ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Inner R

Days to Ship
 • ALL
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 32 Day(s) or Less

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

 • Application

 • Tip angle (θ)

  • 0–90
  • 5~85
  • 5~85°
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • 35
  • 40
  • 45
  • 45°
  • 50
  • 55
  • 60
  • 60°
  • 60×120
  • 65
  • 65°
  • 70
  • 75
  • 75°
  • 80
  • 90
  • 90°
  • Center Hole Angle: 90°
  • Cutter Tip Angle: 100°
  • 118
  • 120
  • 120°
  • 125°
  • 130
  • 135
  • 140
  • 145+90
  [60-160/1]
 • Tool Diameter (D)(mm)

  • 0.03
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.1
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.13
  • 0.14
  • 0.15
  • 0.16
  • 0.17
  • 0.18
  • 0.19
  • 0.2
  • 0.21
  • 0.22
  • 0.23
  • 0.24
  • 0.25
  • 0.26
  • 0.27
  • 0.28
  • 0.29
  • 0.3
  • 0.35
  • 0.4
  • 0.45
  • 0.45~2.1
  • 0.45~2.7
  • 0.5
  • 0.55
  • 0.6
  • 0.63
  • 0.65
  • 0.65~2.1
  • 0.65~2.7
  • 0.7
  • 0.75
  • 0.8
  • 0.85
  • 0.9
  • 0.95
  • 1
  • 1 to 2.5
  • 1/16
  • 1/32
  • 1/64
  • 1/8
  • 1–6
  • 1~2.12
  • 1.1
  • 1.2
  • 1.25
  • 1.25~2.65
  • 1.3
  • 1.4
  • 1.5
  • 1.5 to 4
  • 1.6
  • 1.6~3.35
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 2
  • 2~5
  • 2–10
  • 2~13
  • 2~4.25
  • 2.1
  • 2.2
  • 2.3
  • 2.4
  • 2.5
  • 2.5 to 6.5
  • 2.5~5.3
  • 2.6
  • 2.7
  • 2.8
  • 2.9
  • 2.95
  • 3
  • 3 to 15
  • 3/16
  • 3/32
  • 3/64
  • 3~14
  • 3–6
  • 3–8
  • 3~22
  • 3.1
  • 3.15
  • 3.15~6.7
  • 3.2
  • 3.3
  • 3.4
  • 3.5
  • 3.6
  • 3.7
  • 3.8
  • 3.9
  • 4
  • 4–10
  • 4~8.5
  • 4.2
  • 4.3
  • 4.4
  • 4.5
  • 4.6
  • 4.8
  • 5
  • 5/16
  • 5/32
  • 5/64
  • 5–12
  • 5~10.6
  • 5.1
  • 5.2
  • 5.3
  • 5.4
  • 5.5
  • 5.6
  • 5.8
  • 6
  • 6~15
  • 6.2
  • 6.3
  • 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5
  • 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5
  • 6.3~13.2
  • 6.35
  • 6.4
  • 6.5
  • 6.6
  • 6.8
  • 7
  • 7.2
  • 7.3
  • 7.4
  • 7.5
  • 7.6
  • 7.7
  • 7.8
  • 8
  • 8 to 17
  • 8.2
  • 8.3
  • 8.4
  • 8.8
  • 9
  • 9.0-9.4
  • 9.1
  • 9.4
  • 9.5
  • 9.5-9.9
  • 9.52
  • 10
  • 10.0-10.4
  • 10~21.2
  • 10.1
  • 10.3
  • 10.4
  • 10.5
  • 10.5-10.9
  • 10.8
  • 11
  • 11.0-11.4
  • 11.1
  • 11.2
  • 11.4
  • 11.5
  • 11.5-11.9
  • 11.88
  • 12
  • 12.0-12.4
  • 12.1
  • 12.3
  • 12.4
  • 12.5
  • 12.5-12.9
  • 12.7
  • 13
  • 13.0-13.4
  • 13.4
  • 13.5
  • 13.5-13.9
  • 14
  • 14.0-14.4
  • 14.2
  • 14.4
  • 14.5
  • 14.5-14.9
  • 14.6
  • 15
  • 15.0-15.9
  • 15.1
  • 15.2
  • 15.4
  • 15.5
  • 15.6
  • 15.87
  • 16
  • 16.0-16.9
  • 16.15
  • 16.3
  • 16.5
  • 16.5,20.5,25.0,37.0
  • 17
  • 17.0-17.9
  • 17.1
  • 17.7
  • 18
  • 18.0-18.9
  • 18.2
  • 18.5
  • 18.6
  • 19
  • 19.05
  • 19.5
  • 20
  • 20.5
  • 21
  • 21.5
  • 21.77
  • 22
  • 22.3
  • 22.4
  • 22.5
  • 23
  • 23.4
  • 23.5
  • 24
  • 24.5
  • 25
  • 25.2
  • 25.3
  • 25.4
  • 26
  • 26.5
  • 26.6
  • 27
  • 27.5
  • 28
  • 28.5
  • 29
  • 29.9
  • 30
  • 30.2
  • 30.5
  • 31
  • 31.5
  • 31.7
  • 31.9
  • 32
  • 32.6
  • 32.7
  • 33
  • 33.1
  • 33.3
  • 34
  • 34.1
  • 34.8
  • 34.9
  • 35
  • 35.4
  • 35.5
  • 35.9
  • 36
  • 36.9
  • 37
  • 37.1
  • 37.9
  • 38
  • 39
  • 39.83
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 45
  • 45.6
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 49.85~134.6
  • 50
  • 50.7
  • 51
  • 52
  • 52.8
  • 53
  • 53.6
  • 53.91
  • 54
  • 54.3
  • 55
  • 56
  • 56.8
  • 57
  • 57.9
  • 58
  • 58.2
  • 60
  • 61.4
  • 62
  • 62.2
  • 63
  • 64
  • 64.6
  • 65
  • 66
  • 67.4
  • 67.94
  • 69.2
  • 69.8
  • 70
  • 71.8
  • 72
  • 73.3
  • 74
  • 75
  • 75.5
  • 76
  • 80
  • 90
  • 95
  • 100
 • work material

 • Single blade, two blades

 • Peripheral Blade Y/N

 • Tool Material Type

 • Coating Y/N

 • Coating Type

 • R Size (R)(mm)

  • 0.1
  • 0.15
  • 0.2
  • 0.25
  • 0.3
  • 0.35
  • 0.4
  • 0.45
  • 0.5
  • 0.5 to 4
  • 0.5/1/1.5/2
  • 0.5~5
  • 0.55
  • 0.6
  • 0.65
  • 0.7
  • 0.75
  • 0.8
  • 0.85
  • 0.9
  • 0.95
  • 1
  • 1/2/3/4
  • 1RM
  • 1RY
  • 1–3
  • 1–5
  • 1.05
  • 1.1
  • 1.15
  • 1.2
  • 1.25
  • 1.3
  • 1.35
  • 1.4
  • 1.45
  • 1.5
  • 1.55
  • 1.6
  • 1.65
  • 1.7
  • 1.75
  • 1.8
  • 1.85
  • 1.9
  • 1.95
  • 2
  • 2RM
  • 2RY
  • 2.05
  • 2.1
  • 2.15
  • 2.2
  • 2.25
  • 2.3
  • 2.35
  • 2.4
  • 2.45
  • 2.5
  • 2.6
  • 2.7
  • 2.75
  • 2.8
  • 2.9
  • 3
  • 3RM
  • 3RY
  • 3.25
  • 3.5
  • 3.75
  • 4
  • 4RM
  • 4RY
  • 4.25
  • 4.5
  • 4.75
  • 5
  • 5RM
  • 5–10
  • 5.25
  • 5.5
  • 5.75
  • 6
  • 6.25
  • 6.5
  • 6.75
  • 7
  • 7.25
  • 7.5
  • 7.75
  • 8
  • 8.25
  • 8.5
  • 8.75
  • 9
  • 9.5
  • 10
  • 10.5
  • 11
  • 11~15
  • 11.5
  • 12
  • 12.5
  • 13
  • 13.5
  • 14
  • 14.5
  • 15
  • 15.5
  • 16
  • 16–20
  • 16.5
  • 17
  • 17.5
  • 18
  • 18.5
  • 19
  • 19.5
  • 20
  • 20.5
  • 21
  • 21.5
  • 22
  • 22.5
  • 23
  • 23.5
  • 24
  • 24.5
  • 25
  • 25.5
  • 26
  • 26.5
  • 27
  • 27.5
  • 28
  • 28.5
  • 29
  • 29.5
  • 30
  • XRM
  • XRY

Brands

Brand

MISUMI's own Brand-Name Product Business
 • MISUMI
 • C-Value
MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close