ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Zip Ties(Page3)

Wire Cable
Days to Ship
 • ALL
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
 • PEEK Zip Tie
  Days to Ship
  21 Day(s)
 • Insulok Conductive Tie

  Insulok Conductive Tie【100 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  Since it includes a conductive material, electrification is reduced. Prevents static electricity and electrification, as well as dirt and dust adhesion to equipment, and also is an effective measure for ESD. A conductive fixture tool is also available. [Features] ▪ Insulock tie standard product. · With conductive material added to polypropylene, the charge can be reduced compared to normal polypropylene or 66 nylon. · There are ESD※ countermeasures for preventing the build-up of the electrostatic charges of static electricity, and the adhesion of dust and dirt.

  Days to Ship
  2 Day(s)
 • Cable tie

  Cable tie【100 Pieces Per Package】

  NITTO KOGYO

  • Volume Discount
  CAD
  2D
  Days to Ship
  7 Day(s)
 • Insulation lock LK tie heat resistant grade

  Insulation lock LK tie heat resistant grade【25-100 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  Suitable for wide range of needs such as telecommunications, electricity, power-related work, construction machinery, motor vehicles, and underground cables. Use at high temperatures (up to 110°C) is supported. [Features] · Large-diameter band for all types of wire bundling in the heavy industry sector. · Wide type with a unity band suitable for use in telecommunications, electricity, power-related work, construction, vehicles, underground cables, etc.

  Days to Ship
  4 Day(s) or more
 • Insulok small Reel Cable Tie head

  Insulok small Reel Cable Tie head【25 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  Large-diameter, zip tie to secure wires to the vertical main cable. Maintains strength properties even after 20 years of outdoor exposure. Use combined with the small reel cable tie straps. [Features] · For strapping down large-diameter and vertical trunk lines. · There is little water absorbency, thus the product is not adversely affected by humidity. · Copper alloy tamps are used in the locking mechanism, so bundling is secure. · The strap is in the shape of a reel, so binding a large-bore pipe is feasible regardless of bind diameter. · The reel width of 7.6 mm makes it suitable for bundling of small diameter wires. · Small head makes workability exceptional. · Possible to smoothly and easily insert the reel into the head. · Slipping during work is reduced as the process is performed on the reel’s surface.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Insulok repeat tie chemical resistance product-weather resistance grade

  Insulok repeat tie chemical resistance product-weather resistance grade【100 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  Detachable, making maintenance easy. Can be retied, making it economical. Made of highly chemical-resistant polypropylene and features weather resistance, so it can be used both indoors and outdoors. [Features] · For use in reusable temporary joints. Repeat tie that features excellent chemical resistance and resistance to UV rays. Use for either indoor or outdoor applications.

  Days to Ship
  2 Day(s)
 • Inline tie
  Days to Ship
  6 Day(s) or more
 • Insulok stud bolt mount tie

  Insulok stud bolt mount tie【100 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  [Features] Used for anchoring by inserting into a stud bolt. Can be removed and re-tied.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Barb tie clamp type
  Days to Ship
  6 Day(s) or more
 • Free tie release type

  Free tie release type【100 Pieces Per Package】

  SGKOGYO

  Attaching and removing is made easy and repeated use is supported. [Features] · Can be repeatedly used and removal is simple for reuse. · Suitable for packaging that protects against dryness, humidity, dust and dirt. · The FF100 is available in four colors, red, blue, yellow, and green, making it possible to differentiate by color. · Can be used as-is with work gloves

  Days to Ship
  5 Day(s)
 • Standard Tie Wide Type

  Standard Tie Wide Type【50 Pieces Per Package】

  SGKOGYO

  This definitive cable tie product line-up includes a variety of colors. [Features] · The increased width makes this product optimal for applications that require strong tightening force. · The tensile strength of the loop is more than 1.5x the level of the standard type (600 N/60 kgf). · Because this product is wider, it protects easily damaged bundled items.

  Days to Ship
  2 Day(s) or more
 • Insulok outside serration tie

  Insulok outside serration tie【100 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  Outward-facing serration (jagged part of the strap surface) during binding results in a structure that does not readily harm the cover of wiring with difficulty. Ideal for wire bundles with soft coatings. [Features] Compared with conventional outer serration ties, the shape better fits wire bundles. Outer serration differs from normal serration and because the serration is outward facing when bound, it does not readily cause damage to the wire covering. Appropriate for binding of halogen free wires with flexible covering.

  Days to Ship
  2 Day(s) or more
 • Barb tie marker type
  Days to Ship
  6 Day(s) or more
 • Bead type

  Bead type【100 Pieces Per Package】

  KSS

  Taiwan KSS Inc. is the world’s top level of wiring accessories manufacturer. Beaded type bundling band that can be removed, which can be tightened by hand and can easily and reliably be bundled, and freely detached. [Features] · Beaded type which can be removed. · Can be tightened by hand and can easily and reliably be bundled, and freely detached

  • Volume Discount
  Days to Ship
  2 Day(s)
 • Power Supply Cord Tie Type

  Power Supply Cord Tie Type【100 Pieces Per Package】

  KSS

  Taiwan KSS Inc. is the world’s top level of wiring accessories manufacturer. Bundling band that is the best for bundling power cord and such, made of soft polyethylene. [Features] · Best for bundling power cord and such. · Bundling band for easily bundling power cords for instruments and computer peripherals, and consumer electronics products and such. · Easy and simple to remove after bundling and re-bundling is also easy. · It is made of soft polyethylene, and does not damage the cord

  • Volume Discount
  Days to Ship
  2 Day(s)
 • Insulok flat head tie

  Insulok flat head tie【100 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  After binding, the head part of the tie also becomes a loop making it suitable for binding in narrow spaces. In addition, because the serration faces outside during binding, no damage is caused to the wire coverings. [Features] For binding of soft covered wires. After binding, the head part of the tie also becomes a loop making it suitable for binding in narrow spaces.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Insulok mounting tie weather resistance grade

  Insulok mounting tie weather resistance grade【50-100 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  A tie featuring a standard tie on the base and a screw tightened fixed whole on the head. Can be fixed firmly to a panel and chassis. Can be used outside. [Features] · Used when fixing wiring to a chassis, panel, wall, etc. ▪ An integrated zip-tie with a standard MS zip-tie base which has fixed holes for screws

  Days to Ship
  Same day or more

  “Same day” is available to ship or deliver STOCK Items on same day. Please check cut off time and how to request here.

 • Standard Contour-Ty
  Days to Ship
  6 Day(s) or more
 • Insult speedy tie

  Insult speedy tie【25 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  By raising and lowering the red lever which is on the tie head, it is possible to mount and remove and use repeatedly. The yellow band and the red lever have exceptional visibility. [Features] Can be freely mounted and removed using the red lever in the head portion. Excellent visibility by combining the yellow strap and the red lever. Excellent workability, and can be operated by anyone. · The strap is long, so binding a large-bore pipe is feasible regardless of bind diameter.

  Days to Ship
  2 Day(s)
 • Weatherproof Grade Offset Insulok Bushing Mounting Tie (Wings Included)

  Weatherproof Grade Offset Insulok Bushing Mounting Tie (Wings Included)【100 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  With wing. Weatherproof product that can be used outdoors. [Features] · Use the wire while attached to the chassis, panel, wall, etc. · Offset type, with wings. ・Support wings spread out and fix the surface of the mounting panel in place, providing stability after the panel is installed. ▪ Push-mount tie, with wings. · Can be securely fixed in the installation hole.

  Days to Ship
  2 Day(s) or more
 • Insulok button head tie heat resistant group

  Insulok button head tie heat resistant group【50 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  Band used for chassis mounting which consists of a head part and strap part. With buffer material sandwiched between the cover binding material and the head, this device is ideal when placing and bundling wires some distance from a panel. [Features] · Used when fixing wiring to a chassis, panel, wall, etc. Band used for chassis mounting which consists of a head part and strap part. With buffer material sandwiched between the cover binding material and the head, this device is ideal when placing and bundling wires some distance from a panel. Because there is serration (a jagged surface) on both sides for the strap part, the part that meets the strap is engaged with a high degree of tensile strength (700N). Can control the length of the strap until locking of the head, but the strap will not loosen if the head is pushed down until a click is heard. (possible to re-remove of the head lock)

  Days to Ship
  26 Day(s) or more
 • Insulok chemical resistant grade repeat ties

  Insulok chemical resistant grade repeat ties【100 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  Detachable for easy maintenance. Can be retied, saving money. Made from polypropylene for excellent chemical resistance. [Features] - For use in reusable temporary joints. - Repeat ties made from polypropylene for excellent chemical resistance. - For bundling wires that require maintenance, inspections, and rebundling.

  Days to Ship
  2 Day(s)
 • Insulok Diameter Fixing Release Push Mount Tie

  Insulok Diameter Fixing Release Push Mount Tie【100 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  When the chassis, panel, and wall need to be fixed. [Features] · The support wing section will expand, and can be fixed to the panel, ensuring long-term support after the wall is fixed. · The product is compliant with the home appliance recycling law, and after it has been plugged into the panel, it can be easily pulled out. · Because it comes with a stopper to prevent it from becoming too tight, a uniform diameter is possible regardless of who is installing it. · The product has also been devised so that it will fit using the material available. · Two sizes are available and the products are color-coded to prevent misuse.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • This offset Insulok push-mounting tie includes wings and is available in heat resistant and weatherproof grades.

  This offset Insulok push-mounting tie includes wings and is available in heat resistant and weatherproof grades.【100 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  Type with wings. Can be used in high temperatures and outdoor environments. [Features] · Use to attach wires to chassis, panels, walls, etc. · Offset type, with wings. · The support wings are spread out and secured to the installed panel surface. · High stability after securing. · A push-mount tie with wings. · Can be securely fixed in the installation hole.

  Days to Ship
  2 Day(s)
 • Insulok rail tie

  Insulok rail tie【100 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  Type which is used by striking a pin before binding and fixing the tie itself to a cabinet and chassis. Supports free movement after binding in the same manner as with repeat tie and supports rebinding. [Features] · Used to fix wiring to a chassis, panel, wall, etc. Type which is used by striking a pin before binding and fixing the tie itself to a cabinet and chassis. Supports free movement after binding in the same manner as with repeat tie and supports rebinding.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Insulok Reel Cable Tie head

  Insulok Reel Cable Tie head【25 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  Binding band for tying large-diameter / vertical trunk cabling. Strength properties retained even after 20 years of outdoor exposure. Combine with Reel Cable Tie strap [Features] · For tying large-diameter / vertical trunk cabling. · Minimal water absorbency ensures that there are no effects due to humidity. · Copper alloy tamps are used for the locking mechanism, so bundling is firm. · The strap is in the shape of a reel, so binding a large-bore pipe is feasible regardless of bind diameter.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Ladder style cable tie
  Days to Ship
  21 Day(s) or more
 • Halar zip ties
  Days to Ship
  31 Day(s)
 • Insulok mounting ties heat resistant grade

  Insulok mounting ties heat resistant grade【100 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  A tie that has a hole made in the head portion for stopping the screw, based on the standard tie. Can be fixed firmly to panel and chassis. Usable in high-temperature environments up to 110ºC.

  Days to Ship
  Same day or more

  “Same day” is available to ship or deliver STOCK Items on same day. Please check cut off time and how to request here.

 • Insulok Reel Cable Tie strap 66 Nylon

  Insulok Reel Cable Tie strap 66 Nylon

  HELLERMANNTYTON

  Perfect for areas outdoors that are not subject to ultraviolet rays. · Copper alloy tamps are used in the locking mechanism, so bundling is firm. Please use in conjunction with the Reel Cable Tie head. [Features] · For strapping down large-diameter and vertical trunk lines. · Cable tie standard grade. · Suitable for indoors or areas not irradiated with ultraviolet light. · Since the relay is 100 m long, it can be cut to any length for all kinds of applications. As for weather-resistant grades, the design that incorporates curves for the reel and head can prevent physical changes arising from the edges

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Insulok mounting tie heat resistance/weather resistance grade

  Insulok mounting tie heat resistance/weather resistance grade【100 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  A tie that has a hole in the head portion for inserting a screw, based on the standard tie. Can be fixed firmly to panels and chassis. Can be used outside in temperature environments up to 110℃. [Features] · Use to attach wires to chassis, panels, walls, etc. · Integrated zip-tie with a standard MS zip-tie base, with fixed holes for screws.

  Days to Ship
  2 Day(s)
 • This offset Insulok push-mounting tie includes wings and is available in heat resistant grades

  This offset Insulok push-mounting tie includes wings and is available in heat resistant grades【100 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  Type with wing. The support wing section will spread, and fixed to the panel to be installed, allowing security after it is fixed. Usable in high-temperature environments (up to 110ºC).

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Insulok push mount tie onset wing

  Insulok push mount tie onset wing【100 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  · Offset type, with wings. · Support wings are spread out and secured to the installed panel surface. It is possible to secure the wire right above the mounting hole when inserting and securing the panel/chassis to the hole. [Features] · Used for fix-mounting to a chassis, panel, wall, etc. · Offset type, with wings. · Support wings are spread out and secured to the installed panel surface. ▪ Push-mount tie with wings. When inserting and securing the panel/chassis to the hole, it is possible to secure the wire right above the mounting hole. Because the serration after binding is outward facing, it well-suited to wire binding using a flexible covering.

  Days to Ship
  6 Day(s) or more
 • DK solar band 11 Nylon binding band (weather resistant)

  DK solar band 11 Nylon binding band (weather resistant)【10-1,000 Pieces Per Package】

  DENKA

  [Features] Ideal for solar panel construction. Suitable for arranging and fixing cables on solar panel mounts. Can fix cables securely for long periods, even on solar panel mounts exposed to the rain and wind. Resists corrosive substances. Thanks to the properties of 11 Nylon, the product is resistant to corrosive substances such as zinc chloride, calcium chloride, and sodium chloride. Suitable for coastal regions or marshes subject to the effects of salt, and even for mega solar systems in snowy regions where snow melting agents or anti-freezing agents are used.

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • Insulok push mount tie offset wing flame retardant grade

  Insulok push mount tie offset wing flame retardant grade【100 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  Type with wings (wings). · Support wings are spread out and secured to the installed panel surface. · Therefore, stability can be obtained after fix-mounting. Flame retardant. [Features] · Used when fixing wiring to a chassis, panel, wall, etc. · Offset type, with wings. · Support wings are spread out and secured to the installed panel surface. · Therefore, stability can be obtained after fix-mounting. ▪ Push-mount tie with wings. · Can be securely fixed to an installation hole.

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Insulok cable wrap weatherproof (upgraded)

  Insulok cable wrap weatherproof (upgraded)【50 Pieces Per Package】

  HELLERMANNTYTON

  [Features] · Enables strong binding which confers superior vibration resistance. · Cable wrap is a strong binding system with superior vibration resistance that uses our original extension lock system. Can be used either indoors or outdoors. · Also features excellent heat resistance, chemical resistance, and self-extinguishing properties. · Suitable for use in the automobile, vehicle, ship, and electronics industries.

  Days to Ship
  6 Day(s) or more

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

 • Band Diameter(mm)

  • 1.0 to 16
  • 1.0 to 17
  • 1.0 to 20
  • 1.0 to 22
  • 1.0 to 23
  • 1.0 to 25
  • 1.0 to 27
  • 1.0 to 32
  • 1.0 to 34
  • 1.0 to 36
  • 1.5 to 105
  • 1.5 to 19
  • 1.5 to 22
  • 1.5 to 26
  • 1.5 to 32
  • 1.5 to 35
  • 1.5 to 36
  • 1.5 to 37
  • 1.5 to 38
  • 1.5 to 44
  • 1.5 to 45
  • 1.5 to 48
  • 1.5 to 50
  • 1.5 to 55
  • 1.5 to 65
  • 1.5 to 75
  • 1.5 to 80
  • 1.5 to 95
  • 1.6 to 110
  • 1.6 to 20
  • 1.6 to 35
  • 1.6 to 40
  • 1.6 to 66
  • 1.6-20
  • 2.0 to 27
  • 2.0 to 32
  • 2.0 to 47
  • 2.0 to 54
  • 2.0 to 60
  • 2.0 to 70
  • 2.5 to 105
  • 2.5 to 18
  • 2.5 to 32
  • 2.5 to 50
  • 2.5 to 70
  • 2.5 to 72
  • 2.5 to 75
  • 3.0 to 100
  • 3.0 to 105
  • 3.0 to 22
  • 3.0 to 25
  • 3.0 to 30
  • 3.0 to 36
  • 3.0 to 85
  • 4 to 16
  • 4 to 35
  • 4.0 to 145
  • 5-35
  • 5-45
  • 5-60
  • 5.0 to 102
  • 5.0 to 105
  • 5.0 to 20
  • 5.0 to 22
  • 5.0 to 225
  • 5.0 to 32
  • 5.0 to 38
  • 5.0 to 45
  • 5.0 to 50
  • 5.0 to 55
  • 5.0 to 65
  • 5.0 to 66
  • 5.0 to 70
  • 5.0 to 75
  • 5.0 to 82
  • 5.0 to 95
  • 5–35
  • 5–60
  • 6 to 22
  • 6 to 37
  • 6.0 to 120
  • 7 to 40
  • 7 to 80
  • 7.0 to 23
  • 7.0 to 37
  • 8 to 50
  • 8 to 56
  • 8.0 to 245
  • 9 to 40
  • 9.5
  • 10 to 158
  • 10 to 317
  • 10 to 3184
  • 10.0 to 150
  • 10.0 to 43
  • 10.0 to 44
  • 10.0 to 59
  • 10.0 to 68
  • 14–65
  • 15
  • 15 to 130
  • 15.0 to 130
  • 15.0 to 87
  • 15–105
  • 15–40
  • 16
  • 17
  • 18
  • 18.0 to 105
  • 19
  • 19.0 to 100
  • 20
  • 20–60
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 25 to 62
  • 25 to 92
  • 26
  • 27 to 44
  • 30
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 38
  • 39
  • 40
  • 40–200
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 55
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 70
  • 74
  • 75
  • 76
  • 78
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 85
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 93
  • 95
  • 98
  • 98.4
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 107
  • 110
  • 114
  • 115
  • 116
  • 118
  • 123
  • 125
  • 127
  • 130
  • 132
  • 135
  • 139
  • 140
  • 143
  • 145
  • 146
  • 150
  • 152
  • 152 to 330
  • 152 to 405
  • 155
  • 160
  • 178
  • 180
  • 185
  • 203
  • 203.2
  • 215
  • 220
  • 222
  • 223
  • 228
  • 229
  • 235
  • 239
  • 245
  • 254
  • 262
  • 280
  • 295
  • 299
  • 300
  • 305
  • 318
  • 330
  • 355
  • 365
  • 381
  • 409
  • 495
 • Overall Length(mm)

  • 71
  • 75
  • 79
  • 80
  • 82
  • 95
  • 96
  • 99
  • 100
  • 100.5
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 109
  • 109.5
  • 110
  • 111
  • 115
  • 117
  • 119
  • 120
  • 122
  • 125
  • 127
  • 130
  • 132
  • 133.5
  • 135
  • 138
  • 140
  • 142
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 160
  • 162
  • 165
  • 165.5
  • 167
  • 168
  • 170
  • 171
  • 173
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 180
  • 180.5
  • 182
  • 186
  • 187
  • 188
  • 190
  • 193
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 210
  • 211
  • 213
  • 215
  • 216
  • 220
  • 221
  • 225
  • 226
  • 229
  • 235
  • 240
  • 245
  • 246
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 255
  • 257
  • 264
  • 265
  • 270
  • 271
  • 274
  • 275
  • 279
  • 280
  • 281
  • 287
  • 290
  • 292
  • 295
  • 296
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 305
  • 310
  • 315
  • 318
  • 320
  • 330
  • 335
  • 338
  • 340
  • 343
  • 345
  • 350
  • 355
  • 356
  • 358
  • 360
  • 361
  • 362
  • 363
  • 364
  • 367
  • 368
  • 370
  • 371
  • 373
  • 375
  • 376
  • 378
  • 380
  • 381
  • 382
  • 383
  • 384
  • 385
  • 387
  • 389
  • 390
  • 394
  • 395
  • 396
  • 398
  • 430
  • 432
  • 445
  • 450
  • 457
  • 460
  • 471
  • 475
  • 490
  • 500
  • 503
  • 508
  • 510
  • 511
  • 520
  • 521
  • 528
  • 530
  • 531
  • 538
  • 540
  • 541
  • 550
  • 554
  • 556
  • 564
  • 568
  • 620
  • 627
  • 635
  • 650
  • 680
  • 681
  • 686
  • 699
  • 701
  • 719
  • 750
  • 752
  • 760
  • 775
  • 776
  • 777
  • 780
  • 820
  • 830
  • 838
  • 840
  • 869
  • 871
  • 920
  • 1000
  • 1014
  • 1019
  • 1020
  • 1050
  • 1095
  • 1100
  • 1219
  • 1220
  • 1325
  • 1330
  • 1346
  • 1600
  • 5000
  • 6100
  • 10000
  • 10600
  • 15200
 • Width(mm)

  • 1
  • 1.6
  • 1.8
  • 1.9
  • 2
  • 2.2
  • 2.3
  • 2.4
  • 2.5
  • 2.6
  • 2.8
  • 3
  • 3.3
  • 3.4
  • 3.5
  • 3.6
  • 3.7
  • 3.8
  • 3.9
  • 4
  • 4.3
  • 4.4
  • 4.5
  • 4.6
  • 4.7
  • 4.8
  • 4.9
  • 5
  • 5.3
  • 5.6
  • 5.7
  • 6
  • 6.4
  • 6.5
  • 7
  • 7.2
  • 7.4
  • 7.5
  • 7.6
  • 7.8
  • 7.9
  • 8
  • 8.3
  • 8.4
  • 8.7
  • 8.8
  • 8.9
  • 9
  • 9.7
  • 9.8
  • 10
  • 12
  • 12.3
  • 12.5
  • 12.7
  • 13
  • 13.3
  • 14.2
  • 15
  • 19.1
  • 20
  • 21.3
  • 21.6
  • 24.6
  • 24.8
  • 29.1
  • 46.3
 • Material

 • Color

 • Environment resistance

 • Flame retardant grade (main raw materials)

 • Special Function/Application

 • Representative Standard

Brands

Brand

MISUMI's own Brand-Name Product Business
 • C-Value
MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close