ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

inCAD Library
inCAD Library

Please read before use

What is inCAD Library?

 • Helpful application examples for mechanical engineers.

The Concept of inCAD Library

 • Online application library with a range of ideas for all manufacturing industries.
 • Save design time and learn new design applications when you are concepting new machines.

Disclaimer

 • MISUMI may not offer all parts in each application design. Available parts can only be purchased separately not as a unit shown in each application design.
 • MISUMI does not guarantee quality, accuracy, functionality, safety or reliability for the combination of the parts in each application example. Accept these points prior to use.
 • 2014 Copyright MISUMI
 • The data cannot be used for any purposes (including sales promotion) except for designing your machine.
 • All associated CAD is free. Misumi reserves the right at its sole discretion to cancel, terminate or modify this offer.
 • MISUMI may change, add or delete application examples posted without prior notice.
 • MISUMI assumes no responsibilities for any damage incurred resulting from your use of the Service or any change, addition or deletion by MISUMI of the application examples for any reason whatsoever.

inCAD Library Features

 1. Get great new design ideas for these application examples.
 2. Over 300 design application ideas
  collected from dozens of industries!

 3. Find application examples quickly! Search by function, workpiece shape, etc.

 4. Download the CAD models for each application example.
 5. Log in to download free CAD models.
  Download CAD for the entire application example!

Good IDEA! button

Click the Good IDEA! Button when you like an application example!

*Can only be clicked once per application example.

 • Upper right corner on the page of application example details

 • Pop-up dialog for CAD data downloading

Page top

Keyword Search
No. Search

No.000002 Film Press Bonding Fixture

Press bonding mechanism with uniform load adjustment mechanism

Relevant category

Linear Guide

Product name Linear Guides Standard Blocks, Light Preload, Precision Class
Part number SSEBL10-80
Features The most basic type among all the industry standard-compliant blocks.
* Orange colored cells in the table below indicate the part numbers used in this example.

Selection criteria

Based on fixture size, used mainly to obtain stable linear motion

Back to page top

Available sizes

Linear Guides Standard Blocks, Light Preload, Precision Class

Material Hardness
440C Stainless Steel 56HRC-
Carbon steel (SCM, etc. alloy) 58HRC-

■Sizes and Dimensions

Number of blocks Block width Block length Overall height Rail length
1 17 23.6 8 40-130
20 30 10 35-275
27 33.9 13 45-470
32 42.4 16 70-670
40 50 20 100-700
2 17 23.6×2pcs. 8 70-130
20 30×2pcs. 10 95-275
27 33.9×2pcs. 13 120-470
32 42.4×2pcs. 16 150-670
40 50×2pcs. 20 160-700

* Please see the product pages for details of selectable sizes.

Back to page top

Selection steps

Selection steps

Determine application conditions
(Mass of moving body, Feed rate, Motion pattern, Life)

Interim selection of linear guide specifications
(Temporarily select block type, height,
rail length based on the application condition)

Confirm basic safety
 • Load capacity
 • Life
 • Preload

Back to page top

Accuracy Info

Preload and accuracy reference (Standard block · Light preload · High grade)

(μm)

Radial clearance -3~0
Dimension tolerance of H ±20
Pair variation of H 15
Dimension tolerance of W2 ±25
Pair variation of W2 20

(μm)

Rail length(mm)
-80 81-200 201-250 251-400 401-500 501-630 631-700
Running parallelism 3 7 9 11 12 13.5 14

Back to page top

Performance info.

Load rating of linear guides (Standard block ・Light preload ・High grade)

Overall height Basic load rating Allowable static moment
C (Dynamic) kN C0 (Static) kN MA
N・m
MB
N・m
Mc
N・m
6 0.3 0.6 0.8 0.8 1.5
8 0.9 1.5 4.1 4.1 5.2
10 1.5 2.5 5.1 5.1 10.2
13 2.2 3.3 8.8 9.5 16.1
16 3.6 5.4 21.6 23.4 39.6
20 5.2 8.5 48.4 48.4 86.4

Back to page top

Technical calculations

Linear guide life calculations

Life
When linear guides operate in linear motion while supporting loads, repeated stresses apply on the rolling elements (balls) and raceways (rails), eventually causing scale-like flaking due to material fatigue. The total run distance until this flaking appears is defined as linear guide's "Life".
Rated life
Rated life is a total distance 90% of linear guides reach without flaking when a group of the same guides are run under the same condition. The rated life can be calculated with basic dynamic load rating and the load applied on the guides as follows.
When using linear guides, load calculations are initially needed. It is not easy to calculate the loads during linear motion due to vibrations and shocks, as well as load distribution on the guides. Furthermore, operating environment temperature has large effect on life. When these conditions are taken in consideration, the calculations would be as follows.
 • L: Rated life (km)
 • fH: Hardness factor (see Fig-1)
 • fT: Temperature factor (see Fig-2)
 • fC: Contact factor (see Table-1)
 • fW: Load factor (see Table-2)
 • C: Basic dynamic load rating (N)
 • P: Applicable load (N)
Hardness factor (fH)

In using linear guides, the shaft that balls contact must have sufficient hardness, If adequate hardness cannot be obtained, load rating decreases and life will be reduced as a result.
Please compensate the life rating with hardness factor.

Temperature factor (fT)

When the temperature of linear guides exceed 100℃, hardness of blocks and rails will be reduced, causing reduction of life. Please compensate the life rating with temperature factor.
* Please use linear guides within temperature shown on product pages.

Contact factor (fC)

Table-1. Contact factor

Number of blocks installed on one rail and contact factor fC

1 1.00
2 0.81
3 0.72
4 0.66
5 0.61

In general, it is common to use 2 or more blocks on 1 rail. In such case, load applicable on each block would not be uniform due to machining variations. As the result, allowable load rating on each block would vary depending on the number of blocks used per rail. Please compensate the life rating with contact factor shown on Table-1.

Load factor (fW)

Table-2. Load factor

Application condition fw
No external shocks or vibrations and
speed is low 15m/min or less
1.0-1.5
No significant shocks or vibration and
med. speed 60m/min or less
1.5-20
External shocks and vibrations exist
and the speed is high 60m/min or over
2.0-3.5

When calculating loads applicable on linear guides, other than the weight of the object, inertial force due to motion speeds, moment loads, and variations of each over time must also be obtained accurately. However, accurate calculation would be difficult due to repeated starts and stops and various shocks and vibrations. Therefore, the Load Factors shown in Table-2 are used to simplify the life calculations.

Applicable load calculation method
When moment loads apply a block, use the following formula to convert the moment load to applicable load.
 • P: Applicable load (N)
 • F: Downward load (N)
 • C0: Static load rating (N)
 • MA: Allowable static moment - Pitching direction (N・m)
 • MC: Allowable static moment - Rolling direction (N・m)
 • Lp: Load point distance (m) in pitching direction
 • Lr: Load point distance (m) in rolling direction

Back to page top

Coil Spring

Product name Coil Springs -Super High Deflection- SWU
Part number SWU17-35
* Orange colored cells in the table below indicate the part numbers used in this example.

Selection criteria

Size and load capacity

Back to page top

Available sizes

Coil Springs -Super High Deflection- SWU

Material: SWOSC-V (Steel Wire Oil Temper Silicon for Valve)

Spring
O.D.
Spring
I.D.
Free length Spring constant
(N/mm)
Solid height Deflection
Load
Loads
(N)
φ12.5 φ7 15 8.72 4.5 9 78.5
20 6.54 6 12
25 5.23 7.5 15
30 4.36 9 18
35 3.74 10.5 21
40 3.27 12 24
45 2.91 13.5 27
50 2.62 15 30
55 2.38 16.5 33
60 2.18 18 36
65 2.01 19.5 39
70 1.87 21 42
75 1.74 22.5 45
80 1.63 24 48
90 1.45 27 54
100 1.31 30 60
φ14.5 φ8.5 15 10.9 4.5 9 98.1
20 8.17 6 12
25 6.54 7.5 15
30 5.45 9 18
35 4.67 10.5 21
40 4.09 12 24
45 3.63 13.5 27
50 3.27 15 30
55 2.97 16.5 33
60 2.72 18 36
65 2.51 19.5 39
70 2.33 21 42
75 2.18 22.5 45
80 2.04 24 48
90 1.82 27 54
100 1.63 30 60
110 1.49 33 66
120 1.36 36 72
125 1.31 37.5 75
150 1.09 45 90
φ17 φ10.5 20 12.26 6 12 147.1
25 9.81 7.5 15
30 8.17 9 18
35 7 10.5 21
40 6.13 12 24
45 5.45 13.5 27
50 4.9 15 30
55 4.46 16.5 33
60 4.09 18 36
65 3.77 19.5 39
70 3.5 21 42
75 3.27 22.5 45
80 3.06 24 48
90 2.72 27 54
100 2.45 30 60
110 2.23 33 66
120 2.04 36 72
125 1.96 37.5 75
150 1.63 45 90
175 1.4 52.5 105
φ21 φ13.5 25 15.04 7.5 15 225.6
30 12.53 9 18
35 10.74 10.5 21
40 9.4 12 24
45 8.35 13.5 27
50 7.52 15 30
55 6.83 16.5 33
60 6.27 18 36
65 5.78 19.5 39
70 5.37 21 42
75 5.01 22.5 45
80 4.7 24 48
90 4.18 27 54
100 3.76 30 60
110 3.42 33 66
120 3.13 36 72
125 3.01 37.5 75
130 2.89 39 78
140 2.69 42 84
150 2.51 45 90
175 2.15 52.5 105
200 1.88 60 120
φ26 φ16.5 30 16.34 9 18 294.2
35 14.01 10.5 21
40 12.26 12 24
45 10.9 13.5 27
50 9.81 15 30
55 8.92 16.5 33
60 8.17 18 36
65 7.54 19.5 39
70 7 21 42
75 6.54 22.5 45
80 6.13 24 48
90 5.45 27 54
100 4.9 30 60
110 4.46 33 66
120 4.09 36 72
125 3.92 37.5 75
130 3.77 39 78
140 3.5 42 84
150 3.27 45 90
175 2.8 52.5 105
200 2.45 60 120
225 2.18 67.5 135
250 1.96 75 150

* Other sizes are available. Please see the product pages for details.

Back to page top

Technical calculations

■ Coil spring Load calculation method

Load = Spring constant x Deflection

Back to page top

Toggle Clamp

Product name Toggle Clamps - Vertical Handle, Horizontal Base Push-Pull Type
Part number MC08-1
Features Built-in Oil Free Bushing enables smooth motion.
* Orange colored cells in the table below indicate the part numbers used in this example.

Selection criteria

Economical "rocking to linear" motion conversion mechanism.

Back to page top

Available sizes

Toggle Clamps - Vertical Handle, Horizontal Base Push-Pull Type

Material 1018 Carbon Steel
Surface treatment Main body: Trivalent chromate/
Shaft: Nickel plating
Stroke(mm) 30
Clamping force(N) 1960
Weight(g) 380
Handle open/close angle 140°
Overall width 50
Overall height (Clamped) 99.5
Tip screw M8 steel bolt
Overall length (Clamped) 125
Overall length (Unclamped) 261.5
Push axis height 20

* Please see the product pages for shape details and dimensions.

Back to page top

IDEA NOTE Spring load adjustment mechanism (Pressure-sensitive paper confirmation)

Spring load can be adjusted left/right individually with screws near the guides.
Press bonding load is adjusted with the floating joint at the toggle clamp.

IDEA NOTE Dual role pins

Locating pins of the linear guide rails protrude up slightly, preventing the blocks from falling off the rails during assembly.

 • TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF CAD DATA
  Your access to the CAD data that MISUMI Corporation (hereinafter referred to as the Company) posts on this site (including 3D CAD data, intermediate 3D CAD data and 2D CAD data; hereinafter referred to as the Data) are of products manufactured and/or sold by the Company (hereinafter referred to as the Products) assumes that you have read and accepted these terms and conditions which govern your use of the Data. If you do not agree to these terms and conditions, you must stop using this website and the Data. You must not use the Data for any unlawful purpose or in any manner inconsistent with these terms and conditions.
  1. CAD Data
  The Data is prepared for assisting the Company's users in the CAD design process by providing dimensions and other Product information. In order to provide the best speed and stability working within this site, the Product drawings were simplified to reduce the size of the Data. For instance, some of the Products are shown without the oil groove shape, screws or spring shape. Also, please be aware that the tolerance, surface roughness and/or chamfer of the Data may vary from the actual Products.
  2. Disclaimer on Data
  While the Company has carefully prepared the Data, accuracy of the Data is not guaranteed and is subject to the variances as described above. The Company may also modify, add or delete the Data at any time without prior notice. The Company assumes no liability for any direct, indirect, consequential or special damages that you may claim resulted from your use of the Data or any changes to or deletions of the Data regardless of the reason. The Company provides no warranty as to the quality, accuracy, functionality, safety or reliability of the combination of Products and parts. Example applications and combinations of the Products are provided for illustrative purposes only.
  3. Copyright
  Copyrights to the content and the Data belong to the Company or the manufacturers of the Products. The said copyright is protected by the Copyright Act and international treaties. The use (including duplication, modification, uploading, posting, transmission, distribution, licensing, sales and publishing) of the Data except for the purpose to use the Data described above without prior approval of the Company is not allowed. The Data cannot be used for any purposes (including sales promotion) except for designing your machine. If you violate this provision or the laws or regulations, the Company may prohibit you from the use of the Data, the Company’s site and/or take legal action. So long as you comply with these terms and conditions, the Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, revocable license to access and use the Data for the sole purpose of assisting you in designing machines that incorporate products.
  In case that the CAD data is found to have been to be used for any purpose other than mentioned above or against the related laws, MISUMI may take legal actions, including the one for blocking the involved user from using CAD data and from accessing to the MISUMI site.
  4. Disclaimer of Warranty
  ANY AND ALL CONTENT APPEARING ON THIS WEB SITE IS PROVIDED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. THIS WEB SITE, ITS CONTENT AND ITS LINKS ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS AND ARE USED ONLY AT YOUR SOLE RISK, TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY LAW. THE COMPANY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, OF ANY KIND, REGARDING THIS WEB SITE (INCLUDING ITS CONTENT, HARDWARE, SOFTWARE AND LINKS), INCLUDING AS TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, TITLE, NON INFRINGEMENT, RESULTS, ACCURACY, COMPLETENESS, ACCESSIBILITY, COMPATIBILITY, SECURITY AND FREEDOM FROM COMPUTER VIRUS. THE COMPANY WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES AND/OR LOST PROFITS, IN CONNECTION WITH USE OF THE INTERNET, THIS WEB SITE, ITS CONTENT OR ITS LINKS
  Further, the Company will not be liable to you for any failure or delay by the Company to provide access to the Data or any of its obligations under these terms and conditions where such failure or delay is the direct or indirect result of any circumstances beyond the Company's reasonable control (and the Company's obligations will be suspended for the duration of such circumstances).

  CAD Download (Unit Assembly)

  CAD Download: File Format
  生成

  Thank you for downloading the data.

  Click the Good IDEA! button when you find interesting design tips.


  This data is utilized in order to list more useful application examples in the future.

  CAD Data Limitations

  1. Assembly data shows the assembly drawings in the concept design phase. The sole purpose of the data is to explain the structure and functionality of the assembly and is not considered nor to be used as a final design.
   You will need to edit the Data so that it meets your specific design conditions.
  2. Unit assembly Data consists of some sub-assemblies.
   It is configured so that each sub-assembly unit can be used as it is or edited.
  3. * The part in the frame is a sub-assembly unit.

  4. The Data for fabricated parts is based on easy-to-edit dimensions and shapes in sketches and histories.
  5. The dimensions of the MISUMI parts in the Data, which can be specifed at 1mm intervals, can be edited under historical data.
  6. The Data including the third-part components are made by the Company.

  Page top

 • * Unit assembly Data consists of some sub-assemblies.
     It is configured so that each sub-assembly unit can be used as it is or edited.

Application Overview

Purpose

 • Press paste a film on a plastic case retained by locating pins and a workpiece receiver.
 • Conventionally in-house manufactured mechanism with a lever is replaced by a toggle clamp.

Points for use

 • A manual mechanism with a clamp operation

Target workpiece

 • Plastic case
 • External dims.: W61.5 x D32.5 x H140, t3
 • Workpiece weight: 70g
 • Film
 • External dims.: W30 x D10 x t1

Design Specifications

Operating Conditions or Design Requirements

 • Toggle clamp stroke: 30mm
 • Holding block stroke: 24mm
 • Spring deflection: 6mm
 • External dimensions: W150 x D250 x H400

Required Performance

 • Pressure load: 32.7N/cm²
 • In order to satisfy the above, two springs with 7N/mm constant are used.
 • Pressure load and load balance are checked with pressure sensitive paper.

Selection Criteria for Main Components

 • Spring
  • In order to obtain rather large spring load with small stroke, irregular cross section springs for die and mold applications are used.
 • Toggle clamp
  • Since horizontal operation is needed, a side push type is used.
  • Toggle clamp with a large handle is selected for good operability.
  • Toggle clamp's clamping force largely exceeds the required load, thus OK.
 • Linear guides
  • Since applicable moment loads are not high, suitable size in relation to the fixture is selected.

Design Evaluation

Verification of main components

 • Verify that the toggle clamp is able to retain the workpiece.
 •  Surface pressure
  • Required surface pressure = Spring load / Pressurized area
  • Required pressurization load: 32.7N/cm²
  • Pressurized area: 3cm² (Two used for uniform pressurization)
  • Spring load = Required surface pressure x Pressurized area = 32.7 x 3 =98N
 • Spring load
  • Formula: Reaction force F = kx
  • Assumed load: F = 98N
  • Assumed deflection during pressurization: x = 7mm
  • Number of springs: 2
  • Spring constant: k = 98 / (2 x 7) = 7N/mm is selected

Other Design Consideration

 • Linear guides are also used to stabilize the vertial motion of the toggle clamp.
 • Floating joint is used to absorb toggle clamp skewing.
 • Springs are made to be individually adjustable for load balance.
 • The main load is adjusted with the floating joint position adjustment.
 • Not suitable for applications requiring precise load managements.

Explore Similar Application Examples

Page - / -

Part List

No. Part Name Sample Picture MISUMI Part Number Quantity Unit Price*
($)
Days to Ship* Catalog Page Number
1 Miniature Linear Guides - Wide Rails - Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance SSEBL10-80 2 Price check 1_555_2015
2 Locating Pins - Plastic, Screw Mounted JPAJ3-P8-B25 2 Price check 1_1656_2014
3 Flat Wire Coil Springs/Deflection 60%/O.D. Referenced SWU17-35 2 Price check 2_362_2014
4 Toggle Clamps - Smooth Stroke (Flange Base) MC08-1 1 Price check 1_1813_2014
5 Side Mount/Flange Type/T Fixed HLRASS10 1 Price check 2_1533_2014
6 Floating Joints FJDSW8-1.25-8 1 Price check 2_1431_2012
7 One End Chamfered/One End Radiused MSTPCS5-10 4 Price check 2_257_2014
8 Socket Head Cap Screws/Configurable Length FBAS8-75-40 2 Price check 2_179_2014
9 Socket Head Cap Screws/with Standard Washer Set SCBS4-12 7 Price check 2_178_2014
10 Socket Head Cap Screws/with Standard Washer Set SCBS4-16 6 Price check 2_178_2014
11 Socket Head Cap Screws/with Standard Washer Set SCBS6-12 4 Price check 2_178_2014
 • The part list above only contains MISUMI parts.
  Part list download (CSV) includes MISUMI and third party components used in this example.
 • For price and shipping date see the Web Order System.
 • TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF CAD DATA
  Your access to the CAD data that MISUMI Corporation (hereinafter referred to as the Company) posts on this site (including 3D CAD data, intermediate 3D CAD data and 2D CAD data; hereinafter referred to as the Data) are of products manufactured and/or sold by the Company (hereinafter referred to as the Products) assumes that you have read and accepted these terms and conditions which govern your use of the Data. If you do not agree to these terms and conditions, you must stop using this website and the Data. You must not use the Data for any unlawful purpose or in any manner inconsistent with these terms and conditions.
  1. CAD Data
  The Data is prepared for assisting the Company's users in the CAD design process by providing dimensions and other Product information. In order to provide the best speed and stability working within this site, the Product drawings were simplified to reduce the size of the Data. For instance, some of the Products are shown without the oil groove shape, screws or spring shape. Also, please be aware that the tolerance, surface roughness and/or chamfer of the Data may vary from the actual Products.
  2. Disclaimer on Data
  While the Company has carefully prepared the Data, accuracy of the Data is not guaranteed and is subject to the variances as described above. The Company may also modify, add or delete the Data at any time without prior notice. The Company assumes no liability for any direct, indirect, consequential or special damages that you may claim resulted from your use of the Data or any changes to or deletions of the Data regardless of the reason. The Company provides no warranty as to the quality, accuracy, functionality, safety or reliability of the combination of Products and parts. Example applications and combinations of the Products are provided for illustrative purposes only.
  3. Copyright
  Copyrights to the content and the Data belong to the Company or the manufacturers of the Products. The said copyright is protected by the Copyright Act and international treaties. The use (including duplication, modification, uploading, posting, transmission, distribution, licensing, sales and publishing) of the Data except for the purpose to use the Data described above without prior approval of the Company is not allowed. The Data cannot be used for any purposes (including sales promotion) except for designing your machine. If you violate this provision or the laws or regulations, the Company may prohibit you from the use of the Data, the Company’s site and/or take legal action. So long as you comply with these terms and conditions, the Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, revocable license to access and use the Data for the sole purpose of assisting you in designing machines that incorporate products.
  In case that the CAD data is found to have been to be used for any purpose other than mentioned above or against the related laws, MISUMI may take legal actions, including the one for blocking the involved user from using CAD data and from accessing to the MISUMI site.
  4. Disclaimer of Warranty
  ANY AND ALL CONTENT APPEARING ON THIS WEB SITE IS PROVIDED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. THIS WEB SITE, ITS CONTENT AND ITS LINKS ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS AND ARE USED ONLY AT YOUR SOLE RISK, TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY LAW. THE COMPANY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, OF ANY KIND, REGARDING THIS WEB SITE (INCLUDING ITS CONTENT, HARDWARE, SOFTWARE AND LINKS), INCLUDING AS TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, TITLE, NON INFRINGEMENT, RESULTS, ACCURACY, COMPLETENESS, ACCESSIBILITY, COMPATIBILITY, SECURITY AND FREEDOM FROM COMPUTER VIRUS. THE COMPANY WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES AND/OR LOST PROFITS, IN CONNECTION WITH USE OF THE INTERNET, THIS WEB SITE, ITS CONTENT OR ITS LINKS
  Further, the Company will not be liable to you for any failure or delay by the Company to provide access to the Data or any of its obligations under these terms and conditions where such failure or delay is the direct or indirect result of any circumstances beyond the Company's reasonable control (and the Company's obligations will be suspended for the duration of such circumstances).

  CAD Download (Unit Assembly)

  CAD Download: File Format
  生成

  Thank you for downloading the data.

  Click the Good IDEA! button when you find interesting design tips.


  This data is utilized in order to list more useful application examples in the future.

  CAD Data Limitations

  1. Assembly data shows the assembly drawings in the concept design phase. The sole purpose of the data is to explain the structure and functionality of the assembly and is not considered nor to be used as a final design.
   You will need to edit the Data so that it meets your specific design conditions.
  2. Unit assembly Data consists of some sub-assemblies.
   It is configured so that each sub-assembly unit can be used as it is or edited.
  3. * The part in the frame is a sub-assembly unit.

  4. The Data for fabricated parts is based on easy-to-edit dimensions and shapes in sketches and histories.
  5. The dimensions of the MISUMI parts in the Data, which can be specifed at 1mm intervals, can be edited under historical data.
  6. The Data including the third-part components are made by the Company.

  Page top

Page top