ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Detergents/Waxes(Page5)

Days to Ship
 • ALL
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 13 Day(s) or Less
 • Powder Cleaning Agent for Industrial Floor EA922AJ-17A

  Powder Cleaning Agent for Industrial Floor EA922AJ-17A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content…18kg ・Alkaline ・Use it in undiluted form, or use with up to 5 parts of water. ・Phosphate-free ・PRTR law is not applicable to the product. ・Quick and powerful cleaning stained floors of factory, SS and warehouse. ・Do the rinsing after use.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oxygen Bleach EA922AJ-18

  Oxygen Bleach EA922AJ-18

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-300g ・Cleaning, bleaching, sterilizing and deodorizing of kitchen cloth, plastics and ceramics ・Usable as a laundry sink cleaner

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Neutral Floor Cleaner for Industrial Use EA922AJ-19

  Neutral Floor Cleaner for Industrial Use EA922AJ-19

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-18kg ・Dilution-To be undiluted or diluted with up to 10 parts of water ・Neutral, phosphate-free ・Not regulated by PRTR law ・Biodegradable, neutral type which does not require neutralization

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Multipurpose Cleaner EA922AJ-20

  Multipurpose Cleaner EA922AJ-20

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Mildly alkaline ・Polishing effect,antistatic agent included. ・For cleaning air conditioner panel,plastics,PVC leathercloth and steel devices ・Powerful cleaning of sticky dirt such as oil spot,finger marks and cigarette tar ・Content…450ml

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Multipurpose Cleaner EA922AJ-20B

  Multipurpose Cleaner EA922AJ-20B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Mildly alkaline ・Polishing effect, antistatic agent included. ・For cleaning air conditioner panel, plastics, PVC leathercloth and steel devices ・Powerful cleaning of sticky dirt such as oil spot, finger marks and cigarette tar ・Content4L (2-fold concentrated solution)

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Air conditioner deodorizing and sterilizing agent EA922AJ-21

  Air conditioner deodorizing and sterilizing agent EA922AJ-21

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-480ml ・Antibacterial agent contained ・Neutral, aerosol ・Just spraying this product allows deodorizing and sterilizing with ease.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Aluminum Fin Cleaner EA922AJ-23

  Aluminum Fin Cleaner EA922AJ-23

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-420ml ・Best suited for cleaning aluminum fins of air conditioners and showcases, filters, and dust collecting plates of air cleaners. ・Because of the foamy state, it does not droop down from fins, and higher cleaning effect is obtained. ・Rinsing and washing to be performed after spraying and leave for 5 to 10 minutes.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Antifungal・Antibacterial Coating Agent For Air Conditioning EA922AJ-24A

  Antifungal・Antibacterial Coating Agent For Air Conditioning EA922AJ-24A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content …2kg ・Slightly Alkaline ・Usage Ratio Of Dilution …Use In Undiluted Form ・For Preventing The Generation Of Molds And For Sterilization Of The Aluminum Fin/drain Pan, Etc. Installed Within The Air-conditioner (※cannot be used for filters)) ・Reduces Generation Of Molds And Therefore Prevents From Having The Nasty Musty Smell.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Drain Pipe Detergent EA922AJ-26

  Drain Pipe Detergent EA922AJ-26

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-600g ・Alkaline. ・Powder ・Removes solidified oils, soap scum, hair, etc. blocking the pipe and, at the same time, removes any offensive odor. ・For cleaning of drainage water pipes for bathrooms, washrooms, kitchens, toilets, etc.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Mold Cleaner Agent EA922AJ-30

  Mold Cleaner Agent EA922AJ-30

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rubber packing and silicon coking ・Jerry like agent soaks to root of mold deeply with short time. ・Capacity-250g ・Mold and bad smell can be solved at the same time.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Mold Cleaner (with Spray) EA922AJ-41

  Mold Cleaner (with Spray) EA922AJ-41

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity-500ml ・For prevention of mold, sanitation, sterilization, and deodorant ・Natural agent is mixed. Water-soluble type is gentle to your skin. ・For protection fo mold on steamy wall, ceiling, tatami and carpet.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Mold Cleaner (with Spray) EA922AJ-42

  Mold Cleaner (with Spray) EA922AJ-42

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity-500ml ・Since non-chlorine agent does not produce stimulative smell, it does not damage to eyes and skins. ・Lactic works to kill mold and remove scale and slime ・For removal of slime in bathroon and toilet.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Cleaner (for Wall) EA922AJ-80

  Cleaner (for Wall) EA922AJ-80

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-800g ・Cleaning agent to remove moss, mold and darkening in the outdoors ・Alkaline

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Mop Cleaner EA922BE-11

  Mop Cleaner EA922BE-11

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-200ml ・Alkaline ・The mop washing is possible while cleaning. ・There is sanitization effect ・Because it is a reliable ingredient , wiping twice is unnecessary.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Spray Type Oil-based Adsorbent EA922BE-3

  Spray Type Oil-based Adsorbent EA922BE-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content…420ml ・Oil-based adsorbent ・Chemical mop regenerate spray

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • All Purpose House Cleaner EA922BE-5

  All Purpose House Cleaner EA922BE-5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-50g ・Versatile cleaner ・Cream type, neutral ・No abrasive contained, preventing the roughening of your hand ・Disinfectant and antibacterial effects

  Days to Ship
  7 Day(s)
 • All Purpose Cleaner EA922BE-7

  All Purpose Cleaner EA922BE-7

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-300ml ・Natural ingredient used (harmless to human body because of no solvent, environmentally friendly biodegradability) ・Green action oriented cleaner ・Removing dirt on the metal, cleaning metal and caulking portions.For removing adhesive deposit of various tapes, graffiti with crayons and others

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • POWER CLEAN EA922EC

  POWER CLEAN EA922EC

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content- 4L ・Alkaline ・For removing greasy dirt adhering to ventilating fan and gas apparatuses. ・Dilute it with 2 to 100 parts of water depending on your purpose. ・Do the rinsing after use.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Powerful Cleaner for Kitchen Oil Spot EA922HA-6

  Powerful Cleaner for Kitchen Oil Spot EA922HA-6

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-300ml ・For removing greasy dirt on kitchen stove and ventilating fan, cigarette tar and smells ・Prevents the roughness of hand skin, cleans off oil spots and smells, cleans up sink outlet ・Composite-Natural orange oil, natural fatty acid ・Alkaline

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Powerful Kitchen Oil Stain Cleaning Agent EA922HA-6A

  Powerful Kitchen Oil Stain Cleaning Agent EA922HA-6A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Alkaline ・Component-Natural orange oil, natural fatty acid ・This product is effective for various oil stains. ・Widely applicable from cleaning oil stains around cooking stoves to removing adhered chewing gum. ・For cleaning wide areas ・Content…5L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Carpet Cleaner EA922HA-7

  Carpet Cleaner EA922HA-7

  ESCO

  【Product Specifications】 ・For removing the dirt of soy source, coffee, etc. ・Component-Natural orange oil, natural fatty acid ・Content-300ml

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Wet Cleaner EA922JA-1

  Wet Cleaner EA922JA-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glass cleaning sheet with special 3-layer structure ・No need to wipe with a dry cloth because no odor and no wiping mark will be left. ・Sheet dim.-265 x 300mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Cleaner Sheet for Oil stain EA922JA-21

  Cleaner Sheet for Oil stain EA922JA-21

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Seating size-300mmx200mm ・Wet-sheet type cleaner. You can remove any persistent oil stain from the kitchen range and inner surface of the range hood just by wiping them.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Wet Cleaner EA922JA-7

  Wet Cleaner EA922JA-7

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Simple wiping clearly removes persistent hand stains, etc. as well as dust to recover the transparency of a mirror surface. ・Its powerful antifog effect solves unpleasant fog. ・Sheet dim.-300 x 265mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Wax EA922JB-3

  Wax EA922JB-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-400ml ・Its cleaner component containing orange oil clearly removes dirt and also provides refreshing fragrance for comfortable use. ・Very convenient because of no need to wipe twice

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Cleaning Agent (Spray Type) EA922JD-1

  Cleaning Agent (Spray Type) EA922JD-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-43g ・Removes dirt and small scratches and provides beautiful coloring and clearness. ・Provides anti-electrostatic-charging effect and useful in preventing dust and dirt.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Washstand Cleaner EA922JD-5

  Washstand Cleaner EA922JD-5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-120ml ・Without scratching delicate ceramic, it clearly washes off stains stuck to the surface such as water deposit, round stains and darkening. ・Mild cleaning component extracted from natural plants ・Sponge included

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Tile Joint Material EA922JD-6

  Tile Joint Material EA922JD-6

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-65g ・Paste type, finished into white hard joint ・Anti-mold type ・Filling of tile joint such as in kitchen, entrance, washroom, toilet, etc. ・Repair of cracked, chipped, or discolored joints

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Defogger Sheet (for Glasses)(20 pcs) EA922JE-11

  Defogger Sheet (for Glasses)(20 pcs) EA922JE-11

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Size-135x120mm ・Dry semi-wet type glass cleaning sheet ・Fat on eyeglasses from finger and skin floated with cleansing solution, for simultaneous wiping and fog prevention ・Individually wrapped for increased portability. You can use it at anytime, any place. ・Qty. per unit-20 pcs

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Defogger Sheet (for Glasses)(400 pcs) EA922JE-12

  Defogger Sheet (for Glasses)(400 pcs) EA922JE-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Size-135x120mm ・Dry semi-wet type glass cleaning sheet ・Fat on eyeglasses from finger and skin floated with cleansing solution, for simultaneous wiping and fog prevention ・Individually wrapped for increased portability. You can use it at anytime, any place. ・Qty. per unit-400 pcs

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Glasses Cleaner EA922JE-1A

  Glasses Cleaner EA922JE-1A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Description- Body ・Content-200ml ・Size-70(W)x188(H)x43(D)mm ・Weight-247g ・Neutral type ・Just spray and rinse with water; requires no rubbing. ・Clear smell of popular berry-based scent accentuated with mint. ・You can use it approx. 60times of cleaning if you inject it 10 times for a single cleaning.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Glasses Cleaner Liquid Refill Pack [For EA922JE-1A] EA922JE-1BA

  Glasses Cleaner Liquid Refill Pack [For EA922JE-1A] EA922JE-1BA

  ESCO

  【Product Specifications】 ・For EA922JE-1A refill ・Content-160ml ・Size-100(W)x195(H)x50(D)mm ・Weight-167g ・Neutral type ・Just spray and rinse with water; requires no rubbing. ・Clear smell of popular berry-based scent accentuated with mint.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Glasses Cleaner EA922JE-2

  Glasses Cleaner EA922JE-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-18ml ・Removes dirt and stickiness from lens and makes lens resistant to dirt with clear protective coating. ・Glasses-friendly neutral typeAvailable for coating lenses and frames ・Handy type convenient for carrying

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Defogger Spray (for Glasses) EA922JE-3

  Defogger Spray (for Glasses) EA922JE-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-18ml ・Powerfully prevents glasses from fogging. ・Glasses-friendly neutral typeAvailable for coating lenses ・Handy type convenient for carrying

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Dispenser for Disinfectant Toilet Seat Cleaner EA922KD-10

  Dispenser for Disinfectant Toilet Seat Cleaner EA922KD-10

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Easy to wipe a toilet seat and wipe the bacteria by using toilet tissues with the foam ・Dim.…107 x 98 x 268(H)mm ・Use this along with EA922KD-9, -9A

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Dirt Removal Sheet With Micro Alumina Abrasive Grain EA928AG-153

  Dirt Removal Sheet With Micro Alumina Abrasive Grain EA928AG-153

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Size-120x40x1mm ・Material-Urethane leather, high quality micro alumina ・High-quality alumina highly effective in polishing plated products, to remove whitish and blackish dirt ・The sheet design fitting curved surfaces of faucets and faucet fittings gives a good polishing performance. ・Good for removing scales, soap scum and other deposits around a tap

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Cleaner (Contained Sharpening Preparation) EA928AG-96

  Cleaner (Contained Sharpening Preparation) EA928AG-96

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Dim.-20 x 80 x 20(H)mm ・Material-Synthetic rubber, natural rubber, abrasive ・It removes scorch marks, darkening and rust like an eraser.

  Days to Ship
  7 Day(s)
 • Scribble Eraser EA935L-8

  Scribble Eraser EA935L-8

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Spray Type ・For removing dirt and scribble drawn with pencil, ball-point pen, oily ink, crayon, lip rouge stuck on hard surfaces such as plastic, glass, stainless steel, steel, melamine facing chipboard. ・Content-180ml

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Powerful scribble remover EA942C-6

  Powerful scribble remover EA942C-6

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Spray Type ・Content-420ml ・Professional spec. ・For removing scribbles on concrete, mortar, tiles, outside wall, metallic panel surfaces, etc.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Mink Oil for Leather EA920AT-11

  Mink Oil for Leather EA920AT-11

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity-30ml ・With cloth ・Prevents clacks. ・Dirt remover for genuine leather and synthetic leather products such as leather sofas, leather jackets and leather shoes ・Makes small scratches and color deterioration unobtrusive. ・Not available for napped products such as suede and back skin

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Multi Leather Cleaner EA920AT-12

  Multi Leather Cleaner EA920AT-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…30ml ・Dirt remover for leather products such as leather sofas, leather jackets and leather shoes ・Containing surface protection agent that can remove the surface dirt and refresh the flexibility

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Cleaner EA922JB-2

  Cleaner EA922JB-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-400ml ・For dirt removal, protection, and polishing of leather and artificial leather products, etc. ・Containing disinfectant and mold-proof agents ・Spray on a towel, etc. and wipe lightly.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Shoe Sole Repair Agent EA939A-16

  Shoe Sole Repair Agent EA939A-16

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-50ml ・Color-Black ・With repair polyethylene plate, putty knife and sand paper ・This is the repair agent to apply at worn sole. This can be used for not only wear of heel, but also an adhesive for peel.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Restoring Detergent (For Tiles)
  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Cleaning Agent Kantan Senjomaru Small Drop Type
  Days to Ship
  5 Day(s)

Select Image

Close