose position can be easily unlocked by pulling the nose; the nose returns to the original condition by the internal spring when the knob isreleased. ・The nose lock type, -71 to -75, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・A…5 ・B…M10 ・C…21 ・D…43.5 ・J…13

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • Index Plunger [Single Nut] EA948DD-63

  Index Plunger [Single Nut] EA948DD-63

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L), Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・Manually operated spring plunger whose position can be easily unlocked by pulling the nose; the nose returns to the original condition by the internal spring when the knob isreleased. ・The nose lock type, -71 to -75, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・A…6 ・B…M12 ・C…25 ・D…51.7 ・J…14

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger [Single Nut] EA948DD-64

  Index Plunger [Single Nut] EA948DD-64

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L), Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・Manually operated spring plunger whose position can be easily unlocked by pulling the nose; the nose returns to the original condition by the internal spring when the knob isreleased. ・The nose lock type, -71 to -75, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・A…8 ・B…M16 ・C…33 ・D…68 ・J…19

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger [Single Nut] EA948DD-65

  Index Plunger [Single Nut] EA948DD-65

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L), Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・Manually operated spring plunger whose position can be easily unlocked by pulling the nose; the nose returns to the original condition by the internal spring when the knob isreleased. ・The nose lock type, -71 to -75, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・A…10 ・B…M20 ・C…33 ・D…74 ・J…22

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger EA948DD-7

  Index Plunger EA948DD-7

  ESCO

  【Product Specifications】 ・The nose can be locked and unlocked by turning the handle 180°. ・With nut ・Nose lock type ・Nose mechanical strength-Nose dia. 5: 589N, dia.6: 848N,dia. 8: 1507N, da. 10: 2355N,dia. 12: 3393N ・Material…Steel SUM22L ・A…8 ・B…M20 ・D…70 ・E…50 ・L…30

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-71

  Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-71

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L), Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・Manually operated spring plunger whose position can be easily unlocked by pulling the nose; the nose returns to the original condition by the internal spring when the knob isreleased. ・The nose lock type, -71 to -75, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・Nose lock…Included ・A…4 ・B…M8 ・C…18 ・D…38.5 ・J…10

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-72

  Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-72

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L), Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・Manually operated spring plunger whose position can be easily unlocked by pulling the nose; the nose returns to the original condition by the internal spring when the knob isreleased. ・The nose lock type, -71 to -75, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・Nose lock…Included ・A…5 ・B…M10 ・C…21 ・D…43.5 ・J…13

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-73

  Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-73

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L), Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・Manually operated spring plunger whose position can be easily unlocked by pulling the nose; the nose returns to the original condition by the internal spring when the knob isreleased. ・The nose lock type, -71 to -75, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・Nose lock…Included ・A…6 ・B…M12 ・C…25 ・D…51.7 ・J…14

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-74

  Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-74

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L), Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・Manually operated spring plunger whose position can be easily unlocked by pulling the nose; the nose returns to the original condition by the internal spring when the knob isreleased. ・The nose lock type, -71 to -75, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・Nose lock…Included ・A…8 ・B…M16 ・C…33 ・D…68 ・J…19

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-75

  Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-75

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L), Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・Manually operated spring plunger whose position can be easily unlocked by pulling the nose; the nose returns to the original condition by the internal spring when the knob isreleased. ・The nose lock type, -71 to -75, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・Nose lock…Included ・A…10 ・B…M20 ・C…33 ・D…38.5 ・J…22

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • Index Plunger EA948DD-8

  Index Plunger EA948DD-8

  ESCO

  【Product Specifications】 ・The nose can be locked and unlocked by turning the handle 180°. ・With nut ・Nose lock type ・Nose mechanical strength-Nose dia. 5: 589N, dia.6: 848N,dia. 8: 1507N, da. 10: 2355N,dia. 12: 3393N ・Material…Steel SUM22L ・A…10 ・B…M20D…70 ・E…50 ・L…30

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • Index Plunger [Double Nut] EA948DD-81

  Index Plunger [Double Nut] EA948DD-81

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L),Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・The nose lock type, -91 to -95, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・A…4 ・B…M8 ・C…18 ・D…38.5 ・K…13

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger [Double Nut] EA948DD-82

  Index Plunger [Double Nut] EA948DD-82

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L),Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・The nose lock type, -91 to -95, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・A…5 ・B…M10 ・C…21 ・D…43.5 ・K…17

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger [Double Nut] EA948DD-83

  Index Plunger [Double Nut] EA948DD-83

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L),Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・The nose lock type, -91 to -95, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・A…6 ・B…M12 ・C…25 ・D…51.7 ・K…19

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger [Double Nut] EA948DD-84

  Index Plunger [Double Nut] EA948DD-84

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L),Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・The nose lock type, -91 to -95, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・A…8 ・B…M16 ・C…33 ・D…68 ・K…24

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger [Double Nut] EA948DD-85

  Index Plunger [Double Nut] EA948DD-85

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L),Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・The nose lock type, -91 to -95, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・A…10 ・B…M20 ・C…33 ・D…74 ・K…30

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger EA948DD-9

  Index Plunger EA948DD-9

  ESCO

  【Product Specifications】 ・The nose can be locked and unlocked by turning the handle 180°. ・With nut ・Nose lock type ・Nose mechanical strength-Nose dia. 5: 589N, dia.6: 848N,dia. 8: 1507N, da. 10: 2355N,dia. 12: 3393N ・Material…Steel SUM22L ・A…12 ・B…M20D…70 ・E…50 ・L…30

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-91

  Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-91

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L),Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・The nose lock type, -91 to -95, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・Nose lock…Included ・A…4 ・B…M8 ・C…18 ・D…38.5 ・K…13

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-92

  Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-92

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L),Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・The nose lock type, -91 to -95, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・Nose lock…Included ・A…5 ・B…M10 ・C…21 ・D…43.5 ・K…17

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-93

  Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-93

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L),Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・The nose lock type, -91 to -95, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・Nose lock…Included ・A…6 ・B…M12 ・C…25 ・D…51.7 ・K…19

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-94

  Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-94

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L),Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・The nose lock type, -91 to -95, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・Nose lock…Included ・A…8 ・B…M16 ・C…33 ・D…68 ・K…24

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-95

  Index Plunger [Nose Lock] EA948DD-95

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Body: steel (SUM22L),Knob: polyamide,Nose: steel (SUM22L) ・The nose lock type, -91 to -95, can be secured with the nose withdrawn by pulling up the knob and turning it 90°. ・Heat-proof temperature-80℃ ・Nose lock…Included ・A…10 ・B…M20 ・C…33 ・D…74 ・K…30

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Semi Sphere] Ball-Tipped Screw EA948DJ-1

  [Semi Sphere] Ball-Tipped Screw EA948DJ-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel (SCM45), Process: blackening ・Ball material-Steel (SUJ2) ・Semi sphere type ・A…6 ・B…M4 ・Ball dia.(mm)…2.5

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Sphere] Ball Screw EA948DJ-101

  [Sphere] Ball Screw EA948DJ-101

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Body-Material: SCM435, Process:Blackening ・Ball-Material: SUJ2 ・Entire-sphere type ・B…M4 ・A…6.5 ・Ball dia.(mm)…2.5

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Sphere] Ball Screw EA948DJ-102

  [Sphere] Ball Screw EA948DJ-102

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Body-Material: SCM435, Process:Blackening ・Ball-Material: SUJ2 ・Entire-sphere type ・B…M4 ・A…10.5 ・Ball dia.(mm)…2.5

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Sphere] Ball Screw EA948DJ-103

  [Sphere] Ball Screw EA948DJ-103

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Body-Material: SCM435, Process:Blackening ・Ball-Material: SUJ2 ・Entire-sphere type ・B…M4 ・A…16.5 ・Ball dia.(mm)…2.5

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Sphere] Ball Screw EA948DJ-106

  [Sphere] Ball Screw EA948DJ-106

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Body-Material: SCM435, Process:Blackening ・Ball-Material: SUJ2 ・Entire-sphere type ・B…M5 ・A…8.8 ・Ball dia.(mm)…3

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Sphere] Ball Screw EA948DJ-107

  [Sphere] Ball Screw EA948DJ-107

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Body-Material: SCM435, Process:Blackening ・Ball-Material: SUJ2 ・Entire-sphere type ・B…M5 ・A…12.8 ・Ball dia.(mm)…3

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Sphere] Ball Screw EA948DJ-108

  [Sphere] Ball Screw EA948DJ-108

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Body-Material: SCM435, Process:Blackening ・Ball-Material: SUJ2 ・Entire-sphere type ・B…M5 ・A…20.8 ・Ball dia.(mm)…3

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Semi Sphere] Ball-Tipped Screw EA948DJ-11

  [Semi Sphere] Ball-Tipped Screw EA948DJ-11

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material: steel (SCM45), Process: blackening ・Ball material-Steel (SUJ2) ・Semi sphere type ・A…10 ・B…M6 ・Ball dia.(mm)…4

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Sphere] Ball Screw EA948DJ-111

  [Sphere] Ball Screw EA948DJ-111

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Body-Material: SCM435, Process:Blackening ・Ball-Material: SUJ2 ・Entire-sphere type ・B…M6 ・A…10.9 ・Ball dia.(mm)…4

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Sphere] Ball Screw EA948DJ-112

  [Sphere] Ball Screw EA948DJ-112

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Body-Material: SCM435, Process:Blackening ・Ball-Material: SUJ2 ・Entire-sphere type ・B…M6 ・A…16.9 ・Ball dia.(mm)…4

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Sphere] Ball Screw EA948DJ-113

  [Sphere] Ball Screw EA948DJ-113

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Body-Material: SCM435, Process:Blackening ・Ball-Material: SUJ2 ・Entire-sphere type ・B…M6 ・A…25.9 ・Ball dia.(mm)…4

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Sphere] Ball Screw EA948DJ-116

  [Sphere] Ball Screw EA948DJ-116

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Body-Material: SCM435, Process:Blackening ・Ball-Material: SUJ2 ・Entire-sphere type ・B…M8 ・A…13.3 ・Ball dia.(mm)…5.5

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Sphere] Ball Screw EA948DJ-117

  [Sphere] Ball Screw EA948DJ-117

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Body-Material: SCM435, Process:Blackening ・Ball-Material: SUJ2 ・Entire-sphere type ・B…M8 ・A…21.3 ・Ball dia.(mm)…5.5

  Days to Ship
  5 Day(s)

Configure

Clear All

Brands

Brand

MISUMI's own Brand-Name Product Business
 • C-Value
MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close