ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Insulation Wires for Electric/Electronic/Communication Equipment(Page3)

Wire Cable
Days to Ship
 • ALL
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 22 Day(s) or Less
 • 32 Day(s) or Less
 • 52 Day(s) or Less
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-121B

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-121B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(1.25mm2 x 1 core) ・Color…Red ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-122

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-122

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(1.25mm2 x 1 core) ・Color…White ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-122A

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-122A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(1.25mm2 x 1 core) ・Color…White ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-122B

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-122B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(1.25mm2 x 1 core) ・Color…White ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-123

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-123

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(1.25mm2 x 1 core) ・Color…Blue ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-123A

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-123A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(1.25mm2 x 1 core) ・Color…Blue ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-123B

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-123B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(1.25mm2 x 1 core) ・Color…Blue ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-124

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-124

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(1.25mm2 x 1 core) ・Color…Black ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-124A

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-124A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(1.25mm2 x 1 core) ・Color…Black ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-124B

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-124B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(1.25mm2 x 1 core) ・Color…Black ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-125

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-125

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(1.25mm2 x 1 core) ・Color…Yellow ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-125A

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-125A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(1.25mm2 x 1 core) ・Color…Yellow ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-125B

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-125B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(1.25mm2 x 1 core) ・Color…Yellow ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-126

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-126

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(1.25mm2 x 1 core) ・Color…Green ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-126A

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-126A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(1.25mm2 x 1 core) ・Color…Green ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-126B

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-126B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(1.25mm2 x 1 core) ・Color…Green ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-51

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-51

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.5mm2 x 1 core) ・Color…Red ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-51A

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-51A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.5mm2 x 1 core) ・Color…Red ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-51B

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-51B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.5mm2 x 1 core) ・Color…Red ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-52

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-52

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.5mm2 x 1 core) ・Color…White ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-52A

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-52A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.5mm2 x 1 core) ・Color…White ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-52B

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-52B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.5mm2 x 1 core) ・Color…White ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-53

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-53

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.5mm2 x 1 core) ・Color…Blue ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-53A

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-53A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.5mm2 x 1 core) ・Color…Blue ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-53B

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-53B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.5mm2 x 1 core) ・Color…Blue ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-54

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-54

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.5mm2 x 1 core) ・Color…Black ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-54A

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-54A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.5mm2 x 1 core) ・Color…Black ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-54B

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-54B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.5mm2 x 1 core) ・Color…Black ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-55

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-55

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.5mm2 x 1 core) ・Color…Yellow ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-55A

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-55A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.5mm2 x 1 core) ・Color…Yellow ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-55B

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-55B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.5mm2 x 1 core) ・Color…Yellow ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-56

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-56

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.5mm2 x 1 core) ・Color…Green ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-56A

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-56A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.5mm2 x 1 core) ・Color…Green ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-56B

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-56B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.5mm2 x 1 core) ・Color…Green ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-71

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-71

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Red ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-71A

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-71A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Red ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-71B

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-71B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Red ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-72

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-72

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…White ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-72A

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-72A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…White ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-72B

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-72B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…White ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-73

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-73

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Blue ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-73A

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-73A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Blue ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-73B

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-73B

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Blue ・Length…100m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-74

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-74

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Black ・Length…20m

  Days to Ship
  6 Day(s)
 • Vinyl cord (VSF) EA940AM-74A

  Vinyl cord (VSF) EA940AM-74A

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Wire: copperSheath: vinyl ・Stranded wire ・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability ・Rated temperature-60℃ ・Capacity…300V(0.75mm2 x 1 core) ・Color…Black ・Length…50m

  Days to Ship
  6 Day(s)

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

Brands

Brand

MISUMI's own Brand-Name Product Business
 • C-Value
MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close