ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Switch Boxes(Page2)

Days to Ship
 • ALL
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
 • 15 Day(s) or Less
 • Exposed Switch Box [for 2 Switches] (2-Side Outlets) EA940CS-16

  Exposed Switch Box [for 2 Switches] (2-Side Outlets) EA940CS-16

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Steel ・For 2 switches, straight 2-side outlets ・Nominal…E25 ・Dim. (mm)…164 x 120 x 50

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Exposed Switch Box [for 2 Switches] (2-Side Outlets) EA940CS-17

  Exposed Switch Box [for 2 Switches] (2-Side Outlets) EA940CS-17

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Steel ・For 2 switches, straight 2-side outlets ・Nominal…E31 ・Dim. (mm)…164 x 120 x 50

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Panel Box EA940CS-191

  Panel Box EA940CS-191

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Perfect for installing additional switch boxes on plaster boards and wooden boards to which wood screws cannot be attached, including partition walls ・The sliding claws secure the box. ・The whole bottom surface can be cut out with nippers, etc. ・Applicable wall thickness-2 to 25mm (Minimum space required behind wall: 37mm) ・Switch…For 1 pc ・Dim. (mm)…60 x 98 x 35

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Panel Box EA940CS-192

  Panel Box EA940CS-192

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Perfect for installing additional switch boxes on plaster boards and wooden boards to which wood screws cannot be attached, including partition walls ・The sliding claws secure the box. ・The whole bottom surface can be cut out with nippers, etc. ・Applicable wall thickness-2 to 25mm (Minimum space required behind wall: 37mm) ・Switch…For 2 pcs ・Dim. (mm)…108 x 98 x 35

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Panel Box EA940CS-193

  Panel Box EA940CS-193

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Perfect for installing additional switch boxes on plaster boards and wooden boards to which wood screws cannot be attached, including partition walls ・The sliding claws secure the box. ・The whole bottom surface can be cut out with nippers, etc. ・Applicable wall thickness-2 to 25mm (Minimum space required behind wall: 37mm) ・Switch…For 2 pcs ・Separator…Included ・Dim. (mm)…108 x 98 x 35

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Panel Box EA940CS-194

  Panel Box EA940CS-194

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Perfect for installing additional switch boxes on plaster boards and wooden boards to which wood screws cannot be attached, including partition walls ・The sliding claws secure the box. ・The whole bottom surface can be cut out with nippers, etc. ・Applicable wall thickness-2 to 25mm (Minimum space required behind wall: 37mm) ・Switch…For 3 pcs ・Separator…Included ・Dim. (mm)…154 x 98 x 35

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Panel Box EA940CS-195

  Panel Box EA940CS-195

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Perfect for installing additional switch boxes on plaster boards and wooden boards to which wood screws cannot be attached, including partition walls ・The sliding claws secure the box. ・The whole bottom surface can be cut out with nippers, etc. ・Applicable wall thickness-2 to 25mm (Minimum space required behind wall: 37mm) ・Switch…For 4 pcs ・Separator…Included ・Dim. (mm)…200 x 98 x 35

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Exposed Switch Box EA940CS-2

  Exposed Switch Box EA940CS-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Steel ・For 1 switch, 1-side outlet ・Nominal…E25 ・Dim. (mm)…119 x 74 x 50

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Exposed Switch Box [for 2 Switches] (1-Side Outlet) EA940CS-3

  Exposed Switch Box [for 2 Switches] (1-Side Outlet) EA940CS-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Steel ・For 2 switches, 1-side outlet ・Nominal…E19 ・Dim. (mm)…144 x 120 x 40

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Exposed Switch Box [for 2 Switches] (1-Side Outlet) EA940CS-4

  Exposed Switch Box [for 2 Switches] (1-Side Outlet) EA940CS-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Steel ・For 2 switches, 1-side outlet ・Nominal…E25 ・Dim. (mm)…144 x 120 x 50

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Exposed Switch Box [for 3 Switches] EA940CS-5

  Exposed Switch Box [for 3 Switches] EA940CS-5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Steel ・For 3 switch, 1-side outlet ・Nominal…E19 ・Dim. (mm)…144 x 171 x 40

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Exposed Switch Box [for 3 Switches] EA940CS-6

  Exposed Switch Box [for 3 Switches] EA940CS-6

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Steel ・For 3 switch, 1-side outlet ・Nominal…E25 ・Dim. (mm)…144 x 171 x 50

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Exposed Switch Box [for 3 Switches] EA940CS-7

  Exposed Switch Box [for 3 Switches] EA940CS-7

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Steel ・For 3 switch, 1-side outlet ・Nominal…E31 ・Dim. (mm)…144 x 171 x 50

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Exposed Switch Box [for 1 Switch] (without Hub) EA940CS-8

  Exposed Switch Box [for 1 Switch] (without Hub) EA940CS-8

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Steel ・Without hub ・For 1 switch ・Nominal…E19 ・Dim. (mm)…124 x 74 x 40

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-81

  Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-81

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Color--81 to -87: Beige-91 to -97: Gray ・Material-Resin ・For 1 switch ・With a sleeve which enables the use of a one-size-smaller VE pipe ・Spec.…1-sideoutlet ・Application…VE pipe 16

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-82

  Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-82

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Color--81 to -87: Beige-91 to -97: Gray ・Material-Resin ・For 1 switch ・With a sleeve which enables the use of a one-size-smaller VE pipe ・Spec.…1-sideoutlet ・Application…VE pipe 22

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-83

  Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-83

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Color--81 to -87: Beige-91 to -97: Gray ・Material-Resin ・For 1 switch ・With a sleeve which enables the use of a one-size-smaller VE pipe ・Spec.…1-sideoutlet ・Application…VE pipe 28

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-85

  Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-85

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Color--81 to -87: Beige-91 to -97: Gray ・Material-Resin ・For 1 switch ・With a sleeve which enables the use of a one-size-smaller VE pipe ・Spec.…2-sideoutlets ・Application…VE pipe 16

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-86

  Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-86

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Color--81 to -87: Beige-91 to -97: Gray ・Material-Resin ・For 1 switch ・With a sleeve which enables the use of a one-size-smaller VE pipe ・Spec.…2-sideoutlets ・Application…VE pipe 22

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-87

  Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-87

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Color--81 to -87: Beige-91 to -97: Gray ・Material-Resin ・For 1 switch ・With a sleeve which enables the use of a one-size-smaller VE pipe ・Spec.…2-sideoutlets ・Application…VE pipe 28

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Exposed Switch Box [for 1 Switch] (without Hub) EA940CS-9

  Exposed Switch Box [for 1 Switch] (without Hub) EA940CS-9

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Material-Steel ・Without hub ・For 1 switch ・Nominal…E25 ・Dim. (mm)…124 x 74 x 50

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-91

  Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-91

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Color--81 to -87: Beige-91 to -97: Gray ・Material-Resin ・For 1 switch ・With a sleeve which enables the use of a one-size-smaller VE pipe ・Spec.…1-sideoutlet ・Application…VE pipe 16

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-92

  Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-92

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Color--81 to -87: Beige-91 to -97: Gray ・Material-Resin ・For 1 switch ・With a sleeve which enables the use of a one-size-smaller VE pipe ・Spec.…1-sideoutlet ・Application…VE pipe 22

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-93

  Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-93

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Color--81 to -87: Beige-91 to -97: Gray ・Material-Resin ・For 1 switch ・With a sleeve which enables the use of a one-size-smaller VE pipe ・Spec.…1-sideoutlet ・Application…VE pipe 28

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • [Dia. 30mm] Control Box EA940DF-1

  [Dia. 30mm] Control Box EA940DF-1

  ESCO

  【Product Specifications】 ・IDEC ・Wall-hanging steel plate with dia. 30mm hole(s) ・Type- -1: KGN111Y, -2: KGN211Y,-3: KGN311Y ・Mounting hole spec…1 point ・Dim. (mm)W x D x H…80 x 76 x 100

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • [Dia. 30mm] Control Box (Waterproof) EA940DF-11

  [Dia. 30mm] Control Box (Waterproof) EA940DF-11

  ESCO

  【Product Specifications】 ・IDEC ・Material-Aluminium die-cast ・With dia. 30mm hole(s) ・Protection structure-IP65 ・Type--11: AGA211Y, -12: AGA212Y, -13: AGA311Y ・Mounting hole spec…1 point ・Dim. (mm)W x D x H…86 x 82 x 150 ・Rainproof type

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • [Dia. 30mm] Control Box (Waterproof) EA940DF-12

  [Dia. 30mm] Control Box (Waterproof) EA940DF-12

  ESCO

  【Product Specifications】 ・IDEC ・Material-Aluminium die-cast ・With dia. 30mm hole(s) ・Protection structure-IP65 ・Type--11: AGA211Y, -12: AGA212Y, -13: AGA311Y ・Mounting hole spec…2 points ・Dim. (mm)W x D x H…86 x 82 x 150 ・Rainproof type

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • [Dia. 30mm] Control Box (Waterproof) EA940DF-13

  [Dia. 30mm] Control Box (Waterproof) EA940DF-13

  ESCO

  【Product Specifications】 ・IDEC ・Material-Aluminium die-cast ・With dia. 30mm hole(s) ・Protection structure-IP65 ・Type--11: AGA211Y, -12: AGA212Y, -13: AGA311Y ・Mounting hole spec…3 points ・Dim. (mm)W x D x H…86 x 82 x 200 ・Rainproof type

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • [Dia. 22mm] Control box (Waterproof) EA940DF-14

  [Dia. 22mm] Control box (Waterproof) EA940DF-14

  ESCO

  【Product Specifications】 ・IDEC ・Material-aluminum die casting ・Wall hanging type, with dia. 22 unit mounting hole, IP65 ・Type - -14: AGAW211Y, -15: AGAW212Y,-16: AGAW313Y ・Mounting hole specification…1 point ・Dim. (mm)W x D x H…86 x 82 x 150 ・Rainprooftype

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • [Dia. 22mm] Control box (Waterproof) EA940DF-15

  [Dia. 22mm] Control box (Waterproof) EA940DF-15

  ESCO

  【Product Specifications】 ・IDEC ・Material-aluminum die casting ・Wall hanging type, with dia. 22 unit mounting hole, IP65 ・Type - -14: AGAW211Y, -15: AGAW212Y,-16: AGAW313Y ・Mounting hole specification…2 points ・Dim. (mm)W x D x H…86 x 82 x 150 ・Rainprooftype

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • [Dia. 22mm] Control box (Waterproof) EA940DF-16

  [Dia. 22mm] Control box (Waterproof) EA940DF-16

  ESCO

  【Product Specifications】 ・IDEC ・Material-aluminum die casting ・Wall hanging type, with dia. 22 unit mounting hole, IP65 ・Type - -14: AGAW211Y, -15: AGAW212Y,-16: AGAW313Y ・Mounting hole specification…3 points ・Dim. (mm)W x D x H…86 x 82 x 200 ・Rainprooftype

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • [Dia. 30mm] Control Box EA940DF-2

  [Dia. 30mm] Control Box EA940DF-2

  ESCO

  【Product Specifications】 ・IDEC ・Wall-hanging steel plate with dia. 30mm hole(s) ・Type- -1: KGN111Y, -2: KGN211Y,-3: KGN311Y ・Mounting hole spec…2 points ・Dim. (mm)W x D x H…80 x 76 x 150

  Days to Ship
  4 Day(s)
 • 1-Contact push button control box EA940DF-21

  1-Contact push button control box EA940DF-21

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Dia. 22mm switch ・Momentary type ・Contact specification-1a1b ・Box material-Polycarbonate ・Protection structure-IP65 ・Dim.-68 x 62 x 68mm ・Rated operating characteristics: voltage/current-600VAC/1.2A600VDC/0.1A

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • 1-Contact push button control box EA940DF-22

  1-Contact push button control box EA940DF-22

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Dia. 22mm switch ・Momentary type ・Contact specification-1b ・Box material-Polycarbonate ・Protection structure-IP65 ・Dim.-68 x 62 x 68mm ・Rated operating characteristics: voltage/current-600VAC/1.2A600VDC/0.1A

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • 1-Contact push button control box EA940DF-23

  1-Contact push button control box EA940DF-23

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Dia. 22mm switch ・Momentary type ・Contact specification-1b ・Box material-Polycarbonate ・Protection structure-IP65 ・Dim.-68 x 91 x 68mm ・Rated operating characteristics: voltage/current-600VAC/1.2A600VDC/0.1A

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Emergency stop control box EA940DF-24

  Emergency stop control box EA940DF-24

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Dia. 22mm switch ・Turn-to-release type ・Button shape-Mushroom dia. 40 ・Contact specification-1a1b ・Box material-Polycarbonate ・Protection structure-IP65 ・Dim.-68 x 91 x 68mm ・Rated operating characteristics: voltage/current-600VAC/1.2A600VDC/0.1A

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • Selector switch control box EA940DF-25

  Selector switch control box EA940DF-25

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Dia. 22mm switch ・Knob operation-Stops at each position of 2 notches ・Contact specification-1a1b ・Box material-Polycarbonate ・Protection structure-IP65 ・Dim.-68 x 62 x 68mm ・Rated operating characteristics: voltage/current-600VAC/1.2A600VDC/0.1A

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • [Dia. 30mm] Control Box EA940DF-3

  [Dia. 30mm] Control Box EA940DF-3

  ESCO

  【Product Specifications】 ・IDEC ・Wall-hanging steel plate with dia. 30mm hole(s) ・Type- -1: KGN111Y, -2: KGN211Y,-3: KGN311Y ・Mounting hole spec…3 points ・Dim. (mm)W x D x H…80 x 76 x 200

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • 2-Contact push button control box EA940DF-31

  2-Contact push button control box EA940DF-31

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Dia. 22mm switch ・Momentary type ・Contact specification-1a1b x 2 ・Box material-Polycarbonate ・Protection structure-IP65 ・Dim.-68 x 62 x 106mm ・Rated operating characteristics: voltage/current-600VAC/1.2A, 600VDC/0.1A ・Button-Whiteblack

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • 2-Contact push button control box EA940DF-32

  2-Contact push button control box EA940DF-32

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Dia. 22mm switch ・Momentary type ・Contact specification-1a1b x 2 ・Box material-Polycarbonate ・Protection structure-IP65 ・Dim.-68 x 62 x 106mm ・Rated operating characteristics: voltage/current-600VAC/1.2A, 600VDC/0.1A ・Button-Greenand Red

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • 1-Contact push button control box EA940DF-33

  1-Contact push button control box EA940DF-33

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Dia. 22mm switch ・Momentary type ・Contact specification-1a1b ・Box material-Polycarbonate ・Protection structure-IP65 ・Dim.-68 x 64 x 106mm ・Rated operating characteristics, voltage/current-600VAC/1.2A, 600VDC/0.1A

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • [Dia. 22mm] Control box EA940DF-4

  [Dia. 22mm] Control box EA940DF-4

  ESCO

  【Product Specifications】 ・IDEC ・Material-Steel plate ・Wall hanging type, with dia. 22 unit mounting hole, IP40 ・Type--4: KGNW111Y, -5: KGNW212Y,-6: KGNW313Y ・Mounting hole specification…1 point ・Dim. (mm)W x D x H…80 x 76 x 100

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • 3-Contact push button control box EA940DF-41

  3-Contact push button control box EA940DF-41

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Dia. 22mm switch ・Momentary type ・Contact specification-1a1b x 3 ・Box material-Polycarbonate ・Protection structure-IP65 ・Dim.-68 x 62 x 136mm ・Rated operating characteristics:voltage/current-600VAC/1.2A600VDC/0.1A ・Button-Green, redgreen

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • 2-Contact push button control box EA940DF-42

  2-Contact push button control box EA940DF-42

  ESCO

  【Product Specifications】 ・Dia. 22mm switch ・Momentary type ・Contact specification-1a1b x 2 ・Box material-Polycarbonate ・Protection structure-IP65 ・Dim.-68 x 64 x 136mm ・Rated operating characteristics, voltage/current-600VAC/1.2A, 600VDC/0.1A ・Button-Red, green

  Days to Ship
  3 Day(s)
 • [Dia. 22mm] Control box EA940DF-5

  [Dia. 22mm] Control box EA940DF-5

  ESCO

  【Product Specifications】 ・IDEC ・Material-Steel plate ・Wall hanging type, with dia. 22 unit mounting hole, IP40 ・Type--4: KGNW111Y, -5: KGNW212Y,-6: KGNW313Y ・Mounting hole specification…2 points ・Dim. (mm)W x D x H…80 x 76 x 150

  Days to Ship
  3 Day(s)

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

 • Type

  • Control Box
  • Relay Box
  • Switch Box
  • Other
 • Dimension width W(mm)

  • 10~49
   • 10
   • 15
   • 17.5
   • 18
   • 20
   • 25
   • 28
   • 30
   • 33
   • 35
   • 35.4
   • 35.7
   • 35.8
   • 36
   • 38.6
   • 38.9
   • 40
   • 40.3
   • 40.5
   • 41
   • 45
   • 45.6
   • 47
   • 48
   • 48.6
   • 49
  • 50~96.8
   • 50
   • 50.4
   • 52
   • 52.8
   • 53
   • 54.6
   • 55
   • 57
   • 58
   • 60
   • 61
   • 61.8
   • 62
   • 63
   • 64
   • 64.5
   • 65
   • 65.5
   • 65.8
   • 66.5
   • 67.1
   • 68
   • 69
   • 70
   • 70.6
   • 71
   • 72
   • 72.4
   • 74
   • 75
   • 76
   • 77
   • 80
   • 80.5
   • 80.6
   • 80.8
   • 81
   • 82
   • 84
   • 85
   • 85.5
   • 86
   • 86.3
   • 86.5
   • 87
   • 87.4
   • 88
   • 88.5
   • 89
   • 90
   • 90.2
   • 91
   • 91.5
   • 93.9
   • 94
   • 95
   • 95.5
   • 96.8
  • 100~149
   • 100
   • 100.2
   • 101.5
   • 102
   • 103
   • 104.3
   • 105
   • 106
   • 106.3
   • 108
   • 108.2
   • 109
   • 109.5
   • 110
   • 110.3
   • 111.2
   • 112
   • 113.9
   • 114
   • 115
   • 115.7
   • 116
   • 117
   • 119
   • 119.5
   • 120
   • 121
   • 122
   • 123
   • 124
   • 125
   • 125.6
   • 126
   • 127
   • 127.6
   • 128
   • 129.3
   • 129.5
   • 130
   • 131
   • 135
   • 136
   • 136.5
   • 137
   • 138
   • 140
   • 142
   • 143
   • 144
   • 144.3
   • 145
   • 146
   • 147
   • 149
  • 150~198
   • 150
   • 151
   • 152
   • 154
   • 155
   • 156.3
   • 157
   • 159
   • 159.5
   • 160
   • 160/188.7
   • 161
   • 162
   • 163.9
   • 164
   • 165
   • 166
   • 169
   • 170
   • 174
   • 174.3
   • 175
   • 178
   • 180
   • 182
   • 184
   • 185
   • 186.1
   • 188
   • 190
   • 192
   • 197
   • 198
  • 200~245
   • 200
   • 201
   • 202
   • 203
   • 205
   • 206
   • 206.3
   • 210
   • 213.9
   • 215
   • 220
   • 224.3
   • 225
   • 228
   • 230
   • 231
   • 240
   • 244
   • 245
  • 250~298
   • 250
   • 252
   • 260
   • 261
   • 262
   • 270
   • 274
   • 274.2
   • 275
   • 276
   • 278
   • 280
   • 290
   • 298
  • 300~340
   • 300
   • 310
   • 320
   • 321
   • 330
   • 340
  • 350~398
   • 350
   • 351
   • 352
   • 360
   • 366
   • 370
   • 371
   • 378
   • 380
   • 390
   • 398
  • 400~440
   • 400
   • 420
   • 428
   • 430
   • 431
   • 440
  • 450~498
   • 450
   • 451
   • 460
   • 464
   • 480
   • 482.6
   • 490
   • 498
  • 500~536
   • 500
   • 501
   • 520
   • 530
   • 536
  • 550~590
   • 550
   • 551
   • 572
   • 580
   • 590
  • 600~644
   • 600
   • 608
   • 630
   • 640
   • 644
  • 650~680
   • 650
   • 680
  • 700
  • 750~788
   • 750
   • 788
  • 800
  • 880
  • 900
  • 1000
  • 1100
  • 1200
  • 1300
  • 1400
  • 1500
  • 1600
 • Dimension vertical H(mm)

  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 15
  • 15.5
  • 16
  • 17
  • 18
  • 18.5
  • 19.5
  • 20
  • 20.5
  • 21
  • 21.4
  • 22
  • 23.5
  • 24
  • 25
  • 25.2
  • 25.5
  • 25.8
  • 26
  • 27
  • 27.5
  • 27.8
  • 28
  • 28.2
  • 28.4
  • 29.5
  • 30
  • 30.5
  • 31
  • 31.8
  • 32
  • 32.5
  • 33
  • 34
  • 34.4
  • 34.6
  • 35
  • 35.5
  • 36
  • 36.5
  • 37
  • 37.8
  • 37.9
  • 38
  • 38.6
  • 40
  • 40.5
  • 41
  • 41.5
  • 42
  • 43
  • 43.2
  • 43.5
  • 43.6
  • 44
  • 45
  • 45.3
  • 45.8
  • 46
  • 47
  • 47.5
  • 48
  • 48.3
  • 49
  • 49.2
  • 49.8
  • 50
  • 50.1
  • 50.4
  • 50.5
  • 50.8
  • 51
  • 51.5
  • 52
  • 53.6
  • 54
  • 54.7
  • 55
  • 56
  • 56.3
  • 57
  • 57.5
  • 58
  • 58.2
  • 60
  • 60.5
  • 61
  • 62
  • 62.9
  • 63
  • 63.2
  • 64
  • 64.8
  • 65
  • 65.1
  • 65.5
  • 65.8
  • 66
  • 66.2
  • 66.5
  • 67
  • 68.2
  • 69.2
  • 70
  • 70.8
  • 71
  • 71.3
  • 73
  • 73.6
  • 74
  • 75
  • 75.3
  • 75.4
  • 76
  • 77
  • 79.7
  • 80
  • 80.1
  • 81
  • 81.3
  • 81.5
  • 82
  • 84
  • 85
  • 85.5
  • 85.6
  • 86
  • 86.3
  • 87
  • 88
  • 89.6
  • 90
  • 90.1
  • 90.6
  • 91
  • 92
  • 94
  • 94.2
  • 94.8
  • 95
  • 95.1
  • 98
  • 98.6
  • 99
  • 100
  • 100.4
  • 100.5
  • 101
  • 102
  • 103
  • 105
  • 106
  • 106.3
  • 106.5
  • 107
  • 108
  • 110
  • 110.5
  • 111
  • 112
  • 112.5
  • 114
  • 115
  • 115.6
  • 116
  • 117
  • 119
  • 119.2
  • 120
  • 120.5
  • 120.6
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 125.4
  • 126
  • 128
  • 130
  • 130.5
  • 130.6
  • 131.5
  • 132
  • 132.5
  • 133
  • 134
  • 135
  • 137
  • 140
  • 141
  • 144
  • 145
  • 147
  • 147.8
  • (149)
  • 149
  • 150
  • 150.4
  • (151)
  • 151
  • 151.5
  • 154
  • 155
  • 155.6
  • 157
  • 159
  • 160
  • 160.1
  • 163
  • 169
  • 170
  • 170.6
  • 175
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 180.5
  • 181
  • 181.5
  • 184
  • 185
  • 187
  • 187.8
  • 188
  • 189
  • 190
  • 195.6
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 203
  • 205.6
  • 206
  • 210
  • 213
  • 219
  • 220
  • 220.6
  • 221.5
  • 225
  • 230
  • 231
  • 234
  • 237
  • 237.8
  • 240
  • 249
  • 250
  • 255
  • 255.6
  • 256
  • 260
  • 266
  • 275
  • 278
  • 280
  • 287.8
  • 288
  • 298
  • 299
  • 300
  • 310
  • 320
  • 330
  • 337
  • 350
  • 355
  • 360
  • 370
  • 378
  • 398
  • 400
  • 410
  • 420
  • 425
  • 447
  • 450
  • 455
  • 465
  • 480
  • 498
  • 500
  • 547
  • 550
  • 555
  • 558
  • 570
  • 600
  • 604
  • 647
  • 650
  • 655
  • 700
  • 755
  • 770
  • 800
  • 847
  • 850
  • 855
  • 890
  • 900
  • 904
  • 955
  • 1000
  • 1047
  • 1055
  • 1070
  • 1100
  • 1200
  • 1204
  • 1300
  • 1400
  • 1500
  • 1504
  • 1600
  • 1700
  • 1800
  • 1900
  • 2000
  • 2100
  • 2300
 • Dimension depth D(mm)

  • 7.3
  • 15
  • 18
  • 20
  • 22
  • 23.5
  • 24
  • 25
  • 25.5
  • 26
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 35
  • 35.5
  • 36
  • 36.5
  • 36.6
  • 38
  • 38.5
  • 39
  • 39.5
  • 39.6
  • 40
  • 40.5
  • 41
  • 41.5
  • 42
  • 44
  • 44.5
  • 44.8
  • 45
  • 45.1
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 52
  • 52.5
  • 53
  • 53.2
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 57.6
  • 58
  • 58.5
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 65
  • 66.5
  • 68
  • 69
  • 70
  • 70.4
  • 73.2
  • 74
  • 75
  • 77
  • 78
  • 78.6
  • 80
  • 80.3
  • 82
  • 83.5
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 90
  • 90.3
  • 90.4
  • 90.6
  • 91
  • 92
  • 93
  • 93.6
  • 94.5
  • 95
  • 95.6
  • 96
  • 96.8
  • 98
  • 98.2
  • 98.5
  • 100
  • 100.5
  • 100.6
  • 101.5
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 108
  • 110
  • 111
  • 111.3
  • 112
  • 113
  • 113.5
  • 114
  • 115
  • 115.5
  • 117
  • 119.1
  • 120
  • 120.6
  • 121
  • 121.9
  • 122
  • 123
  • 123.2
  • 125
  • 125.6
  • 127
  • 128
  • 130
  • 130.5
  • 131
  • 132
  • 134
  • 135
  • 135.6
  • 136
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 143
  • 143.9
  • 146
  • 150
  • 152
  • 153.8
  • 155
  • 155.6
  • 156
  • 158
  • 160
  • 160.6
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 164.5
  • 165
  • 165.1
  • 166
  • 168.5
  • 170
  • 171
  • 173
  • 173.2
  • 173.9
  • 174
  • 175
  • 175.6
  • 176
  • 179.5
  • 180
  • 181
  • 181.3
  • 182
  • 183
  • 185
  • 188
  • 190
  • 193.8
  • 195
  • 199
  • 200
  • 200.6
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204.5
  • 205
  • 205.6
  • 206
  • 209.5
  • 210
  • 210.6
  • 215
  • 216
  • 220
  • 222
  • 224
  • 224.5
  • 225
  • 225.6
  • 226
  • 230
  • 230.9
  • 231
  • 232
  • 233
  • 238
  • 240
  • 242
  • 243.8
  • 245
  • 250
  • 250.6
  • 252
  • 253
  • 254
  • 254.5
  • 255
  • 260
  • 260.6
  • 261
  • 265
  • 270
  • 273
  • 274
  • 275
  • 280
  • 281
  • 290
  • 292
  • 293.8
  • 300
  • 301
  • 305
  • 310
  • 320
  • 321
  • 330
  • 332
  • 340
  • 342
  • 350
  • 355
  • 360
  • 370
  • 371
  • 380
  • 390
  • 400
  • 430
  • 431
  • 450
  • 455
  • 480
  • 500
  • 501
  • 550
  • 555
  • 560
  • 600
  • 630
  • 650
  • 730
  • 830
 • Material

 • Protection function (environmentally resistant)

  • IP65
  • NA
  • IP40
  • IP54
  • IP67
  • IP4X
  • IP3X
  • IP2X
  • IP2XD
  • IP44
  • IP66
  • IP2XC
  • IP55
  • IP43
  • IP33D
  • IP23
  • IP23D
  • IP5X
  • IP23C
  • IP3XD
  • IP66/67F
  • IP53
  • IP66/67/68
 • Intermediate plate

 • Installation

 • Representative Standard

Brands

Brand

MISUMI's own Brand-Name Product Business
 • MISUMI
 • C-Value
MISUMI Public Circulation Product Business

CAD Type

 • 2D
 • 3D

Select Image

Close