ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Paint(Page7)

Days to Ship
 • ALL
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
 • 12 Day(s) or Less
 • Water-Based Universal Paint [Steel Part, Wood Part] EA942EB-27A

  Water-Based Universal Paint [Steel Part, Wood Part] EA942EB-27A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Semi-gloss (50% gloss) ・For steel part, wood part, galvanized plate, exterior wall, interior wall, siding, mortar, block, plastic, bath room, gutter, etc. ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 1 hour ・Paint area (1 coats)-0.2L: 1.4m2, 0.7L: 5m2, 1.6L: 12m2 ・Color…Yellow ・Content…1.6L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Universal Paint [Steel Part, Wood Part] EA942EB-28A

  Water-Based Universal Paint [Steel Part, Wood Part] EA942EB-28A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Semi-gloss (50% gloss) ・For steel part, wood part, galvanized plate, exterior wall, interior wall, siding, mortar, block, plastic, bath room, gutter, etc. ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 1 hour ・Paint area (1 coats)-0.2L: 1.4m2, 0.7L: 5m2, 1.6L: 12m2 ・Color…Green ・Content…1.6L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Universal Spray EA942EB-31

  Water-Based Universal Spray EA942EB-31

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -44 and -45) ・Content-300ml ・Paint area (1 coat)-1.0 to 2.0m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 8minWinter: approx. 16min ・For iron part, wood part, concrete, glass, plastic product, etc. ・Color…White

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Universal Spray EA942EB-32

  Water-Based Universal Spray EA942EB-32

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -44 and -45) ・Content-300ml ・Paint area (1 coat)-1.0 to 2.0m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 8minWinter: approx. 16min ・For iron part, wood part, concrete, glass, plastic product, etc. ・Color…Light gray

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Universal Spray EA942EB-33

  Water-Based Universal Spray EA942EB-33

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -44 and -45) ・Content-300ml ・Paint area (1 coat)-1.0 to 2.0m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 8minWinter: approx. 16min ・For iron part, wood part, concrete, glass, plastic product, etc. ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Universal Spray EA942EB-34

  Water-Based Universal Spray EA942EB-34

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -44 and -45) ・Content-300ml ・Paint area (1 coat)-1.0 to 2.0m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 8minWinter: approx. 16min ・For iron part, wood part, concrete, glass, plastic product, etc. ・Color…Clear

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Universal Spray EA942EB-35

  Water-Based Universal Spray EA942EB-35

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -44 and -45) ・Content-300ml ・Paint area (1 coat)-1.0 to 2.0m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 8minWinter: approx. 16min ・For iron part, wood part, concrete, glass, plastic product, etc. ・Color…Red

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Universal Spray EA942EB-36

  Water-Based Universal Spray EA942EB-36

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -44 and -45) ・Content-300ml ・Paint area (1 coat)-1.0 to 2.0m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 8minWinter: approx. 16min ・For iron part, wood part, concrete, glass, plastic product, etc. ・Color…Orange red

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Universal Spray EA942EB-37

  Water-Based Universal Spray EA942EB-37

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -44 and -45) ・Content-300ml ・Paint area (1 coat)-1.0 to 2.0m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 8minWinter: approx. 16min ・For iron part, wood part, concrete, glass, plastic product, etc. ・Color…Sky blue

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Universal Spray EA942EB-38

  Water-Based Universal Spray EA942EB-38

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -44 and -45) ・Content-300ml ・Paint area (1 coat)-1.0 to 2.0m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 8minWinter: approx. 16min ・For iron part, wood part, concrete, glass, plastic product, etc. ・Color…Yellow

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Universal Spray EA942EB-39

  Water-Based Universal Spray EA942EB-39

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -44 and -45) ・Content-300ml ・Paint area (1 coat)-1.0 to 2.0m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 8minWinter: approx. 16min ・For iron part, wood part, concrete, glass, plastic product, etc. ・Color…Ivory

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Universal Spray EA942EB-40

  Water-Based Universal Spray EA942EB-40

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -44 and -45) ・Content-300ml ・Paint area (1 coat)-1.0 to 2.0m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 8minWinter: approx. 16min ・For iron part, wood part, concrete, glass, plastic product, etc. ・Color…Brown

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Universal Spray EA942EB-41

  Water-Based Universal Spray EA942EB-41

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -44 and -45) ・Content-300ml ・Paint area (1 coat)-1.0 to 2.0m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 8minWinter: approx. 16min ・For iron part, wood part, concrete, glass, plastic product, etc. ・Color…Green

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Universal Spray EA942EB-42

  Water-Based Universal Spray EA942EB-42

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -44 and -45) ・Content-300ml ・Paint area (1 coat)-1.0 to 2.0m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 8minWinter: approx. 16min ・For iron part, wood part, concrete, glass, plastic product, etc. ・Color…Silver

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Universal Spray EA942EB-43

  Water-Based Universal Spray EA942EB-43

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -44 and -45) ・Content-300ml ・Paint area (1 coat)-1.0 to 2.0m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 8minWinter: approx. 16min ・For iron part, wood part, concrete, glass, plastic product, etc. ・Color…Gold

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Universal Spray EA942EB-44

  Water-Based Universal Spray EA942EB-44

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -44 and -45) ・Content-300ml ・Paint area (1 coat)-1.0 to 2.0m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 8minWinter: approx. 16min ・For iron part, wood part, concrete, glass, plastic product, etc. ・Color…Matte white

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Universal Spray EA942EB-45

  Water-Based Universal Spray EA942EB-45

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -44 and -45) ・Content-300ml ・Paint area (1 coat)-1.0 to 2.0m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 8minWinter: approx. 16min ・For iron part, wood part, concrete, glass, plastic product, etc. ・Color…Matted black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-61

  Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-61

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Semi-gloss ・Steel parts such as gate, window frame, steel beam, shutter, color galvanized plate, galvanized plate fence, gutter, siding, Upper coat of galvanized plate combined with anti-rust. ・Drying time (Finger touch)-20℃: around 20minutes, Winter: around 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: around 2m2, 0.7L: around 6m2, 1.6L: around 14m2 [Note] This is color sample only for reference.The actual colors may be somewhat different from these samples. ・Content…0.7L ・Color…White

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-62

  Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-62

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Semi-gloss ・Steel parts such as gate, window frame, steel beam, shutter, color galvanized plate, galvanized plate fence, gutter, siding, Upper coat of galvanized plate combined with anti-rust. ・Drying time (Finger touch)-20℃: around 20minutes, Winter: around 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: around 2m2, 0.7L: around 6m2, 1.6L: around 14m2 [Note] This is color sample only for reference.The actual colors may be somewhat different from these samples. ・Content…0.7L ・Color…Gray

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-63

  Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-63

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Semi-gloss ・Steel parts such as gate, window frame, steel beam, shutter, color galvanized plate, galvanized plate fence, gutter, siding, Upper coat of galvanized plate combined with anti-rust. ・Drying time (Finger touch)-20℃: around 20minutes, Winter: around 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: around 2m2, 0.7L: around 6m2, 1.6L: around 14m2 [Note] This is color sample only for reference.The actual colors may be somewhat different from these samples. ・Content…0.7L ・Color…Black

  Days to Ship
  7 Day(s)
 • Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-64

  Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-64

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Semi-gloss ・Steel parts such as gate, window frame, steel beam, shutter, color galvanized plate, galvanized plate fence, gutter, siding, Upper coat of galvanized plate combined with anti-rust. ・Drying time (Finger touch)-20℃: around 20minutes, Winter: around 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: around 2m2, 0.7L: around 6m2, 1.6L: around 14m2 [Note] This is color sample only for reference.The actual colors may be somewhat different from these samples. ・Content…0.7L ・Color…Ivory

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-65

  Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-65

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Semi-gloss ・Steel parts such as gate, window frame, steel beam, shutter, color galvanized plate, galvanized plate fence, gutter, siding, Upper coat of galvanized plate combined with anti-rust. ・Drying time (Finger touch)-20℃: around 20minutes, Winter: around 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: around 2m2, 0.7L: around 6m2, 1.6L: around 14m2 [Note] This is color sample only for reference.The actual colors may be somewhat different from these samples. ・Content…0.7L ・Color…Red rust

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-71

  Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-71

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Semi-gloss ・Steel parts such as gate, window frame, steel beam, shutter, color galvanized plate, galvanized plate fence, gutter, siding, Upper coat of galvanized plate combined with anti-rust. ・Drying time (Finger touch)-20℃: around 20minutes, Winter: around 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: around 2m2, 0.7L: around 6m2, 1.6L: around 14m2 [Note] This is color sample only for reference.The actual colors may be somewhat different from these samples. ・Content…1.6L ・Color…White

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-72

  Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-72

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Semi-gloss ・Steel parts such as gate, window frame, steel beam, shutter, color galvanized plate, galvanized plate fence, gutter, siding, Upper coat of galvanized plate combined with anti-rust. ・Drying time (Finger touch)-20℃: around 20minutes, Winter: around 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: around 2m2, 0.7L: around 6m2, 1.6L: around 14m2 [Note] This is color sample only for reference.The actual colors may be somewhat different from these samples. ・Content…1.6L ・Color…Gray

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-73

  Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-73

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Semi-gloss ・Steel parts such as gate, window frame, steel beam, shutter, color galvanized plate, galvanized plate fence, gutter, siding, Upper coat of galvanized plate combined with anti-rust. ・Drying time (Finger touch)-20℃: around 20minutes, Winter: around 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: around 2m2, 0.7L: around 6m2, 1.6L: around 14m2 [Note] This is color sample only for reference.The actual colors may be somewhat different from these samples. ・Content…1.6L ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-74

  Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-74

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Semi-gloss ・Steel parts such as gate, window frame, steel beam, shutter, color galvanized plate, galvanized plate fence, gutter, siding, Upper coat of galvanized plate combined with anti-rust. ・Drying time (Finger touch)-20℃: around 20minutes, Winter: around 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: around 2m2, 0.7L: around 6m2, 1.6L: around 14m2 [Note] This is color sample only for reference.The actual colors may be somewhat different from these samples. ・Content…1.6L ・Color…Ivory

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-75

  Water-Based Color Anti-Rust Paint EA942EB-75

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Semi-gloss ・Steel parts such as gate, window frame, steel beam, shutter, color galvanized plate, galvanized plate fence, gutter, siding, Upper coat of galvanized plate combined with anti-rust. ・Drying time (Finger touch)-20℃: around 20minutes, Winter: around 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: around 2m2, 0.7L: around 6m2, 1.6L: around 14m2 [Note] This is color sample only for reference.The actual colors may be somewhat different from these samples. ・Content…1.6L ・Color…Red rust

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-11

  Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-11

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For iron such as gate, fence, pipe and wood such as wooden door, window frame ・Durable paint film is maintained and it prevents materials for long period form damaging by acid rain, exhaust gas and salt pollution ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutes, Winter: about 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: 2m2, 0.7L: 6.5m2,1.6L: 15m2, 3L: 28m2, 14L: 130m2 ・Color…White ・Content…0.7L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-12

  Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For iron such as gate, fence, pipe and wood such as wooden door, window frame ・Durable paint film is maintained and it prevents materials for long period form damaging by acid rain, exhaust gas and salt pollution ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutes, Winter: about 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: 2m2, 0.7L: 6.5m2,1.6L: 15m2, 3L: 28m2, 14L: 130m2 ・Color…Ivory ・Content…0.7L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-13

  Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-13

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For iron such as gate, fence, pipe and wood such as wooden door, window frame ・Durable paint film is maintained and it prevents materials for long period form damaging by acid rain, exhaust gas and salt pollution ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutes, Winter: about 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: 2m2, 0.7L: 6.5m2,1.6L: 15m2, 3L: 28m2, 14L: 130m2 ・Color…Gray ・Content…0.7L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-14

  Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-14

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For iron such as gate, fence, pipe and wood such as wooden door, window frame ・Durable paint film is maintained and it prevents materials for long period form damaging by acid rain, exhaust gas and salt pollution ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutes, Winter: about 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: 2m2, 0.7L: 6.5m2,1.6L: 15m2, 3L: 28m2, 14L: 130m2 ・Color…Black ・Content…0.7L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-21

  Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-21

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For iron such as gate, fence, pipe and wood such as wooden door, window frame ・Durable paint film is maintained and it prevents materials for long period form damaging by acid rain, exhaust gas and salt pollution ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutes, Winter: about 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: 2m2, 0.7L: 6.5m2,1.6L: 15m2, 3L: 28m2, 14L: 130m2 ・Color…White ・Content…1.6L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-22

  Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-22

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For iron such as gate, fence, pipe and wood such as wooden door, window frame ・Durable paint film is maintained and it prevents materials for long period form damaging by acid rain, exhaust gas and salt pollution ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutes, Winter: about 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: 2m2, 0.7L: 6.5m2,1.6L: 15m2, 3L: 28m2, 14L: 130m2 ・Color…Ivory ・Content…1.6L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-23

  Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-23

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For iron such as gate, fence, pipe and wood such as wooden door, window frame ・Durable paint film is maintained and it prevents materials for long period form damaging by acid rain, exhaust gas and salt pollution ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutes, Winter: about 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: 2m2, 0.7L: 6.5m2,1.6L: 15m2, 3L: 28m2, 14L: 130m2 ・Color…Gray ・Content…1.6L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-24

  Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-24

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For iron such as gate, fence, pipe and wood such as wooden door, window frame ・Durable paint film is maintained and it prevents materials for long period form damaging by acid rain, exhaust gas and salt pollution ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutes, Winter: about 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: 2m2, 0.7L: 6.5m2,1.6L: 15m2, 3L: 28m2, 14L: 130m2 ・Color…Black ・Content…1.6L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-25

  Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-25

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For iron such as gate, fence, pipe and wood such as wooden door, window frame ・Durable paint film is maintained and it prevents materials for long period form damaging by acid rain, exhaust gas and salt pollution ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutes, Winter: about 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: 2m2, 0.7L: 6.5m2,1.6L: 15m2, 3L: 28m2, 14L: 130m2 ・Color…Beige ・Content…1.6L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-26

  Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-26

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For iron such as gate, fence, pipe and wood such as wooden door, window frame ・Durable paint film is maintained and it prevents materials for long period form damaging by acid rain, exhaust gas and salt pollution ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutes, Winter: about 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: 2m2, 0.7L: 6.5m2,1.6L: 15m2, 3L: 28m2, 14L: 130m2 ・Color…Green ・Content…1.6L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-31

  Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-31

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For iron such as gate, fence, pipe and wood such as wooden door, window frame ・Durable paint film is maintained and it prevents materials for long period form damaging by acid rain, exhaust gas and salt pollution ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutes, Winter: about 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: 2m2, 0.7L: 6.5m2,1.6L: 15m2, 3L: 28m2, 14L: 130m2 ・Color…White ・Content…3.0L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-32

  Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-32

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For iron such as gate, fence, pipe and wood such as wooden door, window frame ・Durable paint film is maintained and it prevents materials for long period form damaging by acid rain, exhaust gas and salt pollution ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutes, Winter: about 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: 2m2, 0.7L: 6.5m2,1.6L: 15m2, 3L: 28m2, 14L: 130m2 ・Color…Ivory ・Content…3.0L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-33

  Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-33

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For iron such as gate, fence, pipe and wood such as wooden door, window frame ・Durable paint film is maintained and it prevents materials for long period form damaging by acid rain, exhaust gas and salt pollution ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutes, Winter: about 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: 2m2, 0.7L: 6.5m2,1.6L: 15m2, 3L: 28m2, 14L: 130m2 ・Color…Gray ・Content…3.0L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-34

  Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-34

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For iron such as gate, fence, pipe and wood such as wooden door, window frame ・Durable paint film is maintained and it prevents materials for long period form damaging by acid rain, exhaust gas and salt pollution ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutes, Winter: about 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: 2m2, 0.7L: 6.5m2,1.6L: 15m2, 3L: 28m2, 14L: 130m2 ・Color…Black ・Content…3.0L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-41

  Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-41

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For iron such as gate, fence, pipe and wood such as wooden door, window frame ・Durable paint film is maintained and it prevents materials for long period form damaging by acid rain, exhaust gas and salt pollution ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutes, Winter: about 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: 2m2, 0.7L: 6.5m2,1.6L: 15m2, 3L: 28m2, 14L: 130m2 ・Color…White ・Content…14L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-42

  Oil-Based Multipurpose Paint [Iron, Building] EA942EC-42

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For iron such as gate, fence, pipe and wood such as wooden door, window frame ・Durable paint film is maintained and it prevents materials for long period form damaging by acid rain, exhaust gas and salt pollution ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutes, Winter: about 30 minutes ・Paint area (1 coats)-0.2L: 2m2, 0.7L: 6.5m2,1.6L: 15m2, 3L: 28m2, 14L: 130m2 ・Color…Ivory ・Content…14L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Aluminum Paint EA942EC-83

  Aluminum Paint EA942EC-83

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy(Shine) ・Color…Silver ・For iron such as gate, fence, iron frame, pipe, play equipment and for wood such as door, fittings and window frame ・Excellent weather-proof and corrosion-proof ・Drying time (Finger touch)…20℃: about 1 hour,Winter: about 2 hours ・Paint area (1 coats)…80ml: About 0.8m2,0.2L: About 2m20.7L: About 7m21.6L: About 16m2 ・Content…0.7L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Aluminum Paint EA942EC-84

  Aluminum Paint EA942EC-84

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy(Shine) ・Color…Silver ・For iron such as gate, fence, iron frame, pipe, play equipment and for wood such as door, fittings and window frame ・Excellent weather-proof and corrosion-proof ・Drying time (Finger touch)…20℃: about 1 hour,Winter: about 2 hours ・Paint area (1 coats)…80ml: About 0.8m2,0.2L: About 2m20.7L: About 7m2,1.6L: About 16m2 ・Content…1.6L

  Days to Ship
  6 Day(s)

Select Image

Close