ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Belt Slings(Page5)

Days to Ship
 • ALL
 • Same day
 • 1 Day or less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • [Heat-resistant] Multi Sling EA981DA-2

  [Heat-resistant] Multi Sling EA981DA-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Core strings-Kevlar ・Covering cloth-Polyester ・Heat-proof temperature-200℃ ・Lift capacity…1.0t ・Width…52mm ・Length…2.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heat-Resistant] Multi Sling EA981DA-2.5

  [Heat-Resistant] Multi Sling EA981DA-2.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Core Thread …Kevlar ・The side Cloth …Polyester ・Heat …200℃ ・Lift Capacity …1.0t ・The width …52mm ・Full length …2.5m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heat-resistant] Multi Sling EA981DA-3

  [Heat-resistant] Multi Sling EA981DA-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Core strings-Kevlar ・Covering cloth-Polyester ・Heat-proof temperature-200℃ ・Lift capacity…1.0t ・Width…52mm ・Length…3.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heat-Resistant] Multi Sling EA981DA-4

  [Heat-Resistant] Multi Sling EA981DA-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Core Thread …Kevlar ・The side Cloth …Polyester ・Heat …200℃ ・Lift Capacity …1.0t ・The width …52mm ・Full length …4.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heat-resistant] Multi Sling EA981DB-1

  [Heat-resistant] Multi Sling EA981DB-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Core strings-Kevlar ・Covering cloth-Polyester ・Heat-proof temperature-200℃ ・Lift capacity…2.0t ・Width…65mm ・Length…1.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heat-Resistant] Multi Sling EA981DB-1.5

  [Heat-Resistant] Multi Sling EA981DB-1.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Core Thread …Kevlar ・The side Cloth …Polyester ・Heat …200℃ ・Lift Capacity …2.0t ・The width …65mm ・Full length …1.5m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heat-resistant] Multi Sling EA981DB-2

  [Heat-resistant] Multi Sling EA981DB-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Core strings-Kevlar ・Covering cloth-Polyester ・Heat-proof temperature-200℃ ・Lift capacity…2.0t ・Width…65mm ・Length…2.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heat-Resistant] Multi Sling EA981DB-2.5

  [Heat-Resistant] Multi Sling EA981DB-2.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Core Thread …Kevlar ・The side Cloth …Polyester ・Heat …200℃ ・Lift Capacity …2.0t ・The width …65mm ・Full length …2.5m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heat-Resistant] Multi Sling EA981DB-3

  [Heat-Resistant] Multi Sling EA981DB-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Core Thread …Kevlar ・The side Cloth …Polyester ・Heat …200℃ ・Lift Capacity …2.0t ・The width …65mm ・Full length …3.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heat-Resistant] Multi Sling EA981DB-4

  [Heat-Resistant] Multi Sling EA981DB-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Core Thread …Kevlar ・The side Cloth …Polyester ・Heat …200℃ ・Lift Capacity …2.0t ・The width …65mm ・Full length …4.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Heat-resistant] Multi Sling EA981DC-3

  [Heat-resistant] Multi Sling EA981DC-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Core strings-Kevlar ・Covering cloth-Polyester ・Heat-proof temperature-200℃ ・Lift capacity…3.2t ・Width…65mm ・Length…3.0m

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DF-0.5

  [Endless] Multi Sling EA981DF-0.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Covering cloth-Nylon ・Core strings-Polyester ・Lift capacity…0.5t(Gray) ・Length…0.5m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DF-1

  [Endless] Multi Sling EA981DF-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Covering cloth-Nylon ・Core strings-Polyester ・Lift capacity…0.5t(Gray) ・Length…1.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DF-1.5

  [Endless] Multi Sling EA981DF-1.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Covering cloth-Nylon ・Core strings-Polyester ・Lift capacity…0.5t(Gray) ・Length…1.5m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DF-10

  [Endless] Multi Sling EA981DF-10

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Covering cloth-Nylon ・Core strings-Polyester ・Lift capacity…0.5t(Gray) ・Length…10.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DF-2

  [Endless] Multi Sling EA981DF-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Covering cloth-Nylon ・Core strings-Polyester ・Lift capacity…0.5t(Gray) ・Length…2.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DF-2.5

  [Endless] Multi Sling EA981DF-2.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Covering cloth-Nylon ・Core strings-Polyester ・Lift capacity…0.5t(Gray) ・Length…2.5m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DF-3

  [Endless] Multi Sling EA981DF-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Covering cloth-Nylon ・Core strings-Polyester ・Lift capacity…0.5t(Gray) ・Length…3.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DF-3.5

  [Endless] Multi Sling EA981DF-3.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Covering cloth-Nylon ・Core strings-Polyester ・Lift capacity…0.5t(Gray) ・Length…3.5m

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DF-4

  [Endless] Multi Sling EA981DF-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Covering cloth-Nylon ・Core strings-Polyester ・Lift capacity…0.5t(Gray) ・Length…4.0m

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DF-4.5

  [Endless] Multi Sling EA981DF-4.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Covering cloth-Nylon ・Core strings-Polyester ・Lift capacity…0.5t(Gray) ・Length…4.5m

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DF-5

  [Endless] Multi Sling EA981DF-5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Covering cloth-Nylon ・Core strings-Polyester ・Lift capacity…0.5t(Gray) ・Length…5.0m

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DF-5.5

  [Endless] Multi Sling EA981DF-5.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Covering cloth-Nylon ・Core strings-Polyester ・Lift capacity…0.5t(Gray) ・Length…5.5m

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DF-6

  [Endless] Multi Sling EA981DF-6

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Covering cloth-Nylon ・Core strings-Polyester ・Lift capacity…0.5t(Gray) ・Length…6.0m

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DF-6.5

  [Endless] Multi Sling EA981DF-6.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Covering cloth-Nylon ・Core strings-Polyester ・Lift capacity…0.5t(Gray) ・Length…6.5m

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DF-7.5

  [Endless] Multi Sling EA981DF-7.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Covering cloth-Nylon ・Core strings-Polyester ・Lift capacity…0.5t(Gray) ・Length…7.5m

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DF-8.5

  [Endless] Multi Sling EA981DF-8.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Covering cloth-Nylon ・Core strings-Polyester ・Lift capacity…0.5t(Gray) ・Length…8.5m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DF-9

  [Endless] Multi Sling EA981DF-9

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Covering cloth-Nylon ・Core strings-Polyester ・Lift capacity…0.5t(Gray) ・Length…9.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DG-0.5

  [Endless] Multi Sling EA981DG-0.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Lift capacity…1.0t(Purple) ・Length…0.5m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DG-1

  [Endless] Multi Sling EA981DG-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Lift capacity…1.0t(Purple) ・Length…1.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DG-1.5

  [Endless] Multi Sling EA981DG-1.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Lift capacity…1.0t(Purple) ・Length…1.5m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DG-10

  [Endless] Multi Sling EA981DG-10

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Lift capacity…1.0t(Purple) ・Length…10.0m

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DG-2

  [Endless] Multi Sling EA981DG-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Lift capacity…1.0t(Purple) ・Length…2.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DG-2.5

  [Endless] Multi Sling EA981DG-2.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Lift capacity…1.0t(Purple) ・Length…2.5m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DG-3

  [Endless] Multi Sling EA981DG-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Lift capacity…1.0t(Purple) ・Length…3.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DG-4

  [Endless] Multi Sling EA981DG-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Lift capacity…1.0t(Purple) ・Length…4.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DG-5

  [Endless] Multi Sling EA981DG-5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Lift capacity…1.0t(Purple) ・Length…5.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DG-5.5

  [Endless] Multi Sling EA981DG-5.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Lift capacity…1.0t(Purple) ・Length…5.5m

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DG-6

  [Endless] Multi Sling EA981DG-6

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Lift capacity…1.0t(Purple) ・Length…6.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DG-6.5

  [Endless] Multi Sling EA981DG-6.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Lift capacity…1.0t(Purple) ・Length…6.5m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DG-7.5

  [Endless] Multi Sling EA981DG-7.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Lift capacity…1.0t(Purple) ・Length…7.5m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DG-8

  [Endless] Multi Sling EA981DG-8

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Lift capacity…1.0t(Purple) ・Length…8.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DG-8.5

  [Endless] Multi Sling EA981DG-8.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Lift capacity…1.0t(Purple) ・Length…8.5m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DG-9

  [Endless] Multi Sling EA981DG-9

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Lift capacity…1.0t(Purple) ・Length…9.0m

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Endless] Multi Sling EA981DH-0.5

  [Endless] Multi Sling EA981DH-0.5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Lift capacity…1.6t(Blue) ・Length…0.5m

  Days to Ship
  4 Day(s)

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

Brands

Brand

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close