ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

pH Meters and Conductivity Meters

Days to Ship
 • ALL
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
 • 12 Day(s) or Less
 • 13 Day(s) or Less

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

 • Product Type

 • Measuring Range

  • -1999~+1999mV
  • -1999~+1999mV
  • ORP/ Temperature: -1000 to 1000 mV/0 to 80°C
  • -999~+1000mV
  • Conductivity/-200.0 mS / TDS/-100.0 ppt (at TDS Factor 0.5) / Temperature/0.0-100.0°C
  • -2.000~20.000
  • Main Component/-2 - 20 pH
  • pH / -2.00 to 16.00 pH, Temperature / -10 to 100°C., Conductivity / 0.00 to 19.99, 199.9, 1,999 μS/cm, 0.00 to 19.99, 199.9 μS/cm, TDS / 0.00 to 9.99, 99.9, 999 ppm, 0.00 to 9.99, 99.9, 199 ppt
  • pH / -2.000 to +20.000 pH, mV, Relative mV / -2,000.0 to +2,000.0 mV, Temperature / Manual / -30.0 to +130.0°C. Auto / -5.0 to +130.0°C
  • pH / -2.000 to 20.000 pH, Temperature / -10.0 to 110.0°C, mV / ±2,000.0 mV
  • pH / -2.000 to ±19.999 pH, ORP / ±1,999.9 mV, Temperature / -10 to +110°C
  • pH/-2.00 to 16.00 pH / Temperature/-10-100°C / ORP/-1,999 to 1,999 mV
  • pH: -2 to 16; Temperature: 0–100°C; ORP: -2,000 to +2,000 mV (Separate sensor required); Conductivity: 0–200 ms; TDS: 0–200 ppt (at TDS Factor 1.0)
  • pH: -2 to 20; Temperature: 0–100°C; ORP: -2,000 to +2,000 mV (Separate sensor required)
  • pH: -2.00 to 19.99 pH, Temperature: 0–100°C
  • pH: -2.00 - 16.00 pH, Temperature: -5.0 - 105.0°C
  • -1.00~+15.00pH
  • -1.00~+15.00pH・0~50.0℃(32.0~122.0°F)
  • -1.0~+15.0pH
  • -1~15pH・±2000mV・0~100℃
  • pH/-1.00 to +15.00 / Temperature/0-60°C
  • 0.00~14.00pH
  • 0.0~14.0pH
  • 0~13pH
  • 0~14pH
  • 0~14pH・0~60℃
  • 0~14pH・0~80℃
  • 0~1999μS/cm、0~80/℃
  • 0~200.0μS/cm・0~2000μS/cm・0~20.00mS/cm
  • 0~2000μS/cm・0~20.00mS/cm
  • 0~350mS
  • Conductivity/0-200.0 μS, 0.2-2.000/2-20.00/20-200.0 mS / TDS/0-132.0/132-1,320/1,320-13,200/13,200-132,000 ppm / Saline Concentration/0-12.00% salt / Temperature/0-60.0°C
  • Conductivity/0.00-19.99/199.9/1,999 μS/cm, 2.00-19.99/20.0-199.9 mS/cm / Temperature/0.0-100.0°C / TDS/0.00-9.99/0.0-99.9/0-999 ppm, 0.00-9.99/0.0-199.9 ppt
  • Conductivity/0.00-19.99 μS/cm / 20.0-199.9 μS/cm / 200-1,999 μS/cm / 2.00-19.99 mS/cm / 20.0-199.9 mS/cm, TDS/0-100 g/L, Salinity/0-100 ppt, Resistivity/0-100 MΩ / cm, Temperature/0-50°C
  • Conductivity/General Use Electrode Minimum Range/0-20 μS/b (0-2 mS/cm), Maximum Range/0-200 mS/cm (0-20 S/cm) / Temperature/0-80°C
  • Conductivity: 0-3,999 μS/cm, TDS: 0-2,000 ppm, temperature: 0.0-60.0°C (32.0-140.0°F)
  • Conductivity: 0.00-20.00 mS/cm, TDS: 0-10.00 ppt, Temperature: 0.0-60.0°C (32.0-140.0°F)
  • Glass Electrode: 0.00-14.00 pH, Antimony Electrode: 4.00-9.00 pH, ±1.999 mV
  • PH/0~14pH・ORP/-1999~+1999mV
  • Soil Conductivity 0-1,999 μS/cm, Temperature 0-80°C
  • pH / 0 to 14 Temperature / 0 to 100°C, ORP / -1,000 mV to +1,000 mV
  • pH / 0 to 14, ORP / -999.9 to +999.9 mV, Temperature / -5 to +80°C
  • pH / 0 to 14, ORP / 0 to 2,000 mV, Temperature / 0 to +50°C
  • pH/0-13 / Room Temperature/0-60°C
  • pH/0-14 / Room Temperature/0-100°C
  • pH/0-14 / Temperature/0-60°C
  • pH/0.0-14.0 / Conductivity/0-1,999 μS/cm / TDS/0-1,999 ppm / Temperature/0-60°C
  • pH/0.0-14.0 / Conductivity/0-6,000 μS/cm / TDS/0-3,000 ppm / Temperature/0.0-70.0°C
  • pH/0.0-14.0 / Conductivity/0.00-4.00 μS/cm / TDS/0-1,999 ppm / Temperature/0-60°C
  • pH/0.0-14.0 pH / Temperature/0-50.0°C(32-122.0°F) / TDS/0-999 ppm / 1.0-10.00 ppt
  • pH/0.00-14.00 pH / Room Temperature/0-71°C
  • pH/0.00-14.00 pH / Temperature/0-80°C / Conductivity/0.00-19.99/199.9/1,999 μS/cm / 0.00-19.99 mS/cm
  • pH/0.000 to + 14.000 / ORP/±1,999.9 mV / Temperature/0.0-100.0°C
  • pH/0.000 to +14.000 / ORP/±1,999.9 mV / Temperature/0.0-100.0°C / Ion/0.00 μg/l-999 g/l(mol/l) / Conductivity/Cell Constant 100 c-1/0.000 mS/c-19.99 S/c, Cell Constant 10 c-1/0.0 μS/c-1.999 S/c, Cell Constant 1000 c - 1/0.00 mS/c-199.9 S/c
  • pH/0~14
  • pH/0~14pH/0~80℃
  • pH/0~14pH・ORP/±2000ⅿV/0~80℃
  • pH: 0.00 to 14.00 pH, Temperature: 0 to +90°C, ORP: -1,000 to +1,000 mV
  • pH: 0.000–14.000; ORP: ±1,999.9 mV; Temperature: 0.0–100.0°C; Ion: 0.00 μg/L - 999 g/L (mol/L)
  • pH: 0.00–14.00; Temperature: 0–50.0°C (32–122.0° F); Conductivity: 0.0–199.9, 200–1999 μs/cm, 2.00–20.00 ms/cm; TDS: 0.0–99.9, 100–999 ppm, 1.0–10.00 ppt; Salinity: 0.0–99.9, 100–999 ppm, 1.0–10.00 ppt, 0.0–1.00%
  • pH: 0.0–14.0; Conductivity: 0–1,999 μs/cm, 2.00–20.00 ms/cm; Temperature: 0–50.0°C (32–122.0°F)
  • pH: 0–14; Temperature: 0–100°C; ORP: -2,000 to +2,000 mV (Separate sensor required)
  • pH:0.00~14.00
  • pH:0.0~14.0
  • pH:0~12
  • pH:0~13
  • pH:0~14
  • Conductivity/0.050 μS-500.0 mS / TDS/0.050 ppm-500 ppt(at TDS Factor 1.00) / Temperature/0.0-100.0°C / Salinity/0-80.0 ppt / Resistivity/2.000Ω 20.0 MΩ
  • 0.1mS~10S(1μS~100mS)
  • Display Range/Electrical Conductivity/0.1-10 S/m / Electric Resistance Rate/0.1 Ω / m-10 kΩ / m / Salt Conversion/0-4.00% / Temperature/0-80.0°C
  • 1.00~13.00pH/0~70℃
  • 1mS~100S(10μS~1S)
  • 1~13.00pH
  • Conductivity/1-9,999 μS / T D S/1-9,999 ppm / Salinity/0.0010-9.999 ppt / Temperature/0 -71°C
  • pH1.0~14.0
  • pH: 1–13; Temperature: 0–80°C; ORP: -2,000 to +2,000 mV (Separate sensor required); Conductivity: 0–150 ms; TDS: 0–150 ppt (at TDS Factor 1.0)
  • 2.00~12.00pH
  • 2.0~12.0pH
  • 2~11pH
  • 2~12pH
  • pH/2-12 / Temperature/0-50
  • pH/−2.000 to 20.000 pH / Temperature/-10.0 to +110.0°C / mV/±2,000.0 mV Conductivity/-500.0 mS/cm / TDS/-500.0 ppt / Ion/0.001 to 19,900 Dissolved Oxygen/0.00-90.00 mg/l
  • NO3-/62~6200ppm・mg/L・ NO3--N/14~1400ppm・mg/L
  • 10μS~1S(0.1μS~10mS)
  • Soil acidity (14 levels): pH 3.5 to pH 9.0 (minimum display: 0.5; accuracy: ±0.5); soil moisture (5 levels): Dry+ to Wet+
  • 23~2300ppm
  • 39~3900ppm
  • 40~4000ppm
  • Conductivity: Cell Constant: 100 m -1 / 0.000 mS/m to 19.99 mS/m, Cell Constant: 10 m-1 / 0.0 μS/m to 1.999 S/m, Cell Constant: 1000 m-1 / 0.00 mS to 199.9 S/m / Temperature: 0.0 to 100.0°C (Display Range: -30.0 to +130.0°C) / Salinity: 0.00 to 80.00 PPT (Display Range: 0.000 to 8.000%) / Resistivity: Cell Constant: 100 m-1 / 0.00 Ω·c to 199.9 kΩ·m, Cell Constant: 10 m-1 / 0.0 Ω·m to 1.999 MΩ·m, Cell Constant: 1000 m-1 / 0.000 Ω·m to 19.99 kΩ·m
  • Conductivity: up to 500.0 mS/cm / TDS: up to 500.0 ppt / Temperature: -10 to +100°C
  • ±2000mV・0~80℃
 • Resolution

  • 0~99ppm/1ppm・100~990ppm/10ppm・1000~9900ppm/100ppm
  • pH / 0.001 pH, ORP / 0.1 mV, Temperature / 0.1°C
  • pH / 0.001, 0.01 pH, mV, Relative mV / 0.1, 1 mV, Temperature / 0.1°C
  • 0.01/1(pH/℃)
  • 0.01pH
  • 0.01・0.1pH
  • pH / 0.01 pH, ORP / 0.1 mV (±199.9 mV ), 1 mV (Others), Temperature / 0.1°C
  • pH / 0.01 pH, ORP / 0.1 mV, Temperature / 0.1°C
  • pH / 0.01 pH, Temperature / 0.1°C
  • pH / 0.01 pH, Temperature / 0.1°C, Conductivity / 0.01 / 0.1 / 1 μS/cm, 0.01 mS/cm
  • pH / 0.01 pH, Temperature / 0.1°C, Conductivity / 0.01, 0.1, 1 μS/cm, 0.01, 0.1 μS/cm, TDS / 0.01, 0.1, 1, ppm, 0.01, 0.1 ppt
  • pH / 0.01 pH, Temperature / 0.1°C., ORP / 0.1 mV (±199.9 mV ), 1 mV (Others), Conductivity / 0.01 / 0.1 / 1, 0.01 μs / 0.1 ms, DS / 0.01 / 0.1 / 1 ppm, 0.01 / 0.1 ppt
  • pH / 0.01, ORP / 0.1 / 1 mV, Temperature / 0.1°C
  • pH / 0.01, Temperature / 0.1°C
  • pH/0.01pH/0.1℃
  • pH/0.01pH・ORP/1mV
  • pH/0.01pH・ORP/1mV/0.1℃
  • pH: 0.01 pH, Temperature: 0.1°C, ORP: 1 mV
  • pH: 0.01; Temperature: 0.1°C; ORP: 0.1 mV (±199.9 mV), 1 mV (Others)
  • pH:0.01
  • Conductivity: 0.05%F.S. / Temperature: 0.1°C / TDS: 0.05%F.S.
  • Conductivity: 0.05%R.F.S. / Resistivity: 0.1 MΩcm / Temperature: 0.1°C
  • 0.1/1(pH/℃)
  • 0.1pH
  • 0.1μS/cm・1μS/cm・0.01mS/cm
  • Conductivity: 0.1 (1.0 to 99.9 μS) / 1 (100 to 9,999 μS) / TDS: 0.1 (1.0 to 99.9 ppm) / 1 (100 to 9,999 ppm) / Salinity: 0.0001 (0.0010 to 0.0999 ppt) / 0.001 (0.100 to 9.999 ppt) / Temperature: 0.1°C
  • pH / 0.1 / 0.01 / 0.001 pH, ORP / 0.1 mV Temperature / 0.1°C Conductivity / 0.01 / 0.1 μS, 0.001 / 0.01 / 0.1 mS, TDS / 0.01 / 0.1 ppm, 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt, Salinity / 0.1 ppt, Resistivity / 0.01 / 0.1 Ω, 0.001 / 0.1 KΩ, 0.01 MΩ, Ion / 2 or 3 Digits
  • pH / 0.1 / 0.01 / 0.001 pH, ORP / 0.1 mV, Temperature / 0.1°C
  • pH0.1
  • pH:0.1
  • 1mV
  • 1μS/cm
  • 10μS/cm・0.1mS/cm
 • Power Supply(V)

  • N Alkaline Batteries x 1 (Included for Testing)
  • AA Alkaline Batteries / Ni-MH Batteries x 2 (Included for Testing) or AC Adapter (Sold Separately)
  • AA Alkaline Batteries x 2 (Included for Testing) (Auto Power Off Function)
  • AA Batteries x 2 (Included for Testing)
  • AA Batteries (3 V) x 2 (Included for Testing) or AC Adapter (Included)
  • AA Batteries x 4 (Included for Testing)
  • AA Batteries x 4 or Dedicated AC Adapter
  • AAA Batteries x 4 (Included for Testing)
  • AAA Batteries x 4 or AC Adapter (Sold Separately)
  • 006P (9) 1 Battery (For testing)
  • AA Batteries x 6 (Included for Testing) or AC Adapter (Sold Separately)
  • AA Batteries x 6 (Included for Testing) or AC Adapter (Sold Separately) DC9
  • 9 V Alkaline battery x 1 piece (included)
  • LR44 Micro Cell X3
  • LR44 Micro Cell X4
  • LR44 Micro Cell X4 (Supplied for testing)
  • LR44 Micro Cell X4 / 500 hours
  • Silver oxide battery LR44 x 3 (Since the battery included is for monitor use, service life may be short.)
  • A76 (1.5 V) Alkaline Button Battery x 4
  • 100-240 VAC 50/60 Hz (AC adapter included)
  • 100/240 VAC (AC adapter included)
  • AC Adapter 100-240 V 50/60 Hz
  • AC100V 50/60Hz
  • AC100V 50/60Hz
  • CR2032 Button Batteries x 2 (Included for Testing)
  • CR2032 Button Battery x 2 (Included for Testing)
  • CR2032 Lithium Batteries x 2 (Included for Testing)
  • CR2032 Lithium Battery x 1 (Included for Testing)
  • AC Adapter (Included)
 • Other

Brands

Brand

MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close