ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Paint(Page11)

Days to Ship
 • ALL
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 12 Day(s) or Less
 • 22 Day(s) or Less
 • Lacquer Spray EA942EM-4

  Lacquer Spray EA942EM-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…Clear

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Blackboard Spray EA942EM-41

  Blackboard Spray EA942EM-41

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Wood, For repainting of steel blackboard, notice-board, schedule board and scoreboard. ・Content-300ml ・Finishing surface is easy to write and erase. ・Paint area (2 coats)-0.7 to 1.2m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15minutes,Winter: about 30 minutes ・Color…Green

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Blackboard Spray EA942EM-42

  Blackboard Spray EA942EM-42

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Wood, For repainting of steel blackboard, notice-board, schedule board and scoreboard. ・Content-300ml ・Finishing surface is easy to write and erase. ・Paint area (2 coats)-0.7 to 1.2m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15minutes,Winter: about 30 minutes ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lacquer Spray EA942EM-5

  Lacquer Spray EA942EM-5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…Red

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lettering Spray EA942EM-51

  Lettering Spray EA942EM-51

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For lettering and marking in works of civil engineering, building, electric, gas and water. ・Content-300ml ・Small letters ・Paint area (1 coat)-1.2 to 1.8m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutesWinter: about 30 minutes ・Can be used upside-down ・Color…White

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lettering Spray EA942EM-52

  Lettering Spray EA942EM-52

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For lettering and marking in works of civil engineering, building, electric, gas and water. ・Content-300ml ・Small letters ・Paint area (1 coat)-1.2 to 1.8m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutesWinter: about 30 minutes ・Color-Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lettering Spray EA942EM-53

  Lettering Spray EA942EM-53

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For lettering and marking in works of civil engineering, building, electric, gas and water. ・Content-300ml ・Small letters ・Paint area (1 coat)-1.2 to 1.8m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutesWinter: about 30 minutes ・Color-Red

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lettering Spray EA942EM-54

  Lettering Spray EA942EM-54

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For lettering and marking in works of civil engineering, building, electric, gas and water. ・Content-300ml ・Small letters ・Paint area (1 coat)-1.2 to 1.8m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutesWinter: about 30 minutes ・Color-Yellow

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lacquer Spray EA942EM-6

  Lacquer Spray EA942EM-6

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…Orange red

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lacquer Spray EA942EM-7

  Lacquer Spray EA942EM-7

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…Blue

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Heat resistant spray EA942EM-71

  Heat resistant spray EA942EM-71

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-300ml ・Heat-proof temperature-600℃ ・Spread this to the places where heat resistance is needed, such as a stove, vehicle's muffler, incinerator. ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Heat resistant spray EA942EM-72

  Heat resistant spray EA942EM-72

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-300ml ・Heat-proof temperature-600℃ ・Spread this to the places where heat resistance is needed, such as a stove, vehicle's muffler, incinerator. ・Color…Silver

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lacquer Spray EA942EM-8

  Lacquer Spray EA942EM-8

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…Sky blue

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Under Coat EA942EM-83

  Water-Based Under Coat EA942EM-83

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-1.6L ・Under coat for the outdoor, and indoor paint (Exterior wall, siding, fence, block, ceiling, etc.) ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Paint area (1 coats)-Around 15m2 ・This prevents absorption of upper coat, so upper coat application becomes smooth. ・This can penetrate the soft underslab well and reinforce the underslab surface.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Under Coat EA942EM-86

  Oil-Based Under Coat EA942EM-86

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Color…Clear ・Drying time (finger touch)…20℃: approx. 30 minutes, Winter: approx. 60 minutes ・Oil-based ・It strengthens the base coat on the concrete or mortar surface of outside wall, siding, fence, etc., improves adhesion with upper coatand prevents absorption. ・Since this product is a primer coat, be sure to apply upper coat. ・Solvent based 2-pack paint cannot be coated on top. ・Content…0.7L ・Paint area (1 coat)…Approx. 7m2

  Days to Ship
  Quote
 • Oil-Based Under Coat EA942EM-87

  Oil-Based Under Coat EA942EM-87

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Color-Transparent ・Drying time(Touchable by fingers)-20℃:about 30 Minutes winter:about 60 Minutes ・It strengthens the base coat on the concrete or mortar surface of outside wall, siding, fence, etc., improves adhesion with upper coat and prevents absorption. ・This product is primer coating. Final coating must be done. ・You cannot paint over second solvent painting ・Content-1.6L ・Paint area(1 coat)-16m2

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lacquer Spray EA942EM-9

  Lacquer Spray EA942EM-9

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…Yellow

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Camouflage Color Paint Spray (Dark Green 3414) for Vehicles EA942EM-91

  Camouflage Color Paint Spray (Dark Green 3414) for Vehicles EA942EM-91

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No gloss ・Content…300ml ・Drying time (finger touch)…Summer (20℃): Approx. 10 minutes, Winter (5℃): Approx. 20 minutes ・Paint area (1 coat)…2.0 to 3.0m2 ・For coating and repair of iron part, wood part, machinery, special vehicle, hobbyitems, etc. ・Color (number)…Dark green (3414)

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Camouflage Color Paint Spray (Brown) for Vehicles EA942EM-92

  Camouflage Color Paint Spray (Brown) for Vehicles EA942EM-92

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No glossy. ・Content-300ml ・Drying time(Touchable by fingers)-summer(20℃):about 10 Minutes, winter(5℃):about 20 Minutes ・Paint area(1 coat)-2.0 to 3.0m2 ・For coating and repair of special vehicle, etc. ・Color(Number)-Brown(3606)

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Camouflage Color Paint Spray (Black) for Vehicles EA942EM-93

  Camouflage Color Paint Spray (Black) for Vehicles EA942EM-93

  ESCO

  【Product Specifications】 ・No glossy. ・Content-300ml ・Drying time(Touchable by fingers)-summer(20℃):about 10 Minutes, winter(5℃):about 20 Minutes ・Paint area(1 coat)-2.0 to 3.0m2 ・For coating and repair of special vehicle, etc. ・Color(Number)-Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Ship Bottom Paint EA942EN-1

  Oil-Based Ship Bottom Paint EA942EN-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Matte ・Plastic ship, Wooden ship, Paint for bottom of the steel vessel ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Paint area (1 coats)-2kg: about 10m2, 4kg: about 20m2 ・Excellent adhesive quality. Directly paintable without primer coat. ・Surface of the paint film is polished by the presser of water during the ship navigation, so this produces antifouling effect over a long time. ・Dedicated thinner-EA942EN-35, -36 ・Color…Red ・Content…2kg

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Ship Bottom Paint EA942EN-11

  Oil-Based Ship Bottom Paint EA942EN-11

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Matte ・Plastic ship, Wooden ship, Paint for bottom of the steel vessel ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Paint area (1 coats)-2kg: about 10m2, 4kg: about 20m2 ・Excellent adhesive quality. Directly paintable without primer coat. ・Surface of the paint film is polished by the presser of water during the ship navigation, so this produces antifouling effect over a long time. ・Dedicated thinner-EA942EN-35, -36 ・Color…Red ・Content…4kg

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Ship Bottom Paint EA942EN-12

  Oil-Based Ship Bottom Paint EA942EN-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Matte ・Plastic ship, Wooden ship, Paint for bottom of the steel vessel ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Paint area (1 coats)-2kg: about 10m2, 4kg: about 20m2 ・Excellent adhesive quality. Directly paintable without primer coat. ・Surface of the paint film is polished by the presser of water during the ship navigation, so this produces antifouling effect over a long time. ・Dedicated thinner-EA942EN-35, -36 ・Color…Blue ・Content…4kg

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Ship Bottom Paint EA942EN-13

  Oil-Based Ship Bottom Paint EA942EN-13

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Matte ・Plastic ship, Wooden ship, Paint for bottom of the steel vessel ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Paint area (1 coats)-2kg: about 10m2, 4kg: about 20m2 ・Excellent adhesive quality. Directly paintable without primer coat. ・Surface of the paint film is polished by the presser of water during the ship navigation, so this produces antifouling effect over a long time. ・Dedicated thinner-EA942EN-35, -36 ・Color…White ・Content…4kg

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Ship Bottom Paint EA942EN-2

  Oil-Based Ship Bottom Paint EA942EN-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Matte ・Plastic ship, Wooden ship, Paint for bottom of the steel vessel ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Paint area (1 coats)-2kg: about 10m2, 4kg: about 20m2 ・Excellent adhesive quality. Directly paintable without primer coat. ・Surface of the paint film is polished by the presser of water during the ship navigation, so this produces antifouling effect over a long time. ・Dedicated thinner-EA942EN-35, -36 ・Color…Blue ・Content…2kg

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Marine Paint EA942EN-21

  Oil-Based Marine Paint EA942EN-21

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Plastic ship, Wooden ship, Paint for outboad, superstructure and deckhouse of the steel ship ・Paint area (2 coats)-2kg: About 16m2,4kg: About 32m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Acrylic resin paint, which has excellent gloss and color preservation quality, maintains the ship finely. ・Dedicated thinner-EA942EN-35, -36 [Note] This is color sample only for reference. The actual colors may be somewhat different from these samples. ・Color…White ・Content…2kg

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Marine Paint EA942EN-22

  Oil-Based Marine Paint EA942EN-22

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Plastic ship, Wooden ship, Paint for outboad, superstructure and deckhouse of the steel ship ・Paint area (2 coats)-2kg: About 16m2,4kg: About 32m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Acrylic resin paint, which has excellent gloss and color preservation quality, maintains the ship finely. ・Dedicated thinner-EA942EN-35, -36 [Note] This is color sample only for reference. The actual colors may be somewhat different from these samples. ・Color…Blue ・Content…2kg

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Marine Paint EA942EN-23

  Oil-Based Marine Paint EA942EN-23

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Plastic ship, Wooden ship, Paint for outboad, superstructure and deckhouse of the steel ship ・Paint area (2 coats)-2kg: About 16m2,4kg: About 32m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Acrylic resin paint, which has excellent gloss and color preservation quality, maintains the ship finely. ・Dedicated thinner-EA942EN-35, -36 [Note] This is color sample only for reference. The actual colors may be somewhat different from these samples. ・Color…Sky blue ・Content…2kg

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Marine Paint EA942EN-24

  Oil-Based Marine Paint EA942EN-24

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Plastic ship, Wooden ship, Paint for outboad, superstructure and deckhouse of the steel ship ・Paint area (2 coats)-2kg: About 16m2,4kg: About 32m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Acrylic resin paint, which has excellent gloss and color preservation quality, maintains the ship finely. ・Dedicated thinner-EA942EN-35, -36 [Note] This is color sample only for reference. The actual colors may be somewhat different from these samples. ・Color…Ocean green ・Content…2kg

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Ship Bottom Paint EA942EN-3

  Oil-Based Ship Bottom Paint EA942EN-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Matte ・Plastic ship, Wooden ship, Paint for bottom of the steel vessel ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Paint area (1 coats)-2kg: about 10m2, 4kg: about 20m2 ・Excellent adhesive quality. Directly paintable without primer coat. ・Surface of the paint film is polished by the presser of water during the ship navigation, so this produces antifouling effect over a long time. ・Dedicated thinner-EA942EN-35, -36 ・Color…White ・Content…2kg

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Marine Paint EA942EN-31

  Oil-Based Marine Paint EA942EN-31

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Plastic ship, Wooden ship, Paint for outboad, superstructure and deckhouse of the steel ship ・Paint area (2 coats)-2kg: About 16m2,4kg: About 32m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Acrylic resin paint, which has excellent gloss and color preservation quality, maintains the ship finely. ・Dedicated thinner-EA942EN-35, -36 [Note] This is color sample only for reference. The actual colors may be somewhat different from these samples. ・Color…White ・Content…4kg

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Marine Paint EA942EN-32

  Oil-Based Marine Paint EA942EN-32

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Plastic ship, Wooden ship, Paint for outboad, superstructure and deckhouse of the steel ship ・Paint area (2 coats)-2kg: About 16m2,4kg: About 32m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Acrylic resin paint, which has excellent gloss and color preservation quality, maintains the ship finely. ・Dedicated thinner-EA942EN-35, -36 [Note] This is color sample only for reference. The actual colors may be somewhat different from these samples. ・Color…Blue ・Content…4kg

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Marine Paint EA942EN-33

  Oil-Based Marine Paint EA942EN-33

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Plastic ship, Wooden ship, Paint for outboad, superstructure and deckhouse of the steel ship ・Paint area (2 coats)-2kg: About 16m2,4kg: About 32m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Acrylic resin paint, which has excellent gloss and color preservation quality, maintains the ship finely. ・Dedicated thinner-EA942EN-35, -36 [Note] This is color sample only for reference. The actual colors may be somewhat different from these samples. ・Color…Sky blue ・Content…4kg

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oil-Based Marine Paint EA942EN-34

  Oil-Based Marine Paint EA942EN-34

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Plastic ship, Wooden ship, Paint for outboad, superstructure and deckhouse of the steel ship ・Paint area (2 coats)-2kg: About 16m2,4kg: About 32m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Acrylic resin paint, which has excellent gloss and color preservation quality, maintains the ship finely. ・Dedicated thinner-EA942EN-35, -36 [Note] This is color sample only for reference. The actual colors may be somewhat different from these samples. ・Color…Ocean green ・Content…4kg

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Marine Paint Dedicated Thinner EA942EN-35

  Marine Paint Dedicated Thinner EA942EN-35

  ESCO

  【Product Specifications】 ・EA942EN-1 to -3, -11 to -13, -21 to -24, -31 to -34 dedicated thinner ・Not available for other paints ・Content…1.0L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Marine Paint Dedicated Thinner EA942EN-36

  Marine Paint Dedicated Thinner EA942EN-36

  ESCO

  【Product Specifications】 ・EA942EN-1 to -3, -11 to -13, -21 to -24, -31 to -34 dedicated thinner ・Not available for other paints ・Content…4.0L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Removed Pint Film agent EA942EP-11A

  Removed Pint Film agent EA942EP-11A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Peeling area-400g:approx.1.3 to 2m2, 1kg:approx.3.3 to 5m2 ・For removal of paint films such as oil-based, water-based paints, lacquer, varnish, etc. ・With no chlorinated solvent (dichloromethane) contained, it is friendly to environment and youcan use it without concern. ・Content-400g

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Removed Pint Film agent EA942EP-12A

  Removed Pint Film agent EA942EP-12A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Peeling area-400g:approx.1.3 to 2m2, 1kg:approx.3.3 to 5m2 ・For removal of paint films such as oil-based, water-based paints, lacquer, varnish, etc. ・With no chlorinated solvent (dichloromethane) contained, it is friendly to environment and youcan use it without concern. ・Content-1kg

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Thinner For Oil-Based Paint EA942EP-2

  Thinner For Oil-Based Paint EA942EP-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・For oil-based paint ・Used also for wiping of oil stain and dirt. ・Content…400ml

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Thinner For Oil-Based Paint EA942EP-21

  Thinner For Oil-Based Paint EA942EP-21

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content …100ml ・Usage …for EA942EC-91~EA942EC-95 Dedicated Thinner ・When the paint becomes sticky and hard to paint, it can be diluted by adding this product. ・Can be used for Equipment Wash ・Material …Container :Glass Cap :Plastic(PP) ・Size…Dia 45×115(H)mm ・Weight …190g

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Thinner For Oil-Based Paint EA942EP-3

  Thinner For Oil-Based Paint EA942EP-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・For oil-based paint ・Used also for wiping of oil stain and dirt. ・Content…1.6L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Thinner For Lacquer Family Paint EA942EP-7

  Thinner For Lacquer Family Paint EA942EP-7

  ESCO

  【Product Specifications】 ・For lacquer family paint ・Silicone, Oil, Used for degrease of wax, etc. and removal of dirt. ・Content…400ml

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Thinner For Lacquer Family Paint EA942EP-8

  Thinner For Lacquer Family Paint EA942EP-8

  ESCO

  【Product Specifications】 ・For lacquer family paint ・Silicone, Oil, Used for degrease of wax, etc. and removal of dirt. ・Content…1.6L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based FRP Plastic Paint EA942ER-1

  Water-Based FRP Plastic Paint EA942ER-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For ship superstructure, FRP workpieces, hard vinyl chloride, ABS material, wood, iron, concrete. ・Excellent adherence to FRP and plastic, long time preserved glooss ・Drying time (Finger touch)-20℃: 15 minutes, Winter: 30 minutes ・Paint area (1 coats)-About 6m2 ・Quic dry type ・Color…White ・Content…0.7L

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based FRP Plastic Paint EA942ER-2

  Water-Based FRP Plastic Paint EA942ER-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For ship superstructure, FRP workpieces, hard vinyl chloride, ABS material, wood, iron, concrete. ・Excellent adherence to FRP and plastic, long time preserved glooss ・Drying time (Finger touch)-20℃: 15 minutes, Winter: 30 minutes ・Paint area (1 coats)-About 6m2 ・Quic dry type ・Color…Gray ・Content…0.7L

  Days to Ship
  6 Day(s)

Select Image

Close