ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Fans(Page3)

Days to Ship
 • ALL
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 12 Day(s) or Less

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

 • Type

 • Size

 • Thickness

 • Input Voltage

 • Sensor output

 • Properties

 • Representative Standard

 • Maximum Air Flow (AC Input Voltage, when 50 Hz)(m3/min)

  • 0.14
  • 0.14(AC220V, AC230V)
  • 0.16
  • 0.16(AC220V, AC230V)
  • 0.2
  • 0.21(AC100V)
  • 0.22(AC200V), 0.23(AC230V)
  • 0.27
  • 0.28
  • 0.28(AC220V, AC230V)
  • 0.30(AC220V), 0.32(AC230V)
  • 0.32
  • 0.33
  • 0.33(AC220V), 0.34(AC230V)
  • 0.33(AC220V, AC230V)
  • 0.34
  • 0.35
  • 0.357
  • 0.368
  • 0.37
  • 0.37(AC220V, AC230V)
  • 0.4
  • 0.40(AC220V, AC230V)
  • 0.43
  • 0.44
  • 0.44(AC100V)
  • 0.44(AC220V), 0.47(AC230V)
  • 0.45
  • 0.47
  • 0.476
  • 0.49(AC200V), 0.5(AC230V)
  • 0.5
  • 0.512
  • 0.55
  • 0.55(AC220V, AC230V)
  • 0.57
  • 0.6
  • 0.615
  • 0.617
  • 0.63
  • 0.7
  • 0.7(AC220V, AC230V)
  • 0.70(AC220V), 0.71(AC230V)
  • 0.71
  • 0.75
  • 0.75(AC220V), 0.76(AC230V)
  • 0.76
  • 0.8
  • 0.8(AC220V, AC230V)
  • 0.807
  • 0.84
  • 0.85
  • 0.9
  • 0.9(AC220V, AC230V)
  • 0.95
  • 1
  • 1.08
  • 1.08(AC220V, AC230V)
  • 1.1
  • 1.18(AC220V), 1.21(AC230V)
  • 1.2
  • 1.2–2.3
  • 1.21
  • 1.3
  • 1.4
  • 1.4(AC220V, AC230V)
  • 1.45
  • 1.5
  • 1.5(AC220V, AC230V)
  • 1.501
  • 1.55
  • 1.6
  • 1.6(AC100V)
  • 1.6(AC200, 230V)
  • 1.6(AC200V)
  • 1.68
  • 1.7
  • 1.7(AC220V, AC230V)
  • 1.72
  • 1.8
  • 1.85(AC220V), 1.9(AC230V)
  • 1.9
  • 1.9(AC220V, AC230V)
  • 1.92
  • 1.95
  • 2
  • 2.1
  • 2.1(AC220V, AC230V)
  • 2.15
  • 2.2
  • 2.2(AC220V), 2.3(AC230V)
  • 2.22
  • 2.243
  • 2.3
  • 2.3(AC100V)
  • 2.3(AC200V), 2.4(AC230V)
  • 2.3(AC220V, AC230V)
  • 2.35
  • 2.4
  • 2.4(AC220V), 2.5(AC230V)
  • 2.5
  • 2.591
  • 2.6
  • 2.6(AC220V, AC230V)
  • 2.639
  • 2.7
  • 2.8
  • 2.9
  • 2.9(AC220V, AC230V)
  • 3.4
  • 3.4(AC200V), 3.6(AC230V)
  • 3.9 to 11.0
  • 3.9 to 11.0 (AC200 V), 5.0 to 11.0 (AC230 V)
  • 4.4(AC100V)
  • 4.4(AC200V)
  • 4.4(AC200V), 4.5(AC230V)
  • 4.5
  • 4.8
  • 5
  • 5.1
  • 5.3
  • 6
  • 6.0(AC200V), 6.2(AC230V)
  • 6.2
  • 6.6(AC100V)
  • 6.6(AC200V)
  • 6.8(AC100V)
  • 6.8(AC200V)
  • 6.9
  • 7.2
  • 7.7(AC200V), 8.0(AC230V)
  • 8.0(AC100V)
  • 8.0(AC200V)
  • 11
  • 13.2
  • 14
  • 21
  • 25.5
 • Maximum Air Flow (AC Input Voltage, when 60Hz)(m3/min)

  • 0.17
  • 0.17(AC230V)
  • 0.2
  • 0.20(AC230V)
  • 0.24(AC100V), 0.25(AC110, 115V)
  • 0.26
  • 0.27(AC200, 220, 230V)
  • 0.33
  • 0.34
  • 0.34(AC230V)
  • 0.36(AC100V), 0.45(AC110V), 0.49(AC115V)
  • 0.4
  • 0.40(AC230V)
  • 0.41
  • 0.41(AC230V)
  • 0.43
  • 0.433
  • 0.442
  • 0.45
  • 0.49
  • 0.49(AC230V)
  • 0.5
  • 0.5(AC200V), 0.55(AC220, 230V)
  • 0.52
  • 0.52(AC230V)
  • 0.53
  • 0.55
  • 0.6
  • 0.61
  • 0.61(AC230V)
  • 0.626
  • 0.63
  • 0.65
  • 0.68
  • 0.694
  • 0.7
  • 0.714
  • 0.76
  • 0.8
  • 0.8 to 2.6
  • 0.8(AC230V)
  • 0.80(AC230V)
  • 0.83
  • 0.83(AC230V)
  • 0.9
  • 0.9(AC230V)
  • 0.958
  • 0.98
  • 1
  • 1.0(AC230V)
  • 1.05
  • 1.1
  • 1.2
  • 1.25
  • 1.25(AC230V)
  • 1.3
  • 1.37
  • 1.37(AC230V)
  • 1.4
  • 1.484
  • 1.5
  • 1.6
  • 1.6(AC230V)
  • 1.7
  • 1.719
  • 1.75
  • 1.8
  • 1.8(AC100, 110, 115V)
  • 1.8(AC200, 220, 230V)
  • 1.8(AC230V)
  • 1.9
  • 1.92
  • 1.98
  • 2
  • 2.1
  • 2.1(AC230V)
  • 2.2
  • 2.2(AC230V)
  • 2.22
  • 2.26
  • 2.3
  • 2.35
  • 2.359
  • 2.4
  • 2.4(AC230V)
  • 2.5
  • 2.6(AC100, 110, 115V)
  • 2.6(AC200V), 2.7(AC220, 230V)
  • 2.681
  • 2.7
  • 2.7(AC230V)
  • 2.772
  • 2.8 to 12.0 (AC 100 V), 4.0 to 12.8 (AC 118 V)
  • 2.8 to 12.0 (AC200 V), 4.0 to 12.8 (AC230 V)
  • 2.9
  • 3
  • 3.1
  • 3.1(AC230V)
  • 3.2
  • 3.3
  • 3.3(AC230V)
  • 3.7(AC100V), 4.0(AC110V), 4.1(AC115V)
  • 3.7(AC200V), 4.0(AC220V), 4.1(AC230V)
  • 4.6(AC200V), 5.0(AC220V, AC230V)
  • 4.9(AC200V), 5.1(AC220V), 5.2(AC230V)
  • 5.0(AC200V), 5.1(AC220V), 5.2(AC230V)
  • 5.1(AC100, 110, 115V)
  • 5.7
  • 5.8
  • 6
  • 6.2(AC100V), 6.6(AC110V), 6.8(AC115V)
  • 6.2(AC200V), 6.6(AC220V), 6.8(AC230V)
  • 6.3
  • 6.4
  • 7.3
  • 7.7(AC100V), 7.8(AC110V), 8.0(AC115V)
  • 7.7(AC200V), 8.0(AC230V)
  • 7.9(AC100V), 8.3(AC110V, AC115V)
  • 7.9(AC200V), 8.3(AC230V)
  • 8.1
  • 8.4(AC200V), 8.7(AC220V), 8.9(AC230V)
  • 8.5
  • 9.0(AC100, 110, 115V)
  • 9.0(AC200, 230V)
  • 12.5
  • 12.8
  • 13.4
  • 15.5
  • 24
  • 24.0(AC200V), 25.0(AC220V, AC230V)
  • 29.4
 • Maximum air flow (DC input voltage)(m3/min)

  • 0.001
  • 0.015
  • 0.038
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.13
  • 0.136
  • 0.15
  • 0.16
  • 0.164
  • 0.18
  • 0.183
  • 0.195
  • 0.2
  • 0.205
  • 0.21
  • 0.22
  • 0.225
  • 0.233
  • 0.244
  • 0.25
  • 0.255
  • 0.26
  • 0.27
  • 0.28
  • 0.29
  • 0.3
  • 0.31
  • 0.32
  • 0.33
  • 0.34
  • 0.35
  • 0.36
  • 0.37
  • 0.375
  • 0.38
  • 0.4
  • 0.42
  • 0.43
  • 0.44
  • 0.45
  • 0.46
  • 0.47
  • 0.48
  • 0.49
  • 0.5
  • 0.52
  • 0.53
  • 0.54
  • 0.55
  • 0.56
  • 0.561
  • 0.57
  • 0.58
  • 0.59
  • 0.6
  • 0.61
  • 0.62
  • 0.63
  • 0.65
  • 0.66
  • 0.67
  • 0.68
  • 0.69
  • 0.7
  • 0.72
  • 0.73
  • 0.76
  • 0.77
  • 0.78
  • 0.8
  • 0.83
  • 0.84
  • 0.85
  • 0.86
  • 0.87
  • 0.88
  • 0.9
  • 0.91
  • 0.92
  • 0.93
  • 0.94
  • 0.95
  • 1
  • 1.01
  • 1.027
  • 1.03
  • 1.04
  • 1.05
  • 1.06
  • 1.07
  • 1.1
  • 1.15
  • 1.17
  • 1.18
  • 1.2
  • 1.21 to 0.36
  • 1.232
  • 1.24
  • 1.26
  • 1.3
  • 1.34
  • 1.36
  • 1.38
  • 1.4
  • 1.45
  • 1.5
  • 1.52
  • 1.56
  • 1.563
  • 1.59
  • 1.6
  • 1.61
  • 1.62
  • 1.65
  • 1.66
  • 1.67
  • 1.69
  • 1.7
  • 1.72
  • 1.75
  • 1.76
  • 1.77
  • 1.8
  • 1.84
  • 1.85
  • 1.93
  • 1.95
  • 1.98
  • 2
  • 2.03
  • 2.1
  • 2.12
  • 2.12 to 0.50
  • 2.15
  • 2.2
  • 2.20 to 0.65
  • 2.25
  • 2.26
  • 2.27
  • 2.28
  • 2.29
  • 2.37
  • 2.45
  • 2.5
  • 2.54
  • 2.55
  • 2.56
  • 2.6
  • 2.7
  • 2.8
  • 2.83
  • 2.84
  • 2.9
  • 2.958
  • 3
  • 3.05
  • 3.1
  • 3.25
  • 3.3
  • 3.34
  • 3.4
  • 3.68
  • 3.7
  • 3.8
  • 3.83
  • 3.88
  • 3.9
  • 3.97
  • 4
  • 4.2
  • 4.35
  • 4.37
  • 4.5
  • 4.53
  • 4.6
  • 4.81
  • 4.83
  • 5.05
  • 5.1
  • 5.2
  • 5.35
  • 5.66
  • 5.8
  • 5.9
  • 6
  • 6.35
  • 6.39
  • 6.4
  • 6.8
  • 7.35
  • 8
  • 8.1
  • 8.2
  • 8.5
  • 8.54
  • 9
  • 9.9
  • 10.45
  • 11
  • 11.32
  • 11.6
  • 14
  • 14.7
 • Volume (AC input voltage, 50 Hz)(dB)

  • 17.6
  • 17.7
  • 18.5
  • 18.8
  • 21.2
  • 22.6
  • 24
  • 26
  • 28
  • 29
  • 30
  • 30.9
  • 31
  • 31(AC220V), 32(AC230V)
  • 32
  • 32.8
  • 33
  • 33(AC100V)
  • 33(AC200, 230V)
  • 33(AC220V), 34(AC230V)
  • 33.5
  • 34
  • 35
  • 36
  • 36(AC220V), 37(AC230V)
  • 36(AC220V, AC230V)
  • 37
  • 37(AC100V)
  • 37(AC220V), 38(AC230V)
  • 37(AC220V, AC230V)
  • 38
  • 38(AC200V), 39(AC230V)
  • 38(AC220V), 39(AC230V)
  • 38(AC220V, AC230V)
  • 39
  • 39.2
  • 40
  • 40(AC220V, AC230V)
  • 40.2
  • 42
  • 42(AC220V), 43(AC230V)
  • 42(AC220V, AC230V)
  • 43
  • 44
  • 44(AC220V), 45(AC230V)
  • 44(AC220V, AC230V)
  • 45
  • 45(AC220V), 46(AC230V)
  • 45(AC220V, AC230V)
  • 46
  • 46 to 56
  • 46 to 56 (AC200 V), 49 to 56 (AC230 V)
  • 46(AC220V), 47(AC230V)
  • 47
  • 47 to 59
  • 47(AC220V, AC230V)
  • 48
  • 48(AC220V, AC230V)
  • 49
  • 49(AC220V, AC230V)
  • 51
  • 51(AC220V, AC230V)
  • 52
  • 55
  • 55(AC100V)
  • 55(AC200, 230V)
  • 55(AC200V)
  • 56
  • 56(AC100V)
  • 56(AC200V)
  • 58
  • 58(AC100V)
  • 58(AC200V)
  • 58(AC200V), 60(AC230V)
  • 60
  • 60(AC100V)
  • 60(AC200V), 61(AC230V)
  • 61(AC200, 230V)
  • 64
  • 67
  • 67(AC100V)
  • 67(AC200, 230V)
  • 67(AC200V)
  • 68
  • 71
  • 75(AC200, 230V)
  • 76(AC100V)
  • 76(AC200V)
 • Volume (AC input voltage, 60Hz)(dB)

  • 18.5
  • 18.8
  • 19.9
  • 20.4
  • 24
  • 26
  • 27
  • 28
  • 28.3
  • 29
  • 29.6
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 33(AC100V), 38(AC110V), 40(AC115V)
  • 34
  • 34.6
  • 35
  • 36
  • 37
  • 37 to 62
  • 37(AC100V), 38(AC110, 115V)
  • 37(AC100V), 38(AC110V, AC115V)
  • 38
  • 38(AC200, 220, 230V)
  • 39
  • 39(AC200V), 42(AC220V), 43(AC230V)
  • 39.3
  • 40
  • 40 to 60 (AC 100 V), 44 to 61 (AC 115 V)
  • 40 to 60 (AC200 V), 44 to 61 (AC230 V)
  • 40(AC230V)
  • 41
  • 41(AC230V)
  • 41.1
  • 42
  • 43
  • 44
  • 44(AC230V)
  • 45
  • 45(AC230V)
  • 46
  • 46(AC230V)
  • 47
  • 48
  • 48(AC230V)
  • 49
  • 49(AC200V), 51(AC220V, AC230V)
  • 49(AC230V)
  • 50
  • 50(AC230V)
  • 51
  • 51(AC230V)
  • 52
  • 52(AC100V), 53(AC110V, AC115V)
  • 52(AC200V), 53(AC220V, AC230V)
  • 52(AC200V), 53(AC230V)
  • 52(AC230V)
  • 53
  • 53(AC220V), 54(AC230V)
  • 53(AC230V)
  • 54
  • 54(AC230V)
  • 55(AC230V)
  • 56
  • 58
  • 58(AC100V), 59(AC110, 115V)
  • 58(AC200V), 59(AC220, 230V)
  • 60
  • 60(AC100V), 61(AC110V, AC115V)
  • 60(AC100V), 62(AC110V), 63(AC115V)
  • 60(AC100V, AC110V), 61(AC115V)
  • 60(AC200V), 61(AC220V, AC230V)
  • 60(AC200V), 61(AC230V)
  • 60(AC200V), 62(AC220V), 63(AC230V)
  • 61(AC100V), 62(AC110V, AC115V)
  • 61(AC200V), 62(AC230V)
  • 62
  • 62(AC200V, AC220V), 63(AC230V)
  • 63(AC100V), 64(AC110, 115V)
  • 63(AC100V), 64(AC110V, AC115V)
  • 63(AC200V), 64(AC220V, AC230V)
  • 64(AC200V), 65(AC220, 230V)
  • 68
  • 69(AC200V), 71(AC220, 230V)
  • 70
  • 70(AC200V), 71(AC220, 230V)
  • 71(AC100, 110V), 72(AC115V)
  • 74
  • 76(AC200V), 77(AC220, 230V)
  • 80(AC100, 110, 115V)
  • 80(AC200, 230V)
 • Volume (DC input voltage)(dB)

  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 28.29
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 32.11
  • 32.5
  • 33
  • 34
  • 34.13
  • 35
  • 35.73
  • 36
  • 37
  • 37.85
  • 38
  • 39
  • 39.83
  • 40
  • 41
  • 41.5
  • 42
  • 42.5
  • 43
  • 43 to 14
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 49 to 18
  • 50
  • 51
  • 52
  • 52 to 18
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 57.5
  • 58
  • 58.5
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 68
  • 70
  • 71
  • 73
  • 74
 • Maximum Static Pressure (AC Input Voltage, 50 Hz)(Pa)

  • 8.8~14.7
   • 8.8
   • 11.5
   • 11.8
   • 12.2
   • 12.5
   • 13.5
   • 13.7
   • 14.7
  • 16.3~29.4
   • 16.3
   • 17.6
   • 17.7
   • 19.5
   • 19.6
   • 19.6 to 186
   • 19.6 to 186 (AC200 V), 36.3 to 196 (AC230 V)
   • 20
   • 21.2
   • 21.6
   • 23.5
   • 23.7
   • 24
   • 24(AC220V, AC230V)
   • 24.5
   • 25
   • 25.4
   • 27.5
   • 28(AC220V), 31(AC230V)
   • 29
   • 29.4
  • 31~44.1
   • 31
   • 31.4
   • 32
   • 33
   • 33(AC220V, AC230V)
   • 34
   • 34(AC220V), 35(AC230V)
   • 34(AC220V), 37(AC230V)
   • 34.3
   • 34.4
   • 35
   • 35(AC220V), 37(AC230V)
   • 36.7
   • 37
   • 37(AC100V)
   • 38(AC200V), 40(AC230V)
   • 38(AC220V), 40(AC230V)
   • 39
   • 39(AC220V), 41(AC230V)
   • 39.2
   • 40
   • 40(AC220V), 41(AC230V)
   • 40(AC220V), 42(AC230V)
   • 41
   • 41(AC220V, AC230V)
   • 41.1
   • 41.2
   • 42
   • 42(AC220V), 45(AC230V)
   • 42(AC220V),43(AC230V)
   • 42.1
   • 43
   • 43(AC220V), 45(AC230V)
   • 43(AC220V),45(AC230V)
   • 43.1
   • 43.2
   • 44
   • 44.1
  • 45~59
   • 45
   • 46(AC220V), 47(AC230V)
   • 47
   • 47.3
   • 48
   • 49
   • 49(AC220V), 51(AC230V)
   • 51
   • 51(AC220V), 53(AC230V)
   • 51(AC220V), 54(AC230V)
   • 51.3
   • 52
   • 52(AC220V), 59(AC230V)
   • 52.7
   • 53
   • 53(AC100V)
   • 54
   • 55(AC220V), 56(AC230V)
   • 55.9
   • 56
   • 56(AC200, 230V)
   • 56(AC220V), 58(AC230V)
   • 57.9
   • 58
   • 59(AC220V), 60(AC230V)
  • 60~74
   • 60
   • 63.7
   • 63.8
   • 64.7
   • 66.6
   • 67
   • 74
  • 74(AC200V), 78(AC230V)
  • 74(AC220V, AC230V)
  • 75~88
   • 75
   • 77
   • 80
   • 81
   • 86
   • 88
  • 88(AC200V), 92(AC230V)
  • 90~104
   • 90
   • 91
   • 92
   • 93.1
   • 94
   • 104
  • 118
  • 127~127.5
   • 127
   • 127.5
  • 140~147
   • 140(AC100V)
   • 140(AC200V)
   • 147
  • 152~157
   • 152(AC100V)
   • 152(AC200V)
   • 152(AC200V), 157(AC230V)
   • 156.8
   • 156.9
   • 157
  • 178 to 206
  • 196~206
   • 196
   • 206(AC100V)
  • 206(AC200, 230V)
  • 210~221
   • 210(AC100V)
   • 210(AC200V)
   • 210(AC220V), 221(AC230V)
   • 221
  • 290~290
   • 290
  • 290~290
   • 290(AC200V), 310(AC220V), 320(AC230V)
  • 309~314
   • 309(AC100V)
   • 310(AC200V), 320(AC220V)
   • 314(AC200, 230V)
  • 314(AC200V)
  • 320
  • 420
  • 480~490
   • 480
   • 490(AC100V)
  • 490(AC200, 230V)
  • 490(AC200V)
 • Maximum Static Pressure (AC Input Voltage, 60Hz)(Pa)

  • 8.8
  • 11.8 to 196 (AC 100 V), 23.5 to 255 (AC 115 V)
  • 11.8 to 196 (AC200 V), 23.5 to 255 (AC230 V)
  • 13.7
  • 15.7
  • 16.2
  • 16.3
  • 17.6
  • 17.7
  • 17.9
  • 18.6
  • 20.8
  • 22.6
  • 23.3
  • 23.5
  • 26.4
  • 26.5
  • 27
  • 27.5
  • 28.4
  • 29
  • 31
  • 31.4
  • 32
  • 32.1
  • 33
  • 33(AC230V)
  • 33.3
  • 34
  • 34.1
  • 34.3
  • 35.3
  • 35.8
  • 37.3
  • 38.3
  • 39
  • 40
  • 40(AC230V)
  • 40.2
  • 41
  • 41(AC230V)
  • 41.2
  • 42
  • 42(AC230V)
  • 42.2
  • 43
  • 43(AC230V)
  • 44
  • 44(AC230V)
  • 44.1
  • 45
  • 45(AC230V)
  • 46
  • 46(AC230V)
  • 47
  • 47(AC230V)
  • 48
  • 49
  • 49.1
  • 51.9
  • 52
  • 53(AC100V), 55(AC110, 115V)
  • 53.9
  • 55
  • 55(AC230V)
  • 56
  • 56(AC230V)
  • 57
  • 57(AC230V)
  • 58
  • 58(AC200V), 60(AC220, 230V)
  • 58.8
  • 59
  • 60.8
  • 60.9
  • 61
  • 61(AC230V)
  • 63
  • 63(AC230V)
  • 63.7
  • 64
  • 64(AC230V)
  • 65.7
  • 67.8
  • 68.6
  • 68.7
  • 70.7
  • 76(AC100V), 77(AC110V), 79(AC115V)
  • 76.4
  • 79
  • 80
  • 80.4
  • 81
  • 81(AC200V), 107(AC220V), 109(AC230V)
  • 82
  • 83(AC200, 220, 230V)
  • 85
  • 85(AC230V)
  • 88
  • 90
  • 92
  • 100
  • 103(AC100V), 106(AC110V, AC115V)
  • 103(AC200V), 106(AC220V, AC230V)
  • 107
  • 123
  • 127(AC100V), 132(AC110V, AC115V)
  • 127(AC200V), 132(AC220V, AC230V)
  • 157
  • 163.8
  • 166.6
  • 180(AC100V), 200(AC110V, AC115V)
  • 180(AC200V), 200(AC230V)
  • 186(AC100V), 255(AC110V), 265(AC115V)
  • 186(AC200V), 265(AC230V)
  • 196
  • 210(AC220V), 226(AC230V)
  • 215.7
  • 215.8
  • 221(AC100V), 226(AC110, 115V)
  • 221(AC200V), 226(AC220, 230V)
  • 245
  • 250(AC100V), 270(AC110V), 290(AC115V)
  • 250(AC200V), 290(AC230V)
  • 257 to 292
  • 265
  • 284(AC100, 110, 115V)
  • 304(AC200, 220, 230V)
  • 320(AC100V), 340(AC110V), 360(AC115V)
  • 320(AC200V), 360(AC220V, AC230V)
  • 360(AC200V), 390(AC220V), 410(AC230V)
  • 441(AC100, 110, 115V)
  • 451(AC200, 220, 230V)
  • 470
  • 525
  • 600
  • 686(AC100, 110, 115V)
  • 686(AC200, 220, 230V)
  • 686(AC200, 230V)
 • Maximum static pressure (DC input voltage)(Pa)

  • 6.86
  • 11.7
  • 12.3
  • 12.6
  • 13.1
  • 13.4
  • 14.7
  • 14.9
  • 15
  • 16
  • 16.67
  • 16.7
  • 17.6
  • 18
  • 18.1
  • 18.5
  • 18.6
  • 18.8
  • 19.6
  • 19.7
  • 20
  • 20.6
  • 21.4
  • 21.6
  • 22
  • 22.5
  • 22.6
  • 22.7
  • 23.5
  • 24
  • 25.5
  • 26.5
  • 27
  • 27.5
  • 28.4
  • 29
  • 29.3
  • 29.4
  • 30
  • 31
  • 31.4
  • 31.8
  • 31.9
  • 32
  • 32.2
  • 32.3
  • 33
  • 33.9
  • 34
  • 34.3
  • 35.3
  • 35.5
  • 35.8
  • 36.3
  • 37
  • 38
  • 38.2
  • 39
  • 39.2
  • 39.6
  • 40
  • 40.1
  • 40.2
  • 41
  • 41.1
  • 41.16
  • 41.2
  • 42
  • 42.14
  • 43
  • 43.1
  • 44
  • 44.2
  • 45
  • 45.1
  • 45.2
  • 46
  • 47
  • 48
  • 48.4
  • 49
  • 49.6
  • 50
  • 50.9
  • 51
  • 52
  • 52.9
  • 53
  • 53.9
  • 54
  • 54.2
  • 55.6
  • 56
  • 56.1
  • 56.8
  • 58
  • 58.7
  • 58.8
  • 60.6
  • 62.8
  • 63
  • 64
  • 64.2
  • 64.7
  • 65.7
  • 66
  • 66.5
  • 66.6
  • 67.6
  • 67.62
  • 69
  • 69.6
  • 69.7
  • 70
  • 70.4
  • 70.5
  • 71
  • 71.1
  • 73
  • 73.5
  • 75.5
  • 77
  • 80
  • 80.3
  • 80.4
  • 81
  • 83
  • 86
  • 87.3
  • 88.4
  • 90
  • 91.1
  • 92
  • 92.1
  • 93.4
  • 94
  • 95
  • 97
  • 98
  • 98.5
  • 99.3
  • 100
  • 102.9
  • 105
  • 105 to 9.4
  • 106
  • 109.8
  • 110
  • 112
  • 114
  • 115
  • 117.6
  • 120
  • 120.8
  • 124
  • 125
  • 130
  • 132
  • 135
  • 137
  • 137.2
  • 143
  • 146
  • 150
  • 151.9
  • 153.8
  • 155
  • 156
  • 156.8
  • 169
  • 171
  • 173
  • 173 to 10.3
  • 175.4
  • 179
  • 182
  • 191
  • 192
  • 196
  • 200
  • 205.8
  • 206
  • 210
  • 211
  • 216
  • 220
  • 224
  • 224 to 20.2
  • 230
  • 240
  • 243
  • 255
  • 258
  • 260
  • 275
  • 287.1
  • 294
  • 300
  • 301
  • 308
  • 310
  • 313.6
  • 315
  • 330
  • 340
  • 343
  • 347
  • 360
  • 370
  • 372
  • 375
  • 380
  • 385
  • 390
  • 395
  • 400
  • 410
  • 415
  • 430
  • 435
  • 440
  • 450
  • 460
  • 480
  • 490
  • 496
  • 500
  • 520
  • 525
  • 535
  • 540
  • 550
  • 560
  • 570
  • 600
  • 617
  • 630
  • 640
  • 650
  • 675
  • 690
  • 700
  • 708
  • 751
  • 760
  • 770
  • 820
  • 885
  • 1250
  • 1280

Brands

Brand

MISUMI's own Brand-Name Product Business
 • C-Value
MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close