ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Paint(Page10)

Days to Ship
 • ALL
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 12 Day(s) or Less
 • 22 Day(s) or Less
 • Quick-Dry Water-Based Wood Varnish EA942EL-4

  Quick-Dry Water-Based Wood Varnish EA942EL-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (not including -2, -12, -22) ・For colored transparent finishing of indoor woods such as floor, passage, stepway, handrail, furniture, table and joinery ・Drying time-20℃: about 2 hours, Winter: about 4 hours ・Paint area (2 coats)-250ml: 1.6m2, 0.7L: 4.5m2, 1.4L: 9m2 ・You are recommended to use the varnish brush to apply. ・Color…Teak ・Content…250ml

  Days to Ship
  Quote
 • Lacquer Spray EA942EM-1

  Lacquer Spray EA942EM-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…White

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lacquer Spray EA942EM-10

  Lacquer Spray EA942EM-10

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…Ivory

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Urethane Spray EA942EM-101

  Urethane Spray EA942EM-101

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -105 and -106) ・Content-320ml ・Paint area (2 coats)-0.9 to 1.4m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Disposal type ・For metal, wood part, plastic, concrete, etc. ・Color…White

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Urethane Spray EA942EM-102

  Urethane Spray EA942EM-102

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -105 and -106) ・Content-320ml ・Paint area (2 coats)-0.9 to 1.4m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Disposal type ・For metal, wood part, plastic, concrete, etc. ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Urethane Spray EA942EM-103

  Urethane Spray EA942EM-103

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -105 and -106) ・Content-320ml ・Paint area (2 coats)-0.9 to 1.4m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Disposal type ・For metal, wood part, plastic, concrete, etc. ・Color…Clear

  Days to Ship
  7 Day(s)
 • Urethane Spray EA942EM-104

  Urethane Spray EA942EM-104

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -105 and -106) ・Content-320ml ・Paint area (2 coats)-0.9 to 1.4m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Disposal type ・For metal, wood part, plastic, concrete, etc. ・Color…Silver

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Urethane Spray EA942EM-105

  Urethane Spray EA942EM-105

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -105 and -106) ・Content-320ml ・Paint area (2 coats)-0.9 to 1.4m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Disposal type ・For metal, wood part, plastic, concrete, etc. ・Color…Matted black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Urethane Spray EA942EM-106

  Urethane Spray EA942EM-106

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (Matte for -105 and -106) ・Content-320ml ・Paint area (2 coats)-0.9 to 1.4m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Disposal type ・For metal, wood part, plastic, concrete, etc. ・Color…Matte clear

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lacquer Spray EA942EM-11

  Lacquer Spray EA942EM-11

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…Brown

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Versatile Primer EA942EM-110

  Versatile Primer EA942EM-110

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-400ml ・Drying time(Touchable by fingers)-20℃:about 30 Minutes winter:about 60 Minutes ・Paint area(1 coat)-approx.2 to 2.5m2 ・By undercoating this product on the base material which has poor adhesibility of paint, the adhesion strength with finish paint is increased. ・Permits top coating of lacquer, water-based, oil-based and various other paints ・Not suitable for PE, foamed polystyrene, wallpaper, etc. ・Apply it twice or more to any highly absorbing material. ・Color…Clear

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lacquer Spray EA942EM-12

  Lacquer Spray EA942EM-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…Green

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lacquer Spray EA942EM-13

  Lacquer Spray EA942EM-13

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…Light green

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lacquer Spray EA942EM-14

  Lacquer Spray EA942EM-14

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…Silver

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lacquer Spray EA942EM-15

  Lacquer Spray EA942EM-15

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…Gold

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lacquer Spray EA942EM-2

  Lacquer Spray EA942EM-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…Gray

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lacquer Spray [OD Color] EA942EM-20

  Lacquer Spray [OD Color] EA942EM-20

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Content-300ml ・Color-OD color ・Drying time (Finger touch)-about 10 minutes

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Enamel Spray EA942EM-21

  Enamel Spray EA942EM-21

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Content-300ml ・Since the applied paint film is very thick, the coverage rate is two times larger than lacquer spray. ・You can get moist and bright finish by just applying on the gate, shutter, shed, furniture and handcrafts. ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Paint area (2 coats)-1.0 to 1.5m2 ・Color…White

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Enamel Spray EA942EM-22

  Enamel Spray EA942EM-22

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Content-300ml ・Since the applied paint film is very thick, the coverage rate is two times larger than lacquer spray. ・You can get moist and bright finish by just applying on the gate, shutter, shed, furniture and handcrafts. ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Paint area (2 coats)-1.0 to 1.5m2 ・Color…Gray

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Enamel Spray EA942EM-23

  Enamel Spray EA942EM-23

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Content-300ml ・Since the applied paint film is very thick, the coverage rate is two times larger than lacquer spray. ・You can get moist and bright finish by just applying on the gate, shutter, shed, furniture and handcrafts. ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Paint area (2 coats)-1.0 to 1.5m2 ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Enamel Spray EA942EM-24

  Enamel Spray EA942EM-24

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Content-300ml ・Since the applied paint film is very thick, the coverage rate is two times larger than lacquer spray. ・You can get moist and bright finish by just applying on the gate, shutter, shed, furniture and handcrafts. ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Paint area (2 coats)-1.0 to 1.5m2 ・Color…Clear

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Enamel Spray EA942EM-25

  Enamel Spray EA942EM-25

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Content-300ml ・Since the applied paint film is very thick, the coverage rate is two times larger than lacquer spray. ・You can get moist and bright finish by just applying on the gate, shutter, shed, furniture and handcrafts. ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Paint area (2 coats)-1.0 to 1.5m2 ・Color…Red

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Enamel Spray EA942EM-26

  Enamel Spray EA942EM-26

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Content-300ml ・Since the applied paint film is very thick, the coverage rate is two times larger than lacquer spray. ・You can get moist and bright finish by just applying on the gate, shutter, shed, furniture and handcrafts. ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Paint area (2 coats)-1.0 to 1.5m2 ・Color…Blue

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Enamel Spray EA942EM-27

  Enamel Spray EA942EM-27

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Content-300ml ・Since the applied paint film is very thick, the coverage rate is two times larger than lacquer spray. ・You can get moist and bright finish by just applying on the gate, shutter, shed, furniture and handcrafts. ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Paint area (2 coats)-1.0 to 1.5m2 ・Color…Sky blue

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Enamel Spray EA942EM-28

  Enamel Spray EA942EM-28

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Content-300ml ・Since the applied paint film is very thick, the coverage rate is two times larger than lacquer spray. ・You can get moist and bright finish by just applying on the gate, shutter, shed, furniture and handcrafts. ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Paint area (2 coats)-1.0 to 1.5m2 ・Color…Yellow

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Enamel Spray EA942EM-29

  Enamel Spray EA942EM-29

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Content-300ml ・Since the applied paint film is very thick, the coverage rate is two times larger than lacquer spray. ・You can get moist and bright finish by just applying on the gate, shutter, shed, furniture and handcrafts. ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Paint area (2 coats)-1.0 to 1.5m2 ・Color…Ivory

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lacquer Spray EA942EM-3

  Lacquer Spray EA942EM-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Enamel Spray EA942EM-31

  Enamel Spray EA942EM-31

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Content-300ml ・Since the applied paint film is very thick, the coverage rate is two times larger than lacquer spray. ・You can get moist and bright finish by just applying on the gate, shutter, shed, furniture and handcrafts. ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Paint area (2 coats)-1.0 to 1.5m2 ・Color…Green

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Enamel Spray [OD Color] EA942EM-33

  Enamel Spray [OD Color] EA942EM-33

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Matte ・Content-300ml ・Color-OD color ・Paint area (1 coat)-2.0 to 3.0m2 ・Drying time (Finger touch)-approx. 10 min.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Enamel Spray [ConstMachine Yellow] EA942EM-34

  Enamel Spray [ConstMachine Yellow] EA942EM-34

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Content-300ml ・Color-ConstMachine yellow ・Paint area (2 coats)-1.0 to 1.5m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 30 minutes, Winter: about 60 minutes ・Since the applied paint film is very thick, the coverage rate is two timeslarger than lacquer spray. ・You can get moist and bright finish by just applying on the gate, shutter, shed, furniture and handcrafts.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Enamel Spray EA942EM-36

  Enamel Spray EA942EM-36

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Matte ・Content-300ml ・Color-OD color ・Paint area (1 coat)-2.0 to 3.0m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 10min, Winter: approx. 20min ・For coating and repair of iron part, wood part, machinery, special vehicle, hobby items, etc.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Enamel Spray EA942EM-37

  Enamel Spray EA942EM-37

  ESCO

  【Product Specifications】 ・30% glossy ・Content-300ml ・Color-OD color ・Paint area (1 coats)-2.0 to 3.0m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 10min, Winter: approx. 20min ・For coating and repair of iron part, wood part, machinery, special vehicle, hobby items, etc.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lacquer Spray EA942EM-3B

  Lacquer Spray EA942EM-3B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…Matted black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lacquer Spray EA942EM-4

  Lacquer Spray EA942EM-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…Clear

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Blackboard Spray EA942EM-41

  Blackboard Spray EA942EM-41

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Wood, For repainting of steel blackboard, notice-board, schedule board and scoreboard. ・Content-300ml ・Finishing surface is easy to write and erase. ・Paint area (2 coats)-0.7 to 1.2m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15minutes,Winter: about 30 minutes ・Color…Green

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Blackboard Spray EA942EM-42

  Blackboard Spray EA942EM-42

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・Wood, For repainting of steel blackboard, notice-board, schedule board and scoreboard. ・Content-300ml ・Finishing surface is easy to write and erase. ・Paint area (2 coats)-0.7 to 1.2m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15minutes,Winter: about 30 minutes ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lacquer Spray EA942EM-5

  Lacquer Spray EA942EM-5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…Red

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lettering Spray EA942EM-51

  Lettering Spray EA942EM-51

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For lettering and marking in works of civil engineering, building, electric, gas and water. ・Content-300ml ・Small letters ・Paint area (1 coat)-1.2 to 1.8m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutesWinter: about 30 minutes ・Can be used upside-down ・Color…White

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lettering Spray EA942EM-52

  Lettering Spray EA942EM-52

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For lettering and marking in works of civil engineering, building, electric, gas and water. ・Content-300ml ・Small letters ・Paint area (1 coat)-1.2 to 1.8m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutesWinter: about 30 minutes ・Color-Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lettering Spray EA942EM-53

  Lettering Spray EA942EM-53

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For lettering and marking in works of civil engineering, building, electric, gas and water. ・Content-300ml ・Small letters ・Paint area (1 coat)-1.2 to 1.8m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutesWinter: about 30 minutes ・Color-Red

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lettering Spray EA942EM-54

  Lettering Spray EA942EM-54

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy ・For lettering and marking in works of civil engineering, building, electric, gas and water. ・Content-300ml ・Small letters ・Paint area (1 coat)-1.2 to 1.8m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: about 15 minutesWinter: about 30 minutes ・Color-Yellow

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lacquer Spray EA942EM-6

  Lacquer Spray EA942EM-6

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…Orange red

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Lacquer Spray EA942EM-7

  Lacquer Spray EA942EM-7

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Glossy (-3B is non-glossy) ・Content-300ml ・Paint area (2 coats)-Approx. 0.6 to 0.9m2 ・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15minWinter: approx. 30min ・Smooth and beautiful finish, just spray over the gate, shutter, fence, shed, furniture, joinery. ・Color…Blue

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Heat resistant spray EA942EM-71

  Heat resistant spray EA942EM-71

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-300ml ・Heat-proof temperature-600℃ ・Spread this to the places where heat resistance is needed, such as a stove, vehicle's muffler, incinerator. ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Heat resistant spray EA942EM-72

  Heat resistant spray EA942EM-72

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Content-300ml ・Heat-proof temperature-600℃ ・Spread this to the places where heat resistance is needed, such as a stove, vehicle's muffler, incinerator. ・Color…Silver

  Days to Ship
  6 Day(s)

Select Image

Close