ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Insulation Wires for Electric / Electronic / Communication Equipment(Page5)

Wire Cable
Days to Ship
 • ALL
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 22 Day(s) or Less
 • 32 Day(s) or Less
 • 52 Day(s) or Less
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-353

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-353

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(3.5mm2 x 1 core) ・Color…Blue ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-354

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-354

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(3.5mm2 x 1 core) ・Color…Black ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-355

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-355

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(3.5mm2 x 1 core) ・Color…Yellow ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-356

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-356

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(3.5mm2 x 1 core) ・Color…Green ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-71

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-71

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Red ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-71A

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-71A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Red ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-71B

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-71B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Red ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-72

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-72

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…White ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-72A

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-72A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…White ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-72B

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-72B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…White ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-73

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-73

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Blue ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-73A

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-73A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Blue ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-73B

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-73B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Blue ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-74

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-74

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Black ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-74A

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-74A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Black ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-74B

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-74B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Black ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-75

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-75

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Yellow ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-75A

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-75A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Yellow ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-75B

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-75B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Yellow ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-76

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-76

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Green ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-76A

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-76A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Green ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-76B

  Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-76B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…600V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Green ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • CE-362 Power Supply Cable

  CE-362 Power Supply Cable

  KURAMO

  Fixed Type CE, UL, E, CCC standard Cable Application/Application ■ Wiring to Internal and External Electrical Equipment Wiring to Internal and External Electrical Equipment ■ Wiring in Oil Environments Wiring in Oil Environments ■ Wiring to Locations Requiring Noise Resistance (Shielded Type: CE-362SB) Wiring to Locations Requiring Noise Resistance (Shielded Type: CE-362SB) Features ■ Global-Standard Cables Designed to CE & CCC (2.5 mm2 or Less) & UL/cUL & E ( 0.75-4 mm2) & TR-CU Global-Standard Cables Designed to CE & CCC (2.5 mm2 or Less) & UL/ cUL & E (0.75-4 mm2) & TR-CU ■ Noise Resistance (Shielded Type: CE-362SB) Noise Resistance (Shielded Type: CE-362SB) ■ Low Transfer Impedance (250m Ω /m or Less at 30MHz) (Shielded Type: CE-362SB) Low Transfer Impedance (250m Ω /m or Less at 30MHz) (Shielded Type: CE-362SB) ■ Oil Resistance, heat Resistance (105°C), and Flexibility Oil Resistance, Heat resistance (105°C), and Flexible Temperature Range ■ Fixed: -30 to 90°C* * If you use it at temperature less than 0°C, you should be careful of shocks, flexure, vibration and so on.  If you use it at temperature less than 0°C, you should be careful about shocks,  flexure, vibration and so on. Bending Radius ■ Fixed: Recommended 4 Times or More the Cable Diameter Fixed: 4 times or More the Cable Diameter RoHS Directive ■ Conformity

  Days to Ship
  7 Day(s) or more
 • CE-362SB Power Supply Cable

  CE-362SB Power Supply Cable

  KURAMO

  Fixed type cable which achieves a CE, UL, E, CCC standard Utility/Use ■ Wiring to the inside and the outside of the electrical equipment Wiring to internal and external electrical equipment ■ Wiring exposed to oily environments Wiring in oily environment ■ Wiring to locations which require noise resistance (shielded type: CE-362SB) Wiring to the portion which requires noise resistance (Shielded type: CE-362SB) Features ■ Global-standard cables designed to CE&CCC (2.5 mm2 or less) &UL/cUL &E (0.75-4 mm2) &TR-CU Global-standard cables designed to CE&CCC (2.5 mm2 or less) &UL/cUL &E (0.75-4 mm2) &TR-CU ■ Noise resistance (Shielded type: CE-362SB) Noise resistance (Shielded type: CE-362SB) ■ Low transfer impedance (250m Ω /m or less at 30MHz)(Shielded type: CE-362SB) Low transfer impedance (250m Ω /m or less at 30MHz)(Shielded type: CE-362SB) ■ Oil resistance, heat resistance (105°C), flexibility Oil resistance, heat resistance (105°C), flexible Temperature range ■ Fixed: -30 to 90°C * * If you use it at a temperature of less than 0℃ , you should be careful about shocks, flexure, vibration and so on.  If you use it at a temperature of less than 0℃ , you should be careful about shocks,  flexure, vibration and so on. Bending radius ■ Fixed: recommended 4 times or more of the cable diameter Fixed: 4 times or more of the cable diameter RoHS Directive ■ Conformity

  Days to Ship
  7 Day(s)
 • CE-531XX Power Supply Cable

  CE-531XX Power Supply Cable

  KURAMO

  Earthquake Resistant CE, UL, E, CCC Standard Cable Application/Application ■ Wiring to Internal and External Electrical Equipment Wiring to Internal and External Electrical Equipment ■ Wiring in Oil Environments Wiring in Oil Environments ■ Wiring to Locations Requiring Noise Resistance (Shielded Type: CE-531XXSB) Wiring to Locations Requiring Noise Resistance (Shielded Type: CE-531XXSB) Features ■ Global-Standard Cables Designed to CE & CCC (2.5 mm2 or Less) & UL/cUL & E ( 0.75-4 mm2) & TR-CU Global-Standard Cables designed to CE & CCC (2.5 mm2 or Less) & UL/cUL & E (0.75-4 mm2) & TR-CU ■ Noise Resistance (Shielded Type: CE-531XXSB) Noise Resistance (Shielded Type: CE-531XXSB) ■ Low Transfer Impedance (250m Ω /m or Less at 30MHz) (Shielded Type: CE-531XXSB) Low Transfer Impedance (250m Ω /m or Less at 30MHz) (Shielded Type: CE-531XXSB) ■ Oil Resistance, Heat Resistance (105°C), Flexible, and Movable Oil Resistance, Heat resistance (105°C) Flexible, and Movable ■ Fine Conductor Fine Conductor Temperature Range ■ Fixed: -30 to 90°C* * If you use it at temperature less than 0°C, you should be careful of shocks, flexure, vibration and so on.  If you use it at temperature less than 0°C, you should be careful about shocks,  flexure, vibration and so on. Bending Radius ■ Fixed: Recommended 4 Times or More the Cable Diameter Fixed: 4 Times or More the Cable Diameter RoHS Directive ■ Conformity

  Days to Ship
  7 Day(s)
 • CE-531XXSB Power Supply Cable

  CE-531XXSB Power Supply Cable

  KURAMO

  Earthquake resistant cable achieving CE, UL, E, CCC ratings Applications ■ Internal and external wiring of electrical equipment ■ Wiring in oily environments ■ Wiring where noise resistance is required (Shielding designation: CE-531XXSB) Features ■ Global-standard cables designed to CE & CCC (2.5 mm² or less), &UL・cUL &E (0.75-4 mm²), and TR-CU ■ Noise resistance (Shielded type: CE-531XXSB) ■ Low transfer impedance (250 mΩ/m or less at 30 MHz) (Shielded type: CE-531XXSB) ■ Oil resistant, heat resistant (105 °C), flexible, earthquake resistant, suitable for dynamic use ■ Fine wire conductors Temperature range ■ Static: -30 to 90 °C * * For use below 0 °C, care should be taken to avoid excessive shock, flexing, vibration and so on. Bending radius ■ Static: At least 4 times the cable diameter is recommended RoHS ■ Conforms to RoHS

  Days to Ship
  7 Day(s) or more

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

Brands

Brand

MISUMI's own Brand-Name Product Business
 • C-Value
MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close