ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Power Cables(Page5)

Wire Cable
Days to Ship
 • ALL
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 12 Day(s) or Less
 • 13 Day(s) or Less
 • 17 Day(s) or Less
 • Parallel Vinyl Cord EA940AJ-38

  Parallel Vinyl Cord EA940AJ-38

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Stranded wire ・Capacity…15A 125V(2.0mm2 x 2 cores) ・Length…20m ・Color…White

  Days to Ship
  7 Day(s)
 • Parallel Vinyl Cord EA940AJ-39

  Parallel Vinyl Cord EA940AJ-39

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Stranded wire ・Capacity…15A 125V(2.0mm2 x 2 cores) ・Length…50m ・Color…White

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Parallel Vinyl Cord EA940AJ-4

  Parallel Vinyl Cord EA940AJ-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Stranded wire ・Capacity…7A 125V(0.75mm2 x 2 cores) ・Length…50m ・Color…Gray

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Parallel Vinyl Cord EA940AJ-41

  Parallel Vinyl Cord EA940AJ-41

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Stranded wire ・Capacity…15A 125V(2.0mm2 x 2 cores) ・Length…5m ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Parallel Vinyl Cord EA940AJ-42

  Parallel Vinyl Cord EA940AJ-42

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Stranded wire ・Capacity…15A 125V(2.0mm2 x 2 cores) ・Length…10m ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Parallel Vinyl Cord EA940AJ-43

  Parallel Vinyl Cord EA940AJ-43

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Stranded wire ・Capacity…15A 125V(2.0mm2 x 2 cores) ・Length…20m ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Parallel Vinyl Cord EA940AJ-44

  Parallel Vinyl Cord EA940AJ-44

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Stranded wire ・Capacity…15A 125V(2.0mm2 x 2 cores) ・Length…50m ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Parallel Vinyl Cord EA940AJ-6

  Parallel Vinyl Cord EA940AJ-6

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Stranded wire ・Capacity…7A 125V(0.75mm2 x 2 cores) ・Length…5m ・Color…White

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Parallel Vinyl Cord EA940AJ-7

  Parallel Vinyl Cord EA940AJ-7

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Stranded wire ・Capacity…7A 125V(0.75mm2 x 2 cores) ・Length…10m ・Color…White

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Parallel Vinyl Cord EA940AJ-8

  Parallel Vinyl Cord EA940AJ-8

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Stranded wire ・Capacity…7A 125V(0.75mm2 x 2 cores) ・Length…20m ・Color…White

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Parallel Vinyl Cord EA940AJ-9

  Parallel Vinyl Cord EA940AJ-9

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Stranded wire ・Capacity…7A 125V(0.75mm2 x 2 cores) ・Length…50m ・Color…White

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oval vinyl cord EA940AK-12

  Oval vinyl cord EA940AK-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…7A 125V(0.75mm2 x 2 cores) ・Length…10m ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oval vinyl cord EA940AK-13

  Oval vinyl cord EA940AK-13

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…7A 125V(0.75mm2 x 2 cores) ・Length…20m ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oval vinyl cord EA940AK-14

  Oval vinyl cord EA940AK-14

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…7A 125V(0.75mm2 x 2 cores) ・Length…50m ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oval vinyl cord EA940AK-17

  Oval vinyl cord EA940AK-17

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…12A 125V(1.25mm2 x 2 cores) ・Length…10m ・Color…Gray

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oval vinyl cord EA940AK-18

  Oval vinyl cord EA940AK-18

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…12A 125V(1.25mm2 x 2 cores) ・Length…20m ・Color…Gray

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oval vinyl cord EA940AK-19

  Oval vinyl cord EA940AK-19

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…12A 125V(1.25mm2 x 2 cores) ・Length…50m ・Color…Gray

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oval vinyl cord EA940AK-2

  Oval vinyl cord EA940AK-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…7A 125V(0.75mm2 x 2 cores) ・Length…10m ・Color…Gray

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oval vinyl cord EA940AK-22

  Oval vinyl cord EA940AK-22

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…12A 125V(1.25mm2 x 2 cores) ・Length…10m ・Color…White

  Days to Ship
  7 Day(s)
 • Oval vinyl cord EA940AK-23

  Oval vinyl cord EA940AK-23

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…12A 125V(1.25mm2 x 2 cores) ・Length…20m ・Color…White

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oval vinyl cord EA940AK-24

  Oval vinyl cord EA940AK-24

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…12A 125V(1.25mm2 x 2 cores) ・Length…50m ・Color…White

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oval vinyl cord EA940AK-26

  Oval vinyl cord EA940AK-26

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…12A 125V(1.25mm2 x 2 cores) ・Length…5m ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oval vinyl cord EA940AK-27

  Oval vinyl cord EA940AK-27

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…12A 125V(1.25mm2 x 2 cores) ・Length…10m ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oval vinyl cord EA940AK-28

  Oval vinyl cord EA940AK-28

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…12A 125V(1.25mm2 x 2 cores) ・Length…20m ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oval vinyl cord EA940AK-29

  Oval vinyl cord EA940AK-29

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…12A 125V(1.25mm2 x 2 cores) ・Length…50m ・Color…Black

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oval vinyl cord EA940AK-3

  Oval vinyl cord EA940AK-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…7A 125V(0.75mm2 x 2 cores) ・Length…20m ・Color…Gray

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oval vinyl cord EA940AK-4

  Oval vinyl cord EA940AK-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…7A 125V(0.75mm2 x 2 cores) ・Length…50m ・Color…Gray

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oval vinyl cord EA940AK-7

  Oval vinyl cord EA940AK-7

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…7A 125V(0.75mm2 x 2 cores) ・Length…10m ・Color…White

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oval vinyl cord EA940AK-8

  Oval vinyl cord EA940AK-8

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…7A 125V(0.75mm2 x 2 cores) ・Length…20m ・Color…White

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Oval vinyl cord EA940AK-9

  Oval vinyl cord EA940AK-9

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Capacity…7A 125V(0.75mm2 x 2 cores) ・Length…50m ・Color…White

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl Cab tire Cable EA940AM-10

  Vinyl Cab tire Cable EA940AM-10

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rated capacity-39A 600V (8.0mm2 x 4 cores) ・Length…10m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl Cab tire Cable EA940AM-15

  Vinyl Cab tire Cable EA940AM-15

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rated capacity-39A 600V (8.0mm2 x 4 cores) ・Length…15m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl Cab tire Cable EA940AM-20

  Vinyl Cab tire Cable EA940AM-20

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rated capacity-39A 600V (8.0mm2 x 4 cores) ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl Cab tire Cable EA940AM-5

  Vinyl Cab tire Cable EA940AM-5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Rated capacity-39A 600V (8.0mm2 x 4 cores) ・Length…5m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • IV Ground Cable EA940AS-1

  IV Ground Cable EA940AS-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Dia.-1.6mm ・Rating-20A ・For low-pressure indoor use (600VAC or lower) ・IV cable ・Excellent in durability, shock resistance, and wear resistance ・Length…5m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • IV Ground Cable EA940AS-10

  IV Ground Cable EA940AS-10

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Dia.-1.6mm ・Rating-20A ・For low-pressure indoor use (600VAC or lower) ・IV cable ・Excellent in durability, shock resistance, and wear resistance ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • IV Ground Cable EA940AS-11

  IV Ground Cable EA940AS-11

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Color-Green ・Heat-proof-60℃ ・Rated capacity…12A 600V(1.25mm2 x single core) ・Length…5m ・Specification…Stranded

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • IV Ground Cable EA940AS-12

  IV Ground Cable EA940AS-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Color-Green ・Heat-proof-60℃ ・Rated capacity…12A 600V(1.25mm2 x single core) ・Length…10m ・Specification…Stranded

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • IV Ground Cable EA940AS-13

  IV Ground Cable EA940AS-13

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Color-Green ・Heat-proof-60℃ ・Rated capacity…12A 600V(1.25mm2 x single core) ・Length…20m ・Specification…Stranded

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • IV Ground Cable EA940AS-15

  IV Ground Cable EA940AS-15

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Color-Green ・Heat-proof-60℃ ・Rated capacity…15A 600V(1.6mm x single core) ・Length…5m ・Specification…Solid wire

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • IV Ground Cable EA940AS-16

  IV Ground Cable EA940AS-16

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Color-Green ・Heat-proof-60℃ ・Rated capacity…15A 600V(1.6mm x single core) ・Length…10m ・Specification…Solid wire

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • IV Ground Cable EA940AS-17

  IV Ground Cable EA940AS-17

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Color-Green ・Heat-proof-60℃ ・Rated capacity…15A 600V(1.6mm x single core) ・Length…20m ・Specification…Solid wire

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • IV Wire(Stranded Wire) EA940AT-1

  IV Wire(Stranded Wire) EA940AT-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copper, Coated:vinyl ・Rated temperature-60℃ ・Nominal cross-section-1.25mm2 ・Length-20m ・Color-Red

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • IV Wire(Stranded Wire) EA940AT-101

  IV Wire(Stranded Wire) EA940AT-101

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copper, Coated:vinyl ・Rated temperature-60℃ ・Nominal cross-section-3.5mm2 ・Length-100m ・Color-Red

  Days to Ship
  7 Day(s)
 • IV Wire(Stranded Wire) EA940AT-102

  IV Wire(Stranded Wire) EA940AT-102

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copper, Coated:vinyl ・Rated temperature-60℃ ・Nominal cross-section-3.5mm2 ・Length-100m ・Color-White

  Days to Ship
  Quote

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

Brands

Brand

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close