ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Brushes(Page8)

Days to Ship
 • ALL
 • 1 Day or less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 65 Day(s) or Less
 • Paint Brush EA109L-7

  Paint Brush EA109L-7

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Horse hair ・For general purpose, factory and marine ・Overall length-215 to 245mm ・Dim. (Width)…No.25(about 70mm) ・Hair length…50mm

  Days to Ship
  7 Day(s)
 • Paint Brush EA109LA-21

  Paint Brush EA109LA-21

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Black hair ・For general purpose, factory and marine ・Dim. (Width)-No.16 (45mm) ・Overall length-260mm ・Hair length-65mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Varnish, Oil-Based Brush EA109LA-32

  Varnish, Oil-Based Brush EA109LA-32

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Wool ・Overall length-225mm ・Dim. (Width)…No.3 (10mm) ・Hair length…30mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Varnish, Oil-Based Brush EA109LA-33

  Varnish, Oil-Based Brush EA109LA-33

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Wool ・Overall length-225mm ・Dim. (Width)…No.5 (15mm) ・Hair length…30mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Varnish, Oil-Based Brush EA109LA-34

  Varnish, Oil-Based Brush EA109LA-34

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Wool ・Overall length-225mm ・Dim. (Width)…No.8 (25mm) ・Hair length…35mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • [3 Pcs] Versatile Brush EA109LA-37

  [3 Pcs] Versatile Brush EA109LA-37

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Overall length-215 to 230mm ・For water-based varnish and oil-based ・Mixed wool with special nylon and wool ・Set details-Set of 3 pcs(No.5・15・25)

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • [3 Pcs] Versatile Brush EA109LA-38

  [3 Pcs] Versatile Brush EA109LA-38

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Overall length-215 to 230mm ・For water-based varnish and oil-based ・Mixed wool with special nylon and wool ・Set details-Set of 3 pcs(No.10・20・30)

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Versatile Brush EA109LA-39

  Versatile Brush EA109LA-39

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Overall length-215 to 230mm ・Hair length-30 to 40mm ・Special nylon and sheep hair mixed ・For water-based varnish, oil-based ・Dim. (Width)…No.5 (15mm)

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Versatile Brush EA109LA-40

  Versatile Brush EA109LA-40

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Overall length-215 to 230mm ・Hair length-30 to 40mm ・Special nylon and sheep hair mixed ・For water-based varnish, oil-based ・Dim. (Width)…No.8 (24mm)

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Versatile Brush EA109LA-41

  Versatile Brush EA109LA-41

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Overall length-215 to 230mm ・Hair length-30 to 40mm ・Special nylon and sheep hair mixed ・For water-based varnish, oil-based ・Dim. (Width)…No.10 (30mm)

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Versatile Brush EA109LA-42

  Versatile Brush EA109LA-42

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Overall length-215 to 230mm ・Hair length-30 to 40mm ・Special nylon and sheep hair mixed ・For water-based varnish, oil-based ・Dim. (Width)…No.15 (45mm)

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Versatile Brush EA109LA-43

  Versatile Brush EA109LA-43

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Overall length-215 to 230mm ・Hair length-30 to 40mm ・Special nylon and sheep hair mixed ・For water-based varnish, oil-based ・Dim. (Width)…No.20 (50mm)

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Versatile Brush EA109LA-44

  Versatile Brush EA109LA-44

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Overall length-215 to 230mm ・Hair length-30 to 40mm ・Special nylon and sheep hair mixed ・For water-based varnish, oil-based ・Dim. (Width)…No.25 (60mm)

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Versatile Brush EA109LA-45

  Versatile Brush EA109LA-45

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Overall length-215 to 230mm ・Hair length-30 to 40mm ・Special nylon and sheep hair mixed ・For water-based varnish, oil-based ・Dim. (Width)…No.30 (70mm)

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Thick All-Purpose Brush EA109LA-51

  Thick All-Purpose Brush EA109LA-51

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Special nylon and horse hair mixed ・For water-based varnish, oil-based ・Overall length-225 to 240mm ・Dim. (Width)…No.10 (30mm) ・Hair length…40mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Thick All-Purpose Brush EA109LA-52

  Thick All-Purpose Brush EA109LA-52

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Special nylon and horse hair mixed ・For water-based varnish, oil-based ・Overall length-225 to 240mm ・Dim. (Width)…No.15 (40mm) ・Hair length…40mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Thick All-Purpose Brush EA109LA-53

  Thick All-Purpose Brush EA109LA-53

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Special nylon and horse hair mixed ・For water-based varnish, oil-based ・Overall length-225 to 240mm ・Dim. (Width)…No.20 (50mm) ・Hair length…45mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Thick All-Purpose Brush EA109LA-54

  Thick All-Purpose Brush EA109LA-54

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Special nylon and horse hair mixed ・For water-based varnish, oil-based ・Overall length-225 to 240mm ・Dim. (Width)…No.25 (60mm) ・Hair length…50mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Thick All-Purpose Brush EA109LA-55

  Thick All-Purpose Brush EA109LA-55

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Special nylon and horse hair mixed ・For water-based varnish, oil-based ・Overall length-225 to 240mm ・Dim. (Width)…No.30 (70mm) ・Hair length…50mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • [2 Pcs] Thick All-Purpose Brush EA109LA-57

  [2 Pcs] Thick All-Purpose Brush EA109LA-57

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Mixed wool with special nylon and wool ・Overall length-225 to 240mm ・For water-based varnish and oil-based ・Set details-Set of 2 pcs(No.15・25)

  Days to Ship
  7 Day(s)
 • [3 Pcs] Versatile Brush EA109LA-60

  [3 Pcs] Versatile Brush EA109LA-60

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Nylon hair ・Overall length-210 to 225mm ・Generally used with water type, but can also be used with oil type. ・Set details-Set of 3 pcs(No.10・15・20)

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Versatile Brush EA109LA-61

  Versatile Brush EA109LA-61

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Nylon ・Overall length-210 to 225mm ・Applicable for oil-based as well as water-based. ・Dim. (Width)…No.10 (25mm) ・Hair length…30mm

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Versatile Brush EA109LA-62

  Versatile Brush EA109LA-62

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Nylon ・Overall length-210 to 225mm ・Applicable for oil-based as well as water-based. ・Dim. (Width)…No.15 (35mm) ・Hair length…30mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Versatile Brush EA109LA-63

  Versatile Brush EA109LA-63

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Nylon ・Overall length-210 to 225mm ・Applicable for oil-based as well as water-based. ・Dim. (Width)…No.20 (45mm) ・Hair length…30mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Brush for Water-Based Paint EA109LB-11

  Brush for Water-Based Paint EA109LB-11

  ESCO

  【Product Specifications】 ・White hair ・Sheep hair, Pig bristle mixed ・For paint, factory and marine ・Overall length-230 to 240mm ・Dim. (Width)…No.10 (30mm) ・Hair length…40mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Brush for Water-Based Paint EA109LB-12

  Brush for Water-Based Paint EA109LB-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・White hair ・Sheep hair, Pig bristle mixed ・For paint, factory and marine ・Overall length-230 to 240mm ・Dim. (Width)…No.15 (40mm) ・Hair length…40mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Brush for Water-Based Paint EA109LB-13

  Brush for Water-Based Paint EA109LB-13

  ESCO

  【Product Specifications】 ・White hair ・Sheep hair, Pig bristle mixed ・For paint, factory and marine ・Overall length-230 to 240mm ・Dim. (Width)…No.20 (50mm) ・Hair length…40mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Brush for Water-Based Paint EA109LB-14

  Brush for Water-Based Paint EA109LB-14

  ESCO

  【Product Specifications】 ・White hair ・Sheep hair, Pig bristle mixed ・For paint, factory and marine ・Overall length-230 to 240mm ・Dim. (Width)…No.25 (60mm) ・Hair length…45mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Brush for Water-Based Paint EA109LB-15

  Brush for Water-Based Paint EA109LB-15

  ESCO

  【Product Specifications】 ・White hair ・Sheep hair, Pig bristle mixed ・For paint, factory and marine ・Overall length-230 to 240mm ・Dim. (Width)…No.30 (70mm) ・Hair length…45mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Brush for Water-Based Paint EA109LB-16

  Brush for Water-Based Paint EA109LB-16

  ESCO

  【Product Specifications】 ・White hair ・Sheep hair, Pig bristle mixed ・For paint, factory and marine ・Overall length-230 to 240mm ・Dim. (Width)…No.35 (85mm) ・Hair length…45mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Brush for Water-Based Paint EA109LB-17

  Brush for Water-Based Paint EA109LB-17

  ESCO

  【Product Specifications】 ・White hair ・Sheep hair, Pig bristle mixed ・For paint, factory and marine ・Overall length-230 to 240mm ・Dim. (Width)…No.40 (95mm) ・Hair length…45mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • [4 Pcs] Thin Brush For Water-Based Paint EA109LB-30

  [4 Pcs] Thin Brush For Water-Based Paint EA109LB-30

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Chemical fiber(nylon) ・Overall length-210 to 230mm ・Appropriate for emulsion paint that dries quickly. ・Set details-Set of 4 pcs(No.8・10・15・20)

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Paint Thin Brush EA109LB-31

  Water-Based Paint Thin Brush EA109LB-31

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Chemical fiber(Nylon hair) ・Best for quick-dry emulsion paints ・Overall length-210 to 230mm ・Dim. (Width)…No.8 (24mm) ・Hair length…30mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Paint Thin Brush EA109LB-32

  Water-Based Paint Thin Brush EA109LB-32

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Chemical fiber(Nylon hair) ・Best for quick-dry emulsion paints ・Overall length-210 to 230mm ・Dim. (Width)…No.10 (30mm) ・Hair length…33mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Paint Thin Brush EA109LB-33

  Water-Based Paint Thin Brush EA109LB-33

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Chemical fiber(Nylon hair) ・Best for quick-dry emulsion paints ・Overall length-210 to 230mm ・Dim. (Width)…No.15 (40mm) ・Hair length…33mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Paint Thin Brush EA109LB-34

  Water-Based Paint Thin Brush EA109LB-34

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Chemical fiber(Nylon hair) ・Best for quick-dry emulsion paints ・Overall length-210 to 230mm ・Dim. (Width)…No.20 (50mm) ・Hair length…35mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • [3 Pcs] Brush For Water-Based Paint EA109LB-35

  [3 Pcs] Brush For Water-Based Paint EA109LB-35

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Chemical fiber(nylon) ・Overall length-220 to 230mm ・Appropriate for emulsion paint that dries quickly. ・Set details-Set of 3 pcs(No.10・15・20)

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Paint Medium Thick Brush EA109LB-36

  Water-Based Paint Medium Thick Brush EA109LB-36

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Chemical fiber(Nylon hair) ・Best for quick-dry emulsion paints ・Overall length-220 to 230mm ・Dim. (Width)…No.10 (30mm) ・Hair length…40mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Paint Medium Thick Brush EA109LB-37

  Water-Based Paint Medium Thick Brush EA109LB-37

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Chemical fiber(Nylon hair) ・Best for quick-dry emulsion paints ・Overall length-220 to 230mm ・Dim. (Width)…No.15 (40mm) ・Hair length…40mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Water-Based Paint Medium Thick Brush EA109LB-38

  Water-Based Paint Medium Thick Brush EA109LB-38

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Chemical fiber(Nylon hair) ・Best for quick-dry emulsion paints ・Overall length-220 to 230mm ・Dim. (Width)…No.20 (50mm) ・Hair length…45mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Brush for Water-Based Paint EA109LC-1

  Brush for Water-Based Paint EA109LC-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・White hair ・Sheep hair, Pig bristle mixed ・Overall length-250 to 260mm ・Dim. (Width)…No.10 (70mm) ・Hair length…60mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Brush for Water-Based Paint EA109LC-2

  Brush for Water-Based Paint EA109LC-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・White hair ・Sheep hair, Pig bristle mixed ・Overall length-250 to 260mm ・Dim. (Width)…No.15 (90mm) ・Hair length…60mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Brush for Water-Based Paint EA109LC-3

  Brush for Water-Based Paint EA109LC-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・White hair ・Sheep hair, Pig bristle mixed ・Overall length-250 to 260mm ・Dim. (Width)…No.20 (105mm) ・Hair length…60mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • For lac, Varnish Brush EA109LD-1

  For lac, Varnish Brush EA109LD-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Goat hair ・Overall length-215 to 240mm ・For lacquer and vanish ・Dim. (Width)…No.3 (about 10mm) ・Hair length…24mm

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • [3 Pcs] Brush For Lac, Varnish EA109LD-10

  [3 Pcs] Brush For Lac, Varnish EA109LD-10

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Wool ・Overall length-215 to 245mm ・Set details-Set of 3 pcs(No.10・20・30)

  Days to Ship
  6 Day(s)

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

Brands

Brand

MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close