ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Wire Rope Slings(Page2)

Days to Ship
 • ALL
 • 1 Day or less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • Wire Sling EA981WC-14

  Wire Sling EA981WC-14

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Since the length of wire sling can be identified by color, confirmation of length or inventory control can be performed efficiently. ・Length…2.5m ・Rope dia.…9mmBreaking load39.9kN ・Weight…1.0kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WC-15

  Wire Sling EA981WC-15

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Since the length of wire sling can be identified by color, confirmation of length or inventory control can be performed efficiently. ・Length…3.0m ・Rope dia.…9mmBreaking load39.9kN ・Weight…1.13kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WC-16

  Wire Sling EA981WC-16

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Since the length of wire sling can be identified by color, confirmation of length or inventory control can be performed efficiently. ・Length…4.0m ・Rope dia.…9mmBreaking load39.9kN ・Weight…1.4kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WC-17

  Wire Sling EA981WC-17

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Since the length of wire sling can be identified by color, confirmation of length or inventory control can be performed efficiently. ・Length…5.0m ・Rope dia.…9mmBreaking load39.9kN ・Weight…1.67kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WC-18

  Wire Sling EA981WC-18

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Since the length of wire sling can be identified by color, confirmation of length or inventory control can be performed efficiently. ・Length…6.0m ・Rope dia.…9mmBreaking load39.9kN ・Weight…1.94kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WC-21

  Wire Sling EA981WC-21

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Since the length of wire sling can be identified by color, confirmation of length or inventory control can be performed efficiently. ・Length…1.0m ・Rope dia.…12mmBreaking load71.0kN ・Weight…1.2kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WC-22

  Wire Sling EA981WC-22

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Since the length of wire sling can be identified by color, confirmation of length or inventory control can be performed efficiently. ・Length…1.5m ・Rope dia.…12mmBreaking load71.0kN ・Weight…1.44kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WC-23

  Wire Sling EA981WC-23

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Since the length of wire sling can be identified by color, confirmation of length or inventory control can be performed efficiently. ・Length…2.0m ・Rope dia.…12mmBreaking load71.0kN ・Weight…1.67kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WC-24

  Wire Sling EA981WC-24

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Since the length of wire sling can be identified by color, confirmation of length or inventory control can be performed efficiently. ・Length…2.5m ・Rope dia.…12mmBreaking load71.0kN ・Weight…1.91kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-1

  Wire Sling EA981WK-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…1.0m ・Rope dia.…6mmBreakingload1.7t ・Weight…0.2kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-11

  Wire Sling EA981WK-11

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…1.0m ・Rope dia.…8mmBreakingload3.0t ・Weight…0.3kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-12

  Wire Sling EA981WK-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…1.5m ・Rope dia.…8mmBreakingload3.0t ・Weight…0.4kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-13

  Wire Sling EA981WK-13

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…2.0m ・Rope dia.…8mmBreakingload3.0t ・Weight…0.5kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-14

  Wire Sling EA981WK-14

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…2.5m ・Rope dia.…8mmBreakingload3.0t ・Weight…0.6kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-15

  Wire Sling EA981WK-15

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…3.0m ・Rope dia.…8mmBreakingload3.0t ・Weight…0.7kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-16

  Wire Sling EA981WK-16

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…4.0m ・Rope dia.…8mmBreakingload3.0t ・Weight…1.0kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-17

  Wire Sling EA981WK-17

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…5.0m ・Rope dia.…8mmBreakingload3.0t ・Weight…1.2kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-18

  Wire Sling EA981WK-18

  ESCO

  【Product Specifications】 ・There is no thorn ・It is easy to pull out from under the luggage. ・Material-Carbon steel(hot-dip galvanizing finished) ・Rope dia.-8mm ・Length-6.0m ・Weight-1.38kg ・Breaking load-3.0t

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-2

  Wire Sling EA981WK-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…1.5m ・Rope dia.…6mmBreakingload1.7t ・Weight…0.3kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-21

  Wire Sling EA981WK-21

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…1.0m ・Rope dia.…10mmBreakingload4.67t ・Weight…0.6kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-22

  Wire Sling EA981WK-22

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…1.5m ・Rope dia.…10mmBreakingload4.67t ・Weight…0.7kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-23

  Wire Sling EA981WK-23

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…2.0m ・Rope dia.…10mmBreakingload4.67t ・Weight…0.9kg

  Days to Ship
  Quote
 • Wire Sling EA981WK-24

  Wire Sling EA981WK-24

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…2.5m ・Rope dia.…10mmBreakingload4.67t ・Weight…1.1kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-25

  Wire Sling EA981WK-25

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…3.0m ・Rope dia.…10mmBreakingload4.67t ・Weight…1.2kg

  Days to Ship
  Quote
 • Wire Sling EA981WK-26

  Wire Sling EA981WK-26

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…4.0m ・Rope dia.…10mmBreakingload4.67t ・Weight…1.6kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-27

  Wire Sling EA981WK-27

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…5.0m ・Rope dia.…10mmBreakingload4.67t ・Weight…1.9kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-28

  Wire Sling EA981WK-28

  ESCO

  【Product Specifications】 ・There is no thorn ・It is easy to pull out from under the luggage. ・Material-Carbon steel(hot-dip galvanizing finished) ・Rope dia.-10mm ・Length-6.0m ・Weight-2.22kg ・Breaking load-4.67t

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-3

  Wire Sling EA981WK-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…2.0m ・Rope dia.…6mmBreakingload1.7t ・Weight…0.3kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-31

  Wire Sling EA981WK-31

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…1.0m ・Rope dia.…12mmBreakingload6.7t ・Weight…0.8kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-32

  Wire Sling EA981WK-32

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…1.5m ・Rope dia.…12mmBreakingload6.7t ・Weight…1.1kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-33

  Wire Sling EA981WK-33

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…2.0m ・Rope dia.…12mmBreakingload6.7t ・Weight…1.3kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-34

  Wire Sling EA981WK-34

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…2.5m ・Rope dia.…12mmBreakingload6.7t ・Weight…1.5kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-35

  Wire Sling EA981WK-35

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…3.0m ・Rope dia.…12mmBreakingload6.7t ・Weight…1.8kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-36

  Wire Sling EA981WK-36

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…4.0m ・Rope dia.…12mmBreakingload6.7t ・Weight…2.2kg

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-37

  Wire Sling EA981WK-37

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…5.0m ・Rope dia.…12mmBreakingload6.7t ・Weight…2.7kg

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-38

  Wire Sling EA981WK-38

  ESCO

  【Product Specifications】 ・There is no thorn ・It is easy to pull out from under the luggage. ・Material-Carbon steel(hot-dip galvanizing finished) ・Rope dia.-12mm ・Length-6.0m ・Weight-3.2kg ・Breaking load-6.7t

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-4

  Wire Sling EA981WK-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…2.5m ・Rope dia.…6mmBreakingload1.7t ・Weight…0.4kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-41

  Wire Sling EA981WK-41

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…1.0m ・Rope dia.…14mmBreakingload9.5t ・Weight…1.3kg

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-42

  Wire Sling EA981WK-42

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…1.5m ・Rope dia.…14mmBreakingload9.5t ・Weight…1.6kg

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-43

  Wire Sling EA981WK-43

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…2.0m ・Rope dia.…14mmBreakingload9.5t ・Weight…2.0kg

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-44

  Wire Sling EA981WK-44

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…2.5m ・Rope dia.…14mmBreakingload9.5t ・Weight…2.3kg

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-45

  Wire Sling EA981WK-45

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…3.0m ・Rope dia.…14mmBreakingload9.5t ・Weight…2.6kg

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-46

  Wire Sling EA981WK-46

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…4.0m ・Rope dia.…14mmBreakingload9.5t ・Weight…3.3kg

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-47

  Wire Sling EA981WK-47

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No roughness at all. ・This sling can be easily pulled out from under a load. ・-1 to -58 are finished with plating. ・Length…5.0m ・Rope dia.…14mmBreakingload9.5t ・Weight…3.9kg

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Wire Sling EA981WK-48

  Wire Sling EA981WK-48

  ESCO

  【Product Specifications】 ・There is no thorn ・It is easy to pull out from under the luggage. ・Material-Carbon steel(hot-dip galvanizing finished) ・Rope dia.-14mm ・Length-6.0m ・Weight-4.55kg ・Breaking load-9.5t

  Days to Ship
  3 Day(s)

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

 • Maximum Working Load (Straight Hanging)(t)

  • 0.15
  • 0.38
  • 0.5
  • 0.7
  • 0.8
 • Safety Operating Load (2-Point Vertical Suspension)(t)

  • 0.61
  • 0.66
  • 0.99
  • 1.07
  • 1.26
  • 1.35
  • 1.55
  • 1.67
  • 2.24
  • 2.4
  • 3.05
  • 3.28
  • 3.97
  • 4.28
  • 4.98
  • 5.42
  • 13.3/1.35
  • 23.6/2.40
 • Overall Length(m)

  • 1
  • 1.5
  • 2
  • 2.5
  • 3
  • 3.5
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 10
  • 30
  • 50
  • 100
  • 200
 • Product Type

 • Other

Brands

Brand

MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close